ДО ПИТАННЯ ПРО ІСТОРИЧНІ НРАВИ В КОНТЕКСТІ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО ТРАДИЦІЙНОГО ЕТОСУ

Автор(и)

  • М. М. Рогожа Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.1.15453

Анотація

Стаття присвячена проблемі дослідження історичних правів у контексті універсальних форм культури. Показані механізми взаємодії реального буття моральності та уявлень про реальноналежне. акумульованих в етосі. Результати досліджень дозволяють розширити сучасний понятійний апарат філософської етики.


Біографія автора

М. М. Рогожа, Національний авіаційний університет

канд. філос. наук

Посилання

Аболина Т. Г. Исторические судьбы нравственности / Философский анализ нравственной культуры. - К.: Либідь, 1992. - 196 с.

Анчел Е. Этос и история. - М.: Мысль, 1988. - 127 с.

Библер В.С. На гранях логики культуры. - М.: Рус. феноменолог, об., 1997. - 440 с.

Бринтон Кр. Истоки современного мира: История западной мысли / Пер. с англ. Виктор Франк. - Рим: Edizioni Aurora, 1971. - 467 с.

Гірц К. Інтерпретація культур: Вибрані есе. - К.: Дух і літера. 2001. - 542 с.

Ермоленко А. Н. Этика ответственности и социальное бытие человека. - К.: Наук, думка, 1994.-200 с.

Котляревський І. Поетичні твори. - К.: Наукова думка, 1982. - 319 с.

Культурология. XX век. Словарь. - СПб.: Университ. книга, 1997. - 640 с.

Оссовская М. Рыцарь и буржуа: Исследования по истории морали. - М.: Прогресс, 1987. - 527 с.

Рих А. Хозяйственная этика. - М.: Посев, 1996.-810 с.

Сковорооа Г. Вірші. Пісні... - К.: Наук, думка. 1983. - 542 с.

Франко І. План викладів історії літератури руської. - Радянське літературознавство. - 1958. -№3.-С. 113-132.

Этика. Энциклопедический словарь. - М.: Гардарики. 2001.-671 с.

Brinton Cr A History of Western Morals. - N.Y.: Harcourt, Drace & Co, 1959. - 502 p.

Leek. W. E. A History of European Morals (from Augustus to Charlemange). In two volumes. - L.: Watt & Co, 1911.-384 p.

Номер

Розділ

Філософія