ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР ФІЛОСОФУВАННЯ ВАСИЛЯ СТУСА ТА АЛЬБЕРА КАМЮ

Автор(и)

  • Я.Ю. Котець Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.34.16321

Ключові слова:

екзистенціалізм, буття, бунт, абсурд, людина, існування

Анотація

Анотація. У статті розглянуто специфіку екзистенціального характеру філософії Василя Стуса та Альбера
Камю. Охарактеризовано аспекти творчості В. Стуса, що висвітлюють концепцію людини та буття в контексті
філософії екзистенціалізму. Розглянуто та проведено порівнялиний аналіз філософії екзистенціалізму В. Стуса та
А. Камю і встановлено спільні мотиви відповідності в осмисленні самоцінності та неповторності людини, буття та
виокремлено концепцію бунту, яку мислителі позиціонують як позитивне вираження абсурду.

Посилання

Стус Д. Василь Стус: Життя як творчість. – Київ. Факт,

С. – 176.

Стус В. Вечір. Зламана віть: Вибране. – Київ: Дух і літера,

– 384 с.

Бедрик Ю. Василь Стус: Проблема сприймання. – К.: ПБП

«Фотовідеосервіс», 1993. – 80 с.

Василь Стус: Поет і Громадянин. Книга спогадів та

роздумів; упоряд. В. Овсієнко. – К.: ТОВ «Видавництво Кліо»,

– 684 с.

Зборовська Н. Василь Стус і сакраментальність: масон чи

християнин? / Ніла Зборовська // Кур’єр Кривбасу. – 2009. – №

–231. – С. 311-324.

Камю А. Бунтующий человек / Альбер Камю: Философия.

Политика, Исскуство: сб.; общ. ред. и пред. А. М. Руткевича. – М.:

Политиздат, 1990. – 415с. (Мыслители ХХ века).

Камю, А. Чума / А. Камю. – М.: АСТ, 2015. – 381 с.

Кралюк П. Василь Стус як європеєць // День, 2013. – С. 8.

Маленький І. Космологія людської особистості і духу у

взаємовідзеркалених всесвітах Василя Стуса (з приводу видання

вибраного Василя Стуса: «Палімпсести») / І. Маленький //

Сучасність. – 2004. – № 1. – С. 120-137.

Стус В. Зібрання творів: [у 4-х т., 6-ти кн.] / В. Стус. –

Львів: Просвіта, 1994. – Т. 1. – 420 с.

Стус В. Твори: У 4 т., 6 кн; ред. кол. С. Гальченко, М.

Гончарук та ін.. – Львів: Просвіта, 1994-1999. – Т. 3. Кн. 1:

Палімпсести. – 1999. – 486 с

Downloads

Опубліковано

2022-06-02