СОЦІАЛЬНИЙ ВИМІР КОЛЕКТИВНОЇ ПАМ’ЯТІ

Автор(и)

  • Н.Г. Мозгова Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.34.16308

Ключові слова:

колективна пам'ять, соціальна пам'ять, публічна пам'ять, історична свідомість, структура соціальної пам'яті, ідентичність, спомини, минуле як вимір часу

Анотація

Стаття присвячена дослідженню феномену колективної пам’яті. Показано, що колективна пам'ять завжди вмонтована в конкретний соціальний досвід і у такий спосіб тісно пов’язана з часовими та просторовими уявленнями. На бачення власного минулого дуже впливає те, чим і ким ми є сьогодні. Центральною проблемою статті є теоретична реконструкція умоглядних пошуків сучасними вітчизняними та зарубіжними дослідниками підвалин феномену колективної пам’яті.

Посилання

Касьянов Г. Історична пам'ять та історична політика: до

питання про термінологію й генеалогію / Г. Касьянов //

Український історичний журнал. – 2016. – №2. – С.118-137.

Киридон А. Гетеротопії пам’яті: теоретико-методологічні

проблеми студій пам’яті / А. Киридон. – К.: Ніка-Центр, 2016. –

с.

Коннертон П. Як суспільства пам’ятають / П. Коннертон. –

К.: Ніка-Центр, 2013. – 184 с.

Сторожук С. В. Роль колективної пам’яті в процесі

формування національної єдності: український вимір /

С. В. Сторожук, І. М. Гоян, О. В. Федик // Гуманітарний часопис. –

– №1. – С.11-22.

Хальбвакс М. Коллективная и историческая пам'ять /

М. Хабельвакс // Неприкосновенный запас, 2005. – № 2-3. – С.8-

Шацька Б. Минуле – пам'ять – міт / Б. Шацька. – Чернівці:

Книги – ХХІ, 2011. – 248 с.

Nora P. Czas pamięci. – Res. Publica Nowa, 2001. – 154 p.

Schacter D. L. Siedem grzechów pamięci: jak zapominamy i

zapamiętujemy. – Warszawa: Pacstwowu Instytut Wydawnitczy,

– 144 p.

Downloads

Опубліковано

2022-06-02