ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Автор(и)

  • Р.М. Поліщук Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.34.16339

Ключові слова:

агон, арете, калокагатія, тіловиховання, спорт, філософія спорту

Анотація

Історія фізичної культури та спорту є суттєвою для формування розуміння та структурованої моделі
тіловиховної культури і спорту, заснованої на реалізації їх ціннісного потенціалу в інтересах розвитку людини та
суспільства. Важливим є історико-філософське осмислення формування національних змагань та основ
тіловиховання. Вивчення особливостей формування розвитку фізичної культури і спорту допомагає пояснити
закономірності історичної спадкоємності, сприяє витонченому розумінню процесів, що відбуваються в цій сфері.
Особливо це актуально в XXI столітті-епоху інтелектуальної інформаційної цивілізації, коли такі особистісні
якості, як рівень аксіологічного розвитку, здатність до чесної саморегуляції поведінки стають значно
затребуваними.

Посилання

Бауэр Сьюзен Уайс. История Древнего мира: от истоков

цивилизации до падения Рима; пер. с англ. В. Гончарова,

Н. Тартаковской. – М.: ACT: Астрель, 2011. – 988 с.

Іваній І. В. Історія фізкультурно-спортивного руху:

методичні рекомендацїї / І. В. Іваній. – Суми: СДПУ імені

А. С. Макаренка, 2018. – 141 с.

Косвен М. О. Очерки истории первобытной культуры

М.: Издательство АН СССР, 1957. – 241 c.

Кубертен Д. «Ода спорту» [Електронний ресурс] /

Д. Кубертен. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: https://favorite -

verses.livejournal.com/233802.html.

Павсаний. Описание Эллады. В 2 т. Пер. С. П. Кондратьева

под ред. Е. Никитюк. Пред. Э. Фролова. Пред. Е. Никитюк. – М.:

АСТ-Ладомир, 2002. – Т. 1. – 496 с., Т. 2. 2002. – 512 с.

Плеханов Г. В. Теория искусства и история эстетической

мысли. Избранные труды. – М.: Издательство Юрайт, 2020. –

с. – Серия: Антология мысли.

Поліщук Р. Гармонійний розвиток та агоністика

(змагальність) в творах Гомера «Іліада» та «Одіссея» / Р. Поліщук

// Українська тіловиховна традиція; ред. кол: Валерій Джунь,

Степан Кость, Андрій Сова (упоряд. і відп. ред.). – Львів, 2020. –

Вип. 1. – С. 5-13.

Рейнак Соломон. Орфей, всеобщая история религий.

Париж: 1910. – 540 с. – Режим доступу до ресурсу: http://padaread.

com/?book=29082

Савостина Е. А. Миф и культ героя // Жизнь мифа в

античности. Материалы научной конференции «Випперовские

чтания – 1985». – Вып. 18. Часть 1. Доклады и сообщения. – М.,

– С. 101.

Спенсер Г. (1897). Основания социологии / Г. Спенсер. –

СПб.: Издание Л. Ф. Пантелеева – 473 с. – Режим доступу до

ресурсу: http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/255

Шиллер Ф. Письма об эстетическом воспитании

человека. Т. 6. – М.: Художественная література, 1957. –

С. 251-359.

Crowther B. Sport in Ancient Times. Praeger Publishers,

– 183 p.

Flavii Philostrati Opera, Vol 2. Philostratus the Athenian.

Carl Ludwig Kayser. in aedibus B. G. Teubneri. Lipsiae. Retrieved

from: 1871.https://www.perseus.tufts.edu/hopper /text?doc=

Perseus %3Atext%3A2008.01.0600.(accessed (12/06/2020).

Gary Barber (1 February 2007). Getting Started in Track

and Field Athletics: Advice & Ideas for Children, Parents, and

Teachers. Trafford Publishing. – p. 25.

Guttmann A.(1978) From Ritual to Record: The Nature of

Modern Sports. New York: Columbia University Press,. [in Eglish]

Győző Vörös (2007). Egyptian Temple Architecture: 100

Years of Hungarian Excavations in Egypt, 1907-2007. American

Univ in Cairo Press. pp. 39

Hawhee, Debra. "Agonism and Arete". Philosophy and

Rhetoric 35. – 2002. – P. 187.

Kendall Blanchard (1995). The Anthropology of Sport: An

Introduction. ABC-CLIO. pp. 99

Lenk H. (1982). Auf der Suche nach dem Wesen des

Sports: Ueberlegungen im Anschluss an A. Gutmann, Vom Ritual

zum Rekord // Sportwissenschaft. Bd. 12. № 2. Р. 202-213.

Miller, Stephen. Arete: Greek Sports from Ancient

Sources. – London, England: University of California Press.

(2004). – P. 149-152.

Mondal, P.K., & Mridha, S. (2015). A Study on selected

anthropometric characteristics of height-weight matched female

athletes and non-athletes. IOSR Journal of Sports and Physical

Education. Volume 2, Issue 5 (Sep. – Oct. 2015). – P 41-45.

Nigel B. Crowther (2007). Sport in Ancient Times.

Greenwood Publishing Group. Р. 15-16

Pausanias, Description of Greece. 1918. Cambridge, MA,

Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd.

https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Paus.+9.30.7

Polischuk R. Philosophical-anthropological and sociophilosophical

vision of sport / Rostyslav Polischuk // European

philosophical and historical discourse. – 2019. – № 3. – С. 93-100.

Robert Crego (2003). Sports and Games of the 18th and

th Centuries. Greenwood Publishing Group. – 274 р.

Downloads

Опубліковано

2022-06-02