ПОНЯТТЯ СУЧАСНОЇ ЕКОЛОГІЇ В ФОКУСІ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО ТА НАУКОВОГО ЗНАННЯ

Автор(и)

  • Т.Г. Шоріна Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.34.16320

Ключові слова:

екологія, філософія, філософія екології, екологічна криза, глобальні проблеми людства, природа, концепція сталого розвитку

Анотація

У статті з’ясовуються потенціал філософського світогляду у комплексі науково-екологічних знань та
місце концепції «сталого розвитку» у вирішенні проблем екологічної кризи як сучасного глобального «виклику».
Завданням статті є уточнення сучасного розуміння терміну «екологія» та його предметного кола. Важливим
філософсько-методологічним підходом до аналізу екологічної проблеми є виявлення її зв’язків із різними сторонами
суспільного буття та звернення до питань великого соціального і гуманітарного звучання. Наголошено, що
вирішення глобальних екологічних проблем напряму пов’язане зі скороченням антропогенного впливу на біосферу до
рівня, при якому зберігається здатність біосфери до відтворення здорового навколишнього середовища. Повною
мірою реалізувати все це можна за умови зміні системи ринкових цінностей людини, відповідних діяльнісних
орієнтацій і стереотипів поведінки.

Посилання

Ernst Ulrichvon Weizsäcker, Anders Wijkman. Come on!

Capitalism, Short-termism, Population and Destruction of the Planet.

A Report to the Club of Rome. Springer Science+Business Media

LLC. 2018. DOI 10.1007/978-1-4939-7419-1 URL:

http://filipmalinowski.net/Club_Of_Rome-report-2018_ComeOn.pdf

Моисеев Н. Н. Экология в современном мире / Н. Н.

Моисеев // Наука и жизнь. – 1998. – № 3. – С. 4-18.

Шоріна Т. Г. Ідеї «нового просвітництва» як соціально-

філософська альтернатива в осмисленні проблем глобальної

безпеки / Т. Г. Шоріна // Вісник НАУ. Серія: Філософія.

Культурологія. – 2019. – № 2 (30).– C. 100-106.

Скиба І. П. Сталий розвиток як соціокультурний розвиток /

І. П. Скиба // Вісник НАУ. Серія: Філософія. Культурологія. – 2020.

– № 2 (32). – C. 128-134.

Чернов Т. Размывание понятия «экология» / Т. Чернов //

Постнаука, 2019. URL:https://postnauka.ru/video/94083

Капра Ф. Дао физики. Исследование параллелей между

современной физикой и восточной философией / Ф. Капра. –

Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 368 с.

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000688/index.shtml

Кисельов М. М. Екології філософія // Енциклопедія

Сучасної України: електронна версія [онлайн] / гол. редкол.:

І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України,

НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України,

URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=18667

Данилов-Данильян В. И., Лосев К. С., Рейф И. Е. Перед

главным вызовом цивилизации. (Экология). – М. : ИНФРА–М ,

– 224 с. URL: http://lit.lib.ru/r/rejf_i_e/peredglawnym

wyzowomciwilizacii.shtml

Осипов В. И. Реформы глазами эколога // Вестник РАН. –

– Т. 73. – № 12. – С. 1061-1078.

Олейников Ю. В., Борзова Т. В. Философское осмысле-

ние глобальной проблемы взаимодействия общества с природой

// Век глобализации.–2016. – №3. – С.121-132. URL:

https://cyberleninka.ru/article/n/filosofskoe-osmyslenie-globalnoyproblemy-

vzaimodeystviya-obschestva-s-prirodoy)

Дерябин, В. А.Экология: учебное пособие / В. А. Дерябин.

– Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 136 с.

Фомичев А. Н. О научных обоснованиях концепций

экологического развития // Общественные науки и современ-

ность, 2008. – № 3. – C. 142-150.

Downloads

Опубліковано

2022-06-02