ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛОГІКИ ПОЧАТКУ ХХ ТА ХХІ ст.

Автор(и)

  • Л.Г. Комаха
  • Н.А. Колотілова

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.34.16307

Ключові слова:

логіка, формальна логіка, неформальна логіка, теорія аргументації, міркування, логічна форма, правильність, аргументація, доведення, вивід

Анотація

У статті досліджено особливості розвитку логіки на початку ХХ та ХХІ ст. Продемонстровано, що початок минулого століття характеризувався суттєвими зрушеннями у логіці насамперед у науковому ракурсі завдяки розробці формалізованих мов та тісним зв’язком із математикою, підґрунтя чого було закладене в працях
другої половини ХІХ ст. У результаті ми отримали величну будову сучасної формальної логіки. На початку теперішнього століття розвиток логіки стимулюється насамперед запитами освіти, що в другій половині ХХ ст. обумовило критику формальної логіки й розробку неформальної логіки, яка привернула увагу широких кіл науковців і
здобувачів освіти. На сьогоднішній день формальна й неформальна логіки об’єднують свої зусилля в розробках аргументативної проблематики як у напрямі побудови загальної теорії, так і в дослідженнях аргументацій у різних типах дискурсів, а також у межах комп’ютерних наук.

Посилання

Дротянко Л. Г. Специфіка методологічних засобів науки в

процесі її інформатизації / Л. Г. Дротянко // Вісник Національного

авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – Вип.

(23). – К.: НАУ, 2016. – С.11-15.

Колотілова Н. А. Логіка і риторика: ретроспектива

взаємозв’язку / Н. А. Колотілова. – К.: Центр учбової літератури,

– 272 с.

Комаха Л. Г. Логічні засади аргументації у філософському

знанні / Л. Г. Комаха. – К.: Центр учбової літератури, 2015. –

с.

Поварнин С. И. Введение в логику / С. И. Поварнин. –

Петербург: Наука и школа, 1921. – 69 с.

Фреге Г. Логика / Г. Фреге // Фреге Г. Логика и логическая

семантика. – М.: Аспект Пресс, 2000. – С.287-291.

Хоменко І. Чи є нормативною наука логіка і як вона може

нею бути? / І. Хоменко, Я. Шрамко // Філософська думка. – № 5.

– К.: Інститут філософії ім. Г. Сковороди НАНУ, 2019. – С.52-63.

Шрамко Я. Принцип дуальності в логіці і філософії /

Я. Шрамко // Філософська думка. – № 3. – К.: Інститут філософії

ім. Г. Сковороди НАНУ, 2016. – С.47-63.

Щербина О. Ю. Логіка та юридична аргументація /

О. Ю. Щербина. – К.: Видавничо-поліграфічний центр

«Київський університет», 2013. – 303 с.

Eemeren F. H. van. The State of the Art in Argumentation

Theory/ F. H. van Eemeren // F. H. van Eemeren (ed). Crusial

Concepts in Argumentation Theory. – Amsterdam: Amsterdam

University Press, 2001. – P.11-26.

Eemeren F. H. van, Garssen B., Krabbe E. C. W., Snoeck

Henkemans A. F., Verheij B. and Wagemans J. H. M. Handbook of

Argumentation Theory/ F. H. van Eemeren, B. Garssen, E. C. W.

Krabbe, A. F. Snoeck Henkemans, B. Verheij, J. H. M. Wagemans.

– Springer Science + Business Media Dordrecht, 2014. – 988 p.

Gabbay D. M., Johnson, R. H., Ohlbach H. J., Woods J.

(Eds.) Handbook of the Logic of Argument and Inference: The Turn

Towards the Practical / D. M. Gabbay, R. H. Johnson, H. J.

Ohlbach, J. Woods. – Elsevier, 2002. – 506 p.

Gabbay D. M., Guenthner F. (Eds.) Handbook of

Philosophical Logic / D. M. Gabbay, F. Guenthner. – Dordrecht/

Boston/Lancaster: Reidel Publishing Company. – Vol. I-IV. – 1983-

Gabbay D. M., Guenthner F. (Eds.) Handbook of

Philosophical Logic / D. M. Gabbay, F. Guenthner. – 2nd ed. – Kluwer

– Springer. – Vol. 1-18. – 2001-2018.

Groarke L. Informal Logic / L. Groarke // Stanford

Encyclopedia of Philosophy. 2021. [online]. Available at

<http://plato.stanford.edu/entries/logic-informal/> [Accessed 21

August 2021].

Hintikka J. Logic in Philosophy – Philosophy of Logic /

J. Hintikka // Hintikka J. Logic, Language-Games and Information:

Kantian Themes in the Philosophy of Logic. – Oxford University

Press, 1973. – P. 1-25.

Johnson R. H. and Blair J. A. Informal Logic: An Overview /

R. H. Johnson, J. A. Blair. – Informal Logic. – Vol. 20, №2. – 2000.

– P. 93-107.

Kahane H. and Cavender N. 2006. Logic and

Contemporary Rhetoric. The Use of Reason in Everyday Life /

H. Kahane, N. Cavender. – Tenth edition. Thomson Wadsworth,

– 393 p.

Łukasiewicz J. Aristotle’s Syllogistic From the Standpoint of

Modern Formal Logic / J. Łukasiewicz. – 2nd edition. – Oxford

University Press, 1957. – 222 p.

Łukasiewicz J. On Determinism / J. Łukasiewicz //

Łukasiewicz J. Selected Works. – North Holland Publishing

Company – Amsterdam, PWN Polish Scientific Publishers –

Warszawa, 1970. – P. 110-128.

Perelman Ch. And Olbrechts-TytecaL. The New Rhetoric: A

Treaticeon Argumentation / Ch. Perelman, L. Olbrechts-Tyteca. –

Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1969. – 566 p.

Russell B. The Art of Drawing Inferences / B. Russell //

Russell B. The Art of Philosophizing and Other Essays. – NY:

Philosophical Library, 2014. – P. 23-40.

Wright G. H. von. Logic and Philosophy in the 20th Century

/ G. H. von Wright // Logic and Philosophy of Science in Uppsala:

Papers from the 9th International Congress of Logic, Methodology

and Philosophy of Science by Prawitz D. (ed.), Westerstehl D. (ed.).

– Elsevier Science B.V., 1994. – P. 9-25.

Downloads

Опубліковано

2022-06-02