ЕКОЛОГІЧНА КРИЗА ТЕХНОГЕННОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ: РИЗИКИ ХХІ СТОЛІТТЯ

Автор(и)

  • Л.Г. Дротянко Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.34.16304

Ключові слова:

природа, техносфера, техногенна цивілізація, екологічна криза, технологічний розвиток, космічна діяльність, екологічні ризики

Анотація

У статті досліджуються особливості кризових явищ у відношенні «людина – природа» на початку ХХІ
століття, які пов’язані з розширенням техносфери. Уточнено зміст терміну «техносфера» з позицій філософського
світогляду. Показано, що технологічний розвиток людства у ХХІ столітті зачіпає не лише техногенне середовище
на планеті Земля, а й значною мірою порушує природний стан космічного простору через запуски штучних
супутників, ракет тощо, які з плином часу виходять із ладу й стають космічним сміттям. Отже, далекий космос
стає для землян ближчим не лише з точки зору його вивчення, але й із точки зору негативного впливу
технологічного його освоєння людством. У зв’язку із цим у статті розглядаються можливі екологічні ризики,
зумовлені подальшим наростанням технологічної діяльності людства у космосі.

Посилання

Список літератури

Мочалов И. И., Оноприенко В. И. В. И. Вернадский:

Наука. Философия. Человек. К 150-летию со дня рождения

В. И. Вернадского. Кн. 2. – Киев: «Информ.-аналит. агентство»,

– 631с.

Степин В. С. Теоретическое знание. – М.: Прогресс-

Традиция, 2003. – 744 с.

Попкова Н. В. Философия техносферы. Изд. 2-е. – М.:

Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 344 с.

Онопрієнко В. І. Техногенне суспільство і техногенна

цивілізація: ознаки, еволюція, ризики, стратегія контролю /

В. І. Онопрієнко, М. В. Онопрієнко // Вісник Національного

авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. –

Вип. 2 (20). – К.: НАУ, 2014. – С. 22-26.

Медоуз Д. Х. За пределами допустимого: глобальная

катастрофа или стабильное будущее? / Д. Х. Медоуз,

Д. Л. Медоуз, Й. Рендерс // Новая постиндустриальная волна

на Западе. Антология. – М.: Academia, 1999. – С. 572-595.

Дротянко Л. Г. Науковий космізм і постнекласична наука:

антропологічний контекст взаємозв’язків / Л. Г. Дротянко //

Вісник Національного авіаційного університету. Серія:

Філософія. Культурологія: збірник наукових праць. – Вип. 2 (28).

– К.: НАУ, 2018. – С. 5-11.

Вернадский В. И. О науке. Т. 1. Научное знание. Научное

творчество. Научная мысль. – Дубна: Феникс, 1997. – 576 с.

Моисеев Н. Н. Информационное общество: возможность

и реальность / Н. Н. Моисеев // Информационное общество. –

М.: АСТ, 2004. – С. 428-451.

Тоффлер Э. Третья волна. – М.: АСТ, 1999. – 784 с.

Морен Э. К пропасти? – СПб, Алетейя, 2011. – 136 с.

Скиба О. П. Екологічна культура як складова духовності

сучасної людини / О. П. Скиба // Вісник Національного авіаційного

університету. Серія: Філософія. Культурологія: збірник наукових

праць. – Вип. 1 (33). – К.: НАУ, 2021. – С. 146-149.

Gudmanian, A., Drotianko, L., Shostak, O., Kleshnia, H.,

Ordenov, S. Transformation of ecological consciousness in the

process of solving global ecological problems. 2020 E3S Web of

Conferences 175,14017.

Downloads

Опубліковано

2022-06-02