СОЦІОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЖИТТЄВИХ СТРАТЕГІЯХ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СУСПІЛЬСТВА

Автор(и)

  • Е. Герасимова Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.34.16303

Ключові слова:

людина, глобалізоване суспільство, господарсько-економічна діяльність, соціокультурні засади

Анотація

Сучасний світ сьогодні характеризується стрімкими змінами у життєвих стратегіях глобалізованого
суспільства, що обумовлює вимоги до рівня соціально-філософських досліджень господарсько-економічної діяльності,
яка визначається глибинними джерелами соціокультурної динаміки та пошуком гармонізації і взаємодії в суспільстві.
Відповідно, змінюється історичний характер теоретико-методологічних концепцій пізнання господарсько-
економічного буття, у яких простежується тенденція формування своєрідного інтелектуального стилю та
способів його прояву, з урахуванням соціокультурних особливостей світосприйняття.

Посилання

Вихованець З. С. Трансформація розуміння теорії соціальної дії на зламі тисячоліть / З. С. Вихованець //

Вісник національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць. – Вип.

(32). – К.: НАУ, 2020. – С. 31-35.

Дротянко Л. Г. Міжкультурна комунікація і толерантність перед лицем глобальних загроз /

Л. Г. Дротянко, С. М. Ягодзінський // Вісник національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія:

Збірник наукових праць. – Вип. 1 (31). – К.: НАУ, 2020. – С. 15-21.

Кримський С. Б. Запити філософських смислів / С. Б. Кримський. – К. : Вид. ПАРАПАН, 2003. – 240 с.

Мочерний С. В. Методологія економічного дослідження / С. В. Мочерний. – Львів, 2001. – 397 с.

Чижевський Д. Нариси філософії на Україні / Д. Чижевський. – К. : Орій, 1992. – 230 с.

Downloads

Опубліковано

2022-06-02