ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ЛЮДИНИ ЯК ОСНОВА ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Автор(и)

  • О.П. Скиба Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.34.16341

Ключові слова:

екологічна культура, екологічна етика, глобальні проблеми сучасності, етика відповідальності, ноосфера, екологічне пізнання, біосфера

Анотація

У статті йдеться про те, що в останні десятиліття в усьому світі зростає інтерес суспільства до
проблем охорони природи та раціонального використання природних ресурсів, збереження екологічної рівноваги.
Тривалий час людина намагалася саме підкорити природу, демонструвала споживацьке ставлення до природи і
розраховувала побудувати ідеальне суспільство за допомогою наукового знання. Хибність такого підходу люди
усвідомили не так давно, лише на початку ХХ століття. І актуальними стають питання про місце людини у
природі, про зміну ставлення до природи, що допоможе зберегти для майбутніх поколінь природні багатства нашої
планети. Ціннісні орієнтири у ставленні до природи змінюються, але сама ситуація зміниться на краще, якщо нові
цінності стануть надбанням широких верств населення, частиною їхньої екологічної культури. Вирішити проблему
формування у сучасної людини екологічної культури допомагає поява низки нових наук у сфері екологічного пізнання,
таких, як екологічна етика, етика благоговіння перед життям А. Швейцера, етика відповідальності Г. Йонаса,
соціальна екологія тощо.

Посилання

Бачинський Г. О. Основи соціоекології – К., 1995р.

Волковинський С. О. Філософія природи в системі

сучасного знання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.

філос. наук: спец. 09.00.09 “Філософія науки” – 2009. – 16 с.

Гор А. Земля у рівновазі. Екологія і людський дух. – К.,

– 394 с.

Дротянко Л. Г. Науковий космізм і постнекласична

наука: антропологічний контекст взаємозв’язків /

Л. Г. Дротянко Вісник Національного авіаційного університету.

Серія: Філософія. Культурологія. – 2(28). – 2018. – 5-11.

Єрмоленко А. М. Соціальна етика та екологія:

монографія / А. М. Єрмоленко. – К.: Лібра, 2010. – 416 с.

Єременко О. В. Принципи і напрями розвитку

екологічної культури / О. В. Єременко // Молодий вчений. – №

1 (38.1). – 2016.

Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для

технологічної цивілізації / Г. Йонас. – К.: Лібра, 2001. – 400 с.

Мочалов И. И. В. И. Вернадский: Наука. Философия.

Человек / И. И. Мочалов, В. И. Оноприенко. – М.: ИИЕТ им.

С. И. Вавилова РАН, 2008. – 408 с.

Салтовський О. І. Основи соціальної екології /

О. І. Салтовський. – К., 1997.

Скиба І. П. Технічна діяльність як елемент культури /

І. П. Скиба // Вісник Національного авіаційного університету.

Серія: Філософія. Культурологія 6, 2. – 2007. – С. 121-124.

Скиба О.П. Небезпека «беконівського» ідеалу науки /

О. П.Скиба // Вісник Національного авіаційного університету.

Серія: Філософія. Культурологія 19. – 2014. – С. 71-74.

Пода Т. А. Діалог культур як основа розвитку людства

(на засадах філософії космізму) / Т. А. Пода // Вісник

Національного авіаційного університету. Серія: Філософія.

Культурологія 27, 1. – 2018. – С. 71-74.

Юрченко Л. І. Екологічні цінності в структурі

екологічної свідомості й екологічної культури. Мультиверсум /

Л. І. Юрченко // Філософський альманах. – 78. – 2009. –

С. 229-237.

Callicott J. B. Intrinsic Value, Quantum Theory and

Environmental Ethics // Environmental Ethics / J. B. Callicott –

Vol. 7, N 3.

Everden L. L.N. The Natural Alien: Humankind and

Environment / L. L.N Everden. – Toronto: University of Toronto

Press, 1995.

Naess A. Ecology, Community and Lifestyle / Naess A. –

New-York, 1989.

Downloads

Опубліковано

2022-06-02