КОСМІЧНО-УНІВЕРСАЛЬНЕ І СПЕЦИФІЧНО-СОЦІАЛЬНЕ У ВІТЧИЗНЯНІЙ РЕЛІГІЙНІЙ ФІЛОСОФІЇ XIX- ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XX СТ.

Автор(и)

  • Н. В. Іщук Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.1.15457

Анотація

У статті розглядається співвідношення космічного і соціального під кутом зору вітчизняної релігійної філософії XIX першої половини XX cm. Проводиться анаїіз взаємодії елементів системи "Бог-людина-спільнота-космос ", визначаються основні принципи цієї взаєлюдії. а також їхня кореляція з іншими категоріями релігійної філософії. Розглянуто найважливіші етапи розробки цього питання на прикладі поглядів В. Соловйова. М. Бердяева. В. Лосського. З компаративістських позицій проаналізовано ключові положення їхніх вчень стосовно проблеми, що вивчається.


Посилання

Бердяев Н. Дух и реальность. - М.: ”000 Изд- во ACT”; Харьков: "Фолио”, 2003. - 679 с.

Бердяев Н. Опыт парадоксальной этики. - М.: “Око Изд-во ACT”; Харьков: “Фолио”, 2003. - 701 с.

Бердяев Н. Смысл истории. - М.: Мысль, 1990. -175 с.

Лосский Вл. Очерк мистического богословия Восточной церкви. - К.: София, 1991. - 180 с.

Соловьев В. С. Сочинения: В 2 т. / Общ. ред. и сост. А. В. Гулыги, А. Ф. Лосева. - М.: Мысль, 1988.-Т.1.-892 с.

Соловьев В. С. Сочинения: В 2 т. / Общ. ред. и сост. А. В. Гулыги, А. Ф. Лосева. - М.: Мысль, 1988.-Т. 2.-822 с.

Этика: Энциклопедический словарь / Под ред. Р. Г. Апресяна и А. А. Гусейнова. - М.: Гардарики. 2001.-671 с.

Номер

Розділ

Філософія