ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ЯК ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

Автор(и)

  • Н.А. Ченбай Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.34.16319

Ключові слова:

екологічна філософія, екологічна свідомість, цивілізація, культура, екологічна криза, глобальні проблеми

Анотація

У статті аналізується феномен екологічної свідомості, обґрунтовується його соціокультурний та
цивілізаційний виміри. Показано, як кризові явища в європейській культурі та цивілізації зумовили необхідність
формування глобальної свідомості, яка існує в зв’язках із іншими формами суспільної свідомості, які також
екологізуються. Проілюстровано, що накопичення проблем, пов’язаних із поглибленням екологічної кризи на планеті,
зумовило необхідність зародження нового напряму філософських досліджень -екологічної філософії; зроблено акцент
на проблемі інтеграції екології й філософії в сучасному філософському і науковому знанні.

Посилання

Список літератури

Семенова С. Г. Николай Федоров. Творчество жизни /

С. Г. Семенова. – М., 1990.

Вернадський В. И. Живое вещество и биосфера / В. И.

Вернадский. – М.: Наука, 1994. – 672 с.

Гейзенберг В. Шаги за горизонт / В. Гейзенберг. – М.:

Прогресс, 1987. – 368 с.

Бердяев Н. А. Смысл истории. Новое средневековье /

Н. А. Бердяев. – М.: Канон+РООИ "Реабилитация", 2016. –

с.

Мокляк Л. І. Природа як духовна цінність у становленні

культури сучасного українського суспільства / Л. І. Мокляк, Г.

М. Покотило // Вісник Національного авіаційного університету.

Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць. –

Вип. 2(22). – 2015. – С. 135-140.

Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде

и развитию. Принята Конференцией ООН по окружующей

среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3-14 июня 1992 г. Текст

Декларації взято з сайту Організації об’єднаних націй

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.sh

tml

Крымский С. Б. Философия как путь человечности и

надежды / С. Б. Крымский. – К.: Курс, 2000. – 308 с.

Тейяр де Шарден П. Феномен человека / П. Тейяр де

Шарден. – М.: Наука, 1987. – 240 с.

Кримський С. Б. Цивілізаційний розвиток людства /

С. Б. Кримський, Ю. В. Павленко. – К.: Вид-во «Фенікс», 2007.

– 316 с.

Родоман Б. Б. Гуманизм, экология и рыночные

отношения / Б. Б. Родоман // Здравый смысл, 2007. – № 3.

Жибуль И. Я. Экологические потребности: сущность,

динамика, перспективы / И. Я. Жибуль; под ред. А. И.

Савастюка; АН БССР, Институт философии и права. – Минск:

Навука i тэхнiка, 1991. – 181[2].

Карако П. С. Экологическая философия - одно из

направлений современной философии / П. С. Карако. –

Минск, 2009. – С. 11-17.

Букчин М. Реконструкция общества: на пути к

зеленому будущему / М. Букчин. – Нижний Новгород, 1996.

Кобылянский В. А. Философия экологии: общая теория

экологии, геоэкология, биоэкология / В. А. Кобылянский. – М.,

Вернадский В. И. О науке / В. И. Вернадский. Т. 1. –

Дубна, 1997.

Сахроков В. А. Экофилософия культуры ислама / В. А.

Сахроков, К. И. Шилин. – М., 2001.

Хулль Э. Экософская философия природы / Э. Хулль

// Философия природы сегодня. – М.: Издательство Канон-

Плюс, 2009. – 512 с.

Пода Т. А. Інформаційна війна як стратегія формування

політичної свідомості / Т. А. Пода // Вісник Національного

авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія:

Збірник наукових праць. – Вип. 1(19). – 2014. – С. 67-70.

Лисеев И. К. Природа в современном философском

дискурсе / И. К. Лисеев // Философия природы сегодня. – М.:

Издательство Канон-Плюс, 2009. – 512 с.

Скиба О. П. Екологічна культура як складова духовності

сучасної людини / О. П. Скиба // Вісник Національного авіаційного

університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник

наукових праць. – Вип. 1(33). – 2021. – С. 146-149.

Downloads

Опубліковано

2022-06-02