СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Автор(и)

  • О. П. Полисаєв Національний авіаційний університет
  • В. Є. Шедяков Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.1.15448

Анотація

У статті розглянуто проблему формування національної інформаційної інфраструктури в умовах становлення української державності. Піддано аналізу закономірні тенденції вказаного процесу з погляду сучасних загроз національній безпеці держави та можливі шляхи їх мінімізації. Вказано на особливості функціонування інформаційної системи України в умовах глобалізації та формування громадянського суспільства як основи української політичної нації.


Біографії авторів

О. П. Полисаєв, Національний авіаційний університет

канд. філос. наук

В. Є. Шедяков, Національний авіаційний університет

д-р філос. наук

Посилання

Аренд X. Між минулим і майбутнім / Пер. з англ. - К.: Дух і літера, 2002. -312 с.

Варивода Я. Масова свідомість як об’єкт національної безпеки // Людина і політика. - 2001. - № 2 (14). -С.88-96.

Васютинський В. О. Масова політична свідомість і влада: рух уперед чи рух по колу // Українські варіанти. - 1999. - № 34 (9-10). - С. 77-81.

Дем’яненко В. Ментальні характеристики політичної свідомості українців // Людина і політика. - 2001. - С. 94-99.

Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. - К.: Оріяни, 2000. - 445 с.

Кольев А. Политические мифологии: реализация политического опыта: Монография. - М.: Русское слово, 2003. - 327 с.

Мелюхин И.С. Информационное общество: истоки, проблемы, тенденции развития. - М.: Изд-во МГУ, 1999.-261 с.

Попок А., Шкребтієнко Н. Розвиток політичної свідомості українців в історичному контексті тоталітарної спадщини // Людина і політика. - 2002. - № 1 -С. 115-120.

Ручка А. О., Костенко Н. В., Скокова Л. Г. Масмедіа і культура в контексті соціальних перетворень // Українське суспільство на порозі третього тисячоліття. Колективна монографія / Під ред. М. О.Шульги. - К.: Ін-т соціології НАН України, 1999.-С. 541-589.

Сусська О. О. Інформаційне поле особистості. Формування інформаційного вибору в умовах сучасного соціокультурного середовища: Монографія. - К.: ДАКККіМ, 2003. — 188 с.

Номер

Розділ

Філософія