ПРОБЛЕМИ КОСМІ3МУ І СЕНС ІСТОРІЇ

Автор(и)

  • С. П. Харченко Кіровоградський державний педагогічний університет їм. В. Винниченка

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.1.15460

Анотація

В даному дослідженні використовується порівняльний анаїіз історичних інтерпретацій, де головним об'єктом наукової дискусії постає сенс історії з його внутрішніми сутнісними ознаками, а також характеристика проблем космізму. пов'язаних з культурно-філософським переосмисленням історичного процесу.


Посилання

Рікьор П. Історія та істина. - К.: Видавничий дім “KM Academia”, Університ. вид-во “Пульсари”, 2001.-396 с.

Бердяев Н. А. Смысл истории. - М.: “Мысль”, 1990,-162 с.

Бердяев Н. А. Философия свободы. - М.: ООО “Изд-во ACT”, 2002. - 736 с.

Юнг К. Г. Психологические типы. - М.: ООО “Попурри”, 1998.-656 с.

Гегель. Энциклопедия философских наук. Т.З. Философия духа. - М.: “Мысль”, 1977. - 470 с.

Тейяр де Шарден П. Феномен человека. - М.: “Высшая школа”, 1965. -185 с.

Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста. - М.: Наука, 1988. - 520 с.

Маркузе Г. Одномерный человек. - М.: ООО Изд-во ACT: ЗАО НЛП “Ермак”, 2003. - 331 с.

Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. - М.: ООО “Издательство ACT: ЗАО НПП “Ермак”, 2004. - 588 с

Номер

Розділ

Філософія