HISTORICAL AND SOCIO-CULTURAL ASPECTS OF THE FORMATION OF PARKS IN KYIV

Authors

DOI:

https://doi.org/10.32782/2415-8151.2022.26.30

Keywords:

periodization of park construction in Kyiv, socio-cultural factors of park formation, historical parks, memorial parks

Abstract

Purpose. To justify the periodization of park construction in the city of Kyiv, to outline the characteristic features of the formation of park space, as well as the role of socio-cultural processes in its formation and transformation. Methodology. The basis for conducting research is the environmental approach. The process of formation and transformation of the architectural and planning composition of historical and memorial parks of the city of Kyiv is considered as a material expression of socio-cultural processes. The materials were the results of research into the historical and memorial parks of Kyiv, including the use of field and analytical methods, namely: historical data on the formation and development of park territories were obtained based on the study of scientific sources of literature, archival materials (iconographic, written and cartographic), as well as own route surveys of territories. Results. The article systematizes the available scientific information on the periodization of the formation of parks in Kyiv, provides its critical analysis, summarizes a set of studies of historical aspects of the formation and development of park construction, including in terms of socio-cultural factors, which made it possible to deepen knowledge about the peculiarities of the formation of a park environment, as well as to determine their regularities during different periods of development. Emphasized attention is paid to the historical aspects of the formation and transformation of the architectural and planning composition of historical and memorial parks in the structure of the city of Kyiv as a material expression of sociocultural processes and normative and value views that dominated society. Scientific novelty. The features of the formation of parks in the city of Kyiv during various stages of the city's development are outlined, which made it possible to reveal the regularities of the influence of socio-cultural factors on the compositional techniques of the formation of the park environment, as well as its transformation. According to the results of a complex of studies, the specification of the periodization of park construction in the city of Kyiv is substantiated. Practical significance. The regularities of the formation of the park environment are characterized as a material expression of socio-cultural processes, which can be used in the assessment of the current state, aesthetic and cultural-historical potential of park objects, as well as the development of architectural and restoration tasks for the reconstruction and adaptation of parks-memorial parks art.

Author Biography

Nadiia Gatalska, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

Doctor of Architecture, Docent, Department of Landscape Architecture
and Park Art

References

Барановський Є. Д. Сади і парки Києва. Архітектура Радянської України. 1939. № 10. С. 25–30.

Блінова М. Ю. Социокультурная идентичность как новая концепция развития архитектурной среды современного города. Науковий вісник будівництва. Харків, 2014. № 77. С. 16-22.

Бреус Н. Ю. Ретроспективний аналіз розвитку паркобудівництва у м. Києві та проблеми міських парків на сучасному етапі їх розвитку. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Лісівництво та декоративне садівництво. 2013. Вип. 187 (1). С. 22-30.

Вергунов А. П., Горохов В. А. Вертоград: Садово-парковое искусство Росии (от истоков до начала ХХ века). Москва : Культура, 1996. 431 с.

Высочайше утвержденный план г. Киева с показанием предпологаемого устройства парка вместо существующей дворцовой площади, Дело об устройстве Мариинского парка в Киеве. 1873 г. ЦДІА України (Центр. держ. істор. архів України) Ф. 442. Оп. 105. Од. зб. 57.

Заваров О. І. Озеленення Києва. Київ : Будівельник, 1968. 137 с.

Історико-містобудівні дослідження Києва: наукова монографія / за ред. Вечерського В. В., відп. за вип. Середюк О. М. Київ : Фенікс, 2011. 454 с.

Історичні відомості парків Києва : веб-сайт. URL : http://shev.gov.ua (дата звернення: 20.07.2020).

Киевоград: карты. URL: http://semiletov.org/kievograd/karty.html (дата звернення: 20.07.2020).

Клименко Ю. О., Кузнєцов С. І., Черняк В. М. Старовинні парки України загальнодержавного значення : довідник. Ч. 1: Полісся та Лісостеп. Тернопіль : «Мандрівнець», 1996. С. 34.

Клименко Ю. О. Еколого-біологічні основи відновлення старовинних парків Полісся та Лісостепу України. дис. ….д. с.-г. н.: 06.02.01. Львів, 2012. 413 с.

Лаптев А. А., Барановский Е. Д. Зеленые богатства Киева и его окресностей : монография. Київ : «Урожай», 1966. 116 с.

Липа О.Л. Аптекарські, ботанічні й акліматизаційні сади як інтродукційні осередки. Труд Ботанічного саду АН УРСР. Том 1. Київ, 1949. С. 49-65.

Лучкова В. И. Формирование и охрана историко-культурных ландшафтов региона (на примере северо-восточной части ЦЭР СССР) : автореф. дис… канд. арх. : 18.00.01 / В. И. Лучкова. Москва, 1985. 22 с.

Музей Голодомору: веб-сайт. URL : https://holodomormuseum.org.ua/istoriia-natsionalnohomuzeiu-memorial-zhertv-holodomoru/ (дата звернення: 25.11.2022).

Олексійченко Н. О., Гатальська Н. В., Подольхова М. О., Мавко М. С. Меморіальні парки Києва : монографія. Біла Церква : Олександр Пшонківський. 2017. 336 с.

От Киевского Исполкома. Приказ коллегии городского хозяйства. Известия. № 29, 23 марта 1919. С. 4.

Парки Києва – пам’ятки садово-паркового мистецтва. «Аскольдова могила» – парк-пам’ятка місцевого значення. Київ. 2004. 20 с.

Перелік територій та об’єктів природно-заповідного фонду України загальнодержавного та місцевого значення, розташованих у межах м. Києва станом на 01.01.2014 р. URL : http://old.data.gov.ua/passport/9e011264-c16d-42ab-95f1-b06f7311103e (дата звернення: 20.07.2020)

Пилипчук В. П. Дендрофлора покритонасінних у парках Києва та перспективи оптимізації їх насаджень : дис. … канд. біол. наук : 06.03.01 / Пилипчук Валентина Федорівна. К., 1996. 225 с.

Планъ Кіева. Составленый въ 1695 г. Кіевъ: Т.Г. Корчакъ-Новицкаго. 1893. 7 с.

Природно-заповідний фонд м. Києва : довідник / за ред. М. М. Мовчан та ін. Київ : [б. в.], 2001. 64 с.

Проект реконструкції і благоустрою парку «Володимирська гірка». Київ : 2004.

Проект реконструкції парку ім. Т. Г. Шевченка. ВАТ «КИЇВПРОЕКТ». 2001. 75 с.

Родічкін І. Д., Родічкіна О. І. Старовинні маєтки України : книга-альбом. Київ : Мистецтво, 2009. 384 с.

Склокіна, І. Є. Пам’ять про Другу світову війну та нацистську окупацію України в повсякденних практиках радянського суспільства (1953-1985). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Історія. Харків, 2011. 44, (982). С. 199 -220.

Oleksichenko N., Gatalska N. Methodological approaches to assess the aesthetics of park environment. FORESTRY IDEAS. 2018. Vol. 24, No 2 (56): P. 141–162.

Published

2022-12-28

Issue

Section

GARDEN AND PARK ART