ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • С.С. Орденов Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.34.16314

Ключові слова:

екологічна свідомість, глобалізація, екологічна безпека природокористування, глобальні проблеми сучасності, розвиток суспільства..

Анотація

У статті розкривається специфіка формування екологічної свідомості в умовах глобалізації. Акцентується увага на
недостатньому забезпеченні з боку урядів країн екологічної рівноваги та безпеки природокористування на інституціональному
рівні. Наголошується, що для подолання негативних тенденцій в екологічній сфері формування екологічної свідомості повинно
відбуватися у напрямку досягнення оптимальної взаємодії суспільства і природи, а також забезпечення гармонізації
матеріального і духовного життя суспільства. Сучасна екологічна свідомість повинна подолати суперечності, які виникають у
системі людина-природа шляхом зміщення акцентів етичних засад – від антропоцентризму до екоцентризму, що дозволить
відновити рівновагу між людиною та біосферою у процесі суспільного розвитку.

Посилання

Список літератури

Буряк В. В. Динамика культуры в э поху глобализации:

ноосферный контекст / В. В. Буряк. – Симферополь: ДИАЙПИ,

– 462 с.

Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера /

В. И. Вернадский; предисловие Р. К. Баландина. – М.: Айрис-

пресс, 2004. – 576 с. – (Библиотека истории и культуры).

Гроф С. Революция сознания: Трансатлантический діалог /

С. Гроф, Э. Ласло, П. Рассел; пер. с англ. М. Драчинского. – М:

ООО «Издательство ACT» и др., 2004. – 248, [8] с. – (Philosophy).

Клешня Г. М. Екологічний імператив як фактор антрополо-

гічної безпеки сучасного суспільства / Г. М. Клешня // Вісник

Національного авіаційного університету. Серія: Філософія.

Культурологія. – № 1 (31). – К.: НАУ, 2020. – С. 57-63.

Матюхина А. А. Традиции как основа экологической

парадигмы культуры современного общества / А. А. Матюхина //

Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія.

Культурологія. – Вип.1(32). – К.: НАУ, 2020. – С.119-124.

Моисеев Н. Н. Избранные труды. В 2-х томах. Т.2.

Междисциплинарные исследования глобальных проблем.

Публицистика и общественные проблемы. – М.: Тайдекс Ко,

– 264 с.

Моисеев Н. Н. Человек и ноосфера / Н. Н. Моисеев. – М:

Молодая гвардия, 1990. – 352 с.

Новости ООН: Глобальный взгляд. Человеческие судьбы.

Генсек ООН: мы плывем по одному морю, но кто-то – на яхте, а

кто-то – цепляясь за обломки [Электронный ресурс]. 18 июля

– Режим доступа: https://news.un.org/ru/story/2020/07

/1382271

Нэсс A. Менталитет будущего [Электронный ресурс] /

A. Нэсс, П. Мейляндер // Карельская экологическая газета

«Зелёный лист», 2009, № 1(94); перепечатка с норвежской

Вісник НАУ. Серія: Філософія. Культурологія. – 2021. – № 2 (34)

газеты «Dagladet» от 22 января 2007. – Режим доступа:

http://www.ladoga-park.ru/a100525161053.html

Реймерс Н. Ф. Экология (теории, законы, правила,

принципы и гипотезы) / Н. Ф. Реймерс. – М.: Россия молодая,

– 367 c..

Downloads

Опубліковано

2022-06-02