ДІАЛОГІЧНЕ МИСЛЕННЯ: СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК

Автор(и)

  • Т.Д. Суходуб Центр гуманітарної освіти Національної Академії наук України

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.34.16317

Ключові слова:

історія філософії, діалог, культура діалогічного мислення, традиції діалогічного філософування

Анотація

Стаття присвячена розумінню діалогу як способу розвитку культури філософського мислення. У
дослідженні проводиться аналіз сформованих в історії філософії та культури концептуальних підходів до діалогу,
діалогічного мислення як феноменів соціокультурного буття. Показано, що в історико-філософському процесі діалог
може бути представлений і як поняття гносеології, і як концепт у філософських міркуваннях, і як жанр філософських
роздумів або художньо-літературно-філософський жанр. Зроблено висновок, що актуалізація проблеми діалогічного
мислення в історико-філософському аспекті набуває у сучасному суспільстві й соціально-філософський сенс, адже
проаналізовані у статті підходи слугують теоретичним підґрунтям для практичного вирішення суперечностей
нинішнього соціокультурного буття.

Downloads

Опубліковано

2022-06-02