СТОРІТЕЛЛІНГ ЯК ФЕНОМЕН СУЧАСНОЙ КОМУНІКАЦІЇ

Автор(и)

  • Т.А. Пода Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.34.16338

Ключові слова:

комунікація, цифровий сторітеллінг, інформаційні та комунікаційні технології, медіакомунікації, мультимедіа

Анотація

У статті аналізується феномен сторітеллінгу як сучасної комунікаційної технології у контексті індустрії
сучасних цифрових медіа. Описується структурна та змістовна складова специфіки мультимедійних історій. Також
розглядається контекст використання поняття «сторітеллінг», особливості та причини ефективності сторітеллінгу
як способу передачі інформації. Аналізуються причини актуальності цього методу організації мультимедійного контенту
на сучасному етапі розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, який ставить високі вимоги перед ергономікою
інформаційних продуктів.

Посилання

Челнокова А. Е. Сторителлинг как технология

эффективных коммуникаций / Е. А. Челнокова, С. Н. Казначе-

ева, К. Б. Кдлинкинд, И. М. Григорян // Перспективы науки и

образования. – 2017. – № 5 (29).

Брукс К. Сторителлинг в проектировании интерфейсов.

Как создавать истории, улучшающие дизайн / К. Брокс,

У. Кесенбери. – Москва: ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2013.

Луман Н. Невероятные коммуникации / Н. Луман //

Проблемы теоретической социологии. – Вып.3 – СПб. – С. 43.

Ченбай Н. Медіатехнології в культурі інформаційної

епохи (соціально-філософський аспект) / Н. Ченбай // Вісник

Національного авіаційного університету. Філософія. Культуроло-

гія. – 2019. – № 1. – С. 158-163. DOI: https://doi.org /10.18372

/2412-2157.29.14081

Дротянко Л. Високі технології як засіб трансформації

медіадискурсу / Л. Дротянко // Вісник Національного

авіаційного університету. Філософія. Культурологія. – 2017. –

№ 1. – С. 10-14. DOI: https://doi.org/10.18372/2412-2157.

12614

Скиба О. Новітні технології в освітніх процесах інформа-

ційного суспільства / О. Скиба // Вісник Національного авіаційного

університету. Філософія. Культурологія. – 2018. – №1. – С. 114-

DOI: https://doi.org/10.18372/2412-2157.27.13336

Луман Н. Что такое коммуникация? // Социологический

журнал. – 1995. – №5 – С. 114.

Савруцкая Е. П. Феномен коммуникации в современном

мире. Сборник научных трудов «Актуальные проблемы теории

коммуникации». СПб. – Изд-во СПбГПУ – 2004. – С. 76.

За рік карантину кількість українців в соцмережах зросла

на сім мільйонів. URL: https://www.dw.com/uk/za-rik-karantynukilkist-

ukraintsiv-u-sotsmerezhakh-zrosla-na-sim-milioniv/a-56899697

Інтернет-СМІ: теорія і практика / під ред. М. М. Лукиной.

– М. : Аспект Пресс, 2010. – С. 63

Будкевич Т. В. Опрацювання мультимедійних даних //

Комп’ютер у школі та сім’ї. – №7, 2011. – С. 33-38.

Дженкинс Г. Конвергентная культура. Столкновение

старых и новых медиа / Москва: РИПОЛ – 2019, – 384 с.

Стєкольщикова В. А. Відеосторітелінг як ефективна

модель та форма у структурі якісного інвестигейторного

матеріалу // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія:

Філологія. Соціальні комунікації. – Том 31 (70) № 3 – 2020 –

С. 174-177.

Пильгун М. А. Transmedia Storytelling: перспективы

развития медиатекста / М. А. Пильгун // Медиаскоп. – 2015. –

СПб., 2013. – С. 189-193.

Абисова М. А. Медиадискурс: лексико-семантический

аспект языкового воздействия / М. А. Абисова // Вісник

Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія.

– 25 (1). – 2017. – С. 41-45. DOI: https://doi.org/ 10.18372/2412-

25.12621

Тодорова, О. В. Сторителлинг как инновационный PR-

инструмент / О. В. Тодорова // Современные проблемы науки

и образования. – URL: http://www.science-education.ru/ru/

article/view?id=14130.

Вартанова Е. Л. Медиасфера, медиасреда, медиапрост-

ранство [Электронный ресурс] / Е. Л. Вартанова. – 2013. – Режим

доступа: http://www.journ.msu.ru

Побідаш І. Л. Сторітелінг: ознаки «гарної» історії //

Обрії друкарства, № 1 (7) . – 2019 – С. 144-150.

Gottschall J. The Storytelling Animal: How Stories Make

Us Human. Mariner Books; 1 edition. 2013. – 272 p.

Trends Reshaping the Marketing Industry. URL:

https://medium.com/insights-by-sid-lee/3-trends-happening-rightnow-

that-are-reshaping-the-marketing-industry-as-heard-c2-

montreal-17ce5e3c0aa6

Downloads

Опубліковано

2022-06-02