PRE-PROJECT ANALYSIS OF HISTORICAL RESIDENTIAL BUILDING

Authors

DOI:

https://doi.org/10.32782/2415-8151.2023.28.6

Keywords:

historical building, residential building, re-design analysis, apartment planning, yard improvement, structural schemes

Abstract

Nowadays, when we have a significant fund of residential buildings from previous historical eras, the issue of developing professional programs for their reconstruction is extremely important and relevant. Historical residential buildings have characteristic features of their time – the presence of passageways, courtyards, offices, entrances to apartments from galleries, shared toilets, etc., as well as engineering solutions of buildings. The analysis and assessment of the real state of the building is carried out at the stage before the design studies, the purpose of which is to prepare the initial data for the sketch project of reconstruction. Pre-design studies are carried out according to a certain methodical plan, which defines the stages of sequential analysis and collection of design data related to onsite surveys, planning, construction, engineering and architectural and decorative solutions. The plans and results for each stage presented in the article provide a sample and toolkit for pre-project analysis. The data of the pre-project analysis, their completeness and accuracy influence the adoption of conceptual and project decisions on the reconstruction, re-planning and modernization of apartments, floors and the building as a whole, the implementation of a superstructure, extension, improvement of the yard and its inclusion in the social street space. The practical value of this study is that today, in the conditions of the Russian- Ukrainian war, the recommendations for the reconstruction of historical residential buildings can be used during the reconstruction of partially destroyed residential blocks and individual buildings.

References

Пекарчук О. П. Зарубіжний досвід реконструкції багатоквартирних будинків кінця ХІХ–початку ХХ століть. Містобудування та територіальне планування, 2013, 47. С. 459-467.

Новосад І. Г. Закордонний досвід реконструкції типових житлових будинків. Містобудування та територіальне планування, 2015, 58. С. 310-314.

Прусов Д. Е. Містобудівне планування просторового розвитку та реконструкції міських територій зі щільною забудовою. Містобудування та територіальне планування, 2014, 51. С. 480-483.

Дьомін М. М. Сучасні проблеми та методи управління містобудуванням // Збірник міжнар. конф. «Проблеми управління сучасним містом». Київ, 1995. С. 144-148.

Дьомін М.М., Біваліна М.В., Містобудівні та соціально-економічні питання реконструкції п’ятиповерхового великопанельного будинку // Містобудування та планування території. Київ: КНИБА, 2005. Вип. 20. С. 90-94.

Онищук Г. І. Реконструкція житла в Україні: досвід, проблеми та шляхи їх вирішення. Комунальне господарство міст. 2004, 59. С. 3-10.

Соколан Ю. С., Кучеренко Л. В., 2021. Аналіз досвіду планування системи благоустрою житлових територій при реконструкції // Вісник Хмельницького національного університету. 2021 (295), Вип. 2. С. 17-25.

Черкес Б. С., Петришин Г. П., Коник С. І. Інтенсифікація забудови історично сформованого міста (на прикладі Львова) // Вісник НУ «Львівська політехніка». Архітектури, 2018. №. 893. С. 129-138. https://doi.org/10.21005/pif.2018.33.C-06

Ковальов В. В., Броневицький С. П., Протасова Є. В. Розвиток будівельного комплексу з урахуванням завдань ревіталізації та реконструкції деградованих об’єктів. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. 2019, 1. С. 19-32.

Державні будівельні норми України. Реконструкція, ремонт, реставрація об’єктів будівництва. Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт. ДБН В.3.2-2-2009 – Київ: Мінрегіон України. 2009.

Державні будівельні норми України. Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень. ДБН 360-92 **. Офіційне видання. – Київ: Мінбудархітектури України. 2000.

Закон України «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду», 2007. Online доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/525-16#Text

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», 2011 // Відомості Верховної Ради України. – 343 с.

Захаров Ю. І., Саньков П. М., Тріфонов І. В., Ткач Н. О., Тьошина Л. О. Суть та особливості реконструкції житлових будинків різних конструктивних систем. Наука та інновації, 2019.

Безлюбченко О. С., Апатенко Т. М. Тенденції та напрямки підвищення якості об’ємно-планувальної та містобудівної організації житлового середовища. Містобудування та територіальне планування. 2019. 69. С. 15-26.

Білоконь Ю.М. Регіональне планування (теорія і практика) / За ред. І.О. Фомін. Київ: Лохос. 2006. 256 с.

Демків М., Погранична І., 2022. Особливості і характеристика історичної житлової забудови // Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія «Архітектура», Том 4, номер 1, с. 40-46.

Клюшниченко Є. Є., 2015. Управління розвитком міст: підручник. Київ: КНИБА, 2015. 160 с.

Лінда С. М. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд / С. М. Лінда. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2009. 608 с.

Нойферт П. Проектування та будівництво. / П. Нойферт, Л. Нефф: пер. з нім. – Дніпро: Книжкова Літера, 2018. 624 с.

Published

2023-06-16

Issue

Section

АRCHITECTURE AND CONSTRUCTION