КАТЕГОРІЯ «ЕКОЛОГІЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ» В ЕТИЧНОМУ ВЧЕННІ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ в ХХІ ст.

Автор(и)

  • М.А. Матюхіна Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.34.16313

Ключові слова:

екологічна проблема, екологічна відповідальність, поведінка, навколишнє середовище, екологічна парадигма, енцикліка

Анотація

Категорія екологічної відповідальності займає одне з провідних місць у сучасній екологічній етиці. У
статті досліджуються особливості осмислення цієї категорії в етичному вченні католицької церкви. Католицька
церква розглядає наявність «екологічної відповідальності» кожної людини як одну з основних умов вирішення
екологічних проблем. У статті особлива увага приділяється зв’язку екологічної концепції католицької церкви з її
вченням про сутність та призначення людини

Посилання

Медоуз Д. Пределы роста. 30 лет спустя / Д. Медоуз, Й.

Рандерс, Д. Медоуз; пер. с англ. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2007.

– 342 с.

Паризька угода до Рамкової конвенції ООН про зміну

клімату http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_l61

Закон України № 1469-VIII «Про ратифікацію Паризької

угоди» від 14.07.2016 http://zakon5.rada.gov.ua /laws/show/1469-19

Клешня Г. М. Екологічний імператив як фактор

антропологічної безпеки сучасного суспільства / Г. М. Клешня //

Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія.

Культурологія. – Вип.1(31). – К.: 2020. – С. 57-63.

Симкин Г. Н. Экология, этносы и культура / Г. Н. Симкин //

Человек. – №6. – 1990. – С. 38-50.

Матюхина А. А. Традиции как основа экологической

парадигмы культуры современного общества / А. А. Матюхина //

Вісник Національного авіаційного університету. Сер.:Філософія.

Культурологія: Збірник наукових праць. – Вип.1(32). – К.: 2020. –

С.119-124

Петришин Н. Є. Екологічні проблеми в осмисленні

сучасних католицьких мислителів / Н. Є Петришин // Наукові

записки Національного Університету «Острозька академія».

Серія Історичне релігієзнавство». – Острог 2014. – С. 122-130.

Енцикліка Папи Івана Павла ІІ “Evangelium Vitae” – Львів,.

Місіонер, 2008 – С 75.

Иоанн Павел II. Мысли о земном / Иоанн Павел II. — М.,

– 308 с.

Ченбай Н. А. Проблеми формування і модернізації

системи вищої освіти в Україні (соціально-філософський аналіз) /

А. Н. Ченбай // Вісник Національного авіаційного університету.

Сер.:Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць. – Вип.

(24). – К.: 2016. – С. 68-71.

Pavliuk Nonna, Matyukhina Oleksandra Features of

municipal waste manadement in the context of sustainable

development in the countries with high CNI per capita and lower

middle CNI per capita on the example of Finland and Ukraine / Nonna

Pavliuk , Oleksandra Matyukhina // Architekture Civil engineering

environment. The Silesian University of Technology. 1/2021. – S. 1-

Encyklika Laudato si’ Ojca Świętego Franciszka poświęcona

trosce o współny dom // https://www.vatican.va/

content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-francesco_

_enciclica-laudato-si_pl.pd

Экологическая ответственность. https://socotvet.ru/

ekologicheskaya-otvetstvennost/

Нэш Р. Права природы: История экологической этики / Р.

Нэш // Киев: Киевский эколого-культурный центр, 2001. – 166 c.

Daly H., Farley J. Ecological Economics: Principles and

Applications. – Washington: Island Press, 2004.

Downloads

Опубліковано

2022-06-02