Макрооператорна організація обчислювального процесу

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18372/2073-4751.67.16193

Ключові слова:

макрооператор, багатооперандна обробка, ланцюгові дроби, порозрядний конвеєр

Анотація

Запропоновано реалізацію обчислювального процесу шляхом використання макрооператорів на базі багатооперандних методів обробки, апарату ланцюгових дробів макрооператорів з порозрядним конвеєрним обчисленням. Така організація не має недоліків відомих рішень, а саме паралельних форм і тому є альтернативною для побудови нових високопродуктивних комп'ютерних архітектур. За такої організації застосовується розрядно-логарифмічне представлення даних, у якому ненульові розряди операндів кодуються як кодів значень їх вагових коефіцієнтів. Непозиційні властивості такого кодування дозволяють виконувати незалежну паралельну обробку операндів різних математичних виразів.
Таким чином на початковому етапі обчислень у галузі алгоритму або алгоритмі в цілому виконується трансформація у форму, що визначається макрооператором багатооперандної обробки, ланцюговим дробом або комбінаціями з вищеназваних. Нова, отримана форма розглядається як конвеєр одноступінчастий або багатоступінчастий, в якому обчислення виконуються одночасно без правил послідовних залежних перетворень, таким чином долаючи залежність за даними. Загальна продуктивність щодо результату зростає до продуктивності щаблі конвеєра без витрат з його розгін. Іншим показником продуктивності є еквівалентна кількість операцій, виконане у новій формі представлення алгоритму чи його гілки.

Посилання

Гамаюн В.П. Макрооператорные методы вычисления многоместных произведений // Микропроцессорные системы и их применение. – К: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова АН УССР,1990. – С. 23-28.

Гамаюн В.П. Организация вычислений при разрядно-логарифмическом представлении данных. – К., 1996. – 17 с. – (Препр. / НАН Украины; Институт кибернетики им. В.М. Глушкова; 96-9).

Гамаюн В.П. Макрооператорная организация вычислений с преобразованием многорядного кода // УСиМ. – 1997. – №4/5. – С. 20-23.

Гамаюн В.П. Организация обработки в многооперандных вычислительных структурах. – К., 1996. – 20 с. – (Препр. / НАН Украины; Институт кибернетики им. В.М. Глушкова; 96-3).

Гамаюн В.П. Концепция многооперандной обработки. – К.: 1997. – 30 с. – (Препр. / НАН Украины; Институт кибернетики им. В.М. Глушкова; 97-8).

Гамаюн В.П. Способ ускоренного преобразования многорядного кода в однорядный // УСиМ. – 1995. – №4/5. – С. 10-14.

Гамаюн В.П. О повышении эффективности методов операции деления // Методы и средства обработки информации в системах реального времени. – К.: Ин-т кибернетики имени В.М. Глушкова АН УССР, 1990. – С. 23-33.

Гамаюн В.П. Метод реализации макрооператоров с делением// УСиМ. – 1993. – № 2. – С. 25-29.

Гамаюн В.П. Алгоритм ускоренного выполнения последовательных вычислений // Проблеми інформатизації та управління: Зб.наук.пр. – К.: НАУ, 2007. – Вип. 1(19). – С. 32-36.

Скоробагатько В.Я. Теория ветвящихся цепных дробей и её применение в вычислительной математике. – М.: Наука, 1983. – 312 с.

Некоторые вопросы вычислительной математики. – К.: 1980. – 25 с. – (Препр. / АН УССР Институт Кибернетики; 80-41).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-12

Номер

Розділ

Статті