FORMATION OF CENTERS OF CULTURE AND ARTS IN CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF CITIES

Authors

DOI:

https://doi.org/10.32782/2415-8151.2022.26.6

Keywords:

center of culture and arts; Sustainability; cultural heritage; planning organization; zoning, space

Abstract

Modern centers of culture and arts are analyzed and compared with cultural and art institutions of the past. It has been determined which factors of CCA formation affect the sustainable development of cities. Goal. Study and generalization of the experience of architectural and planning organization, construction and operation of centers of culture and arts in the conditions of sustainable development of settlements. Methodology. The following methods of scientific research were used: – theoretical methods (analysis of the domestic experience of designing and building the object under study based on design materials and real experience of visiting them); – empirical methods (determination of optimal capacity limits, comfort level); method of experimental design (working on the researched topic); The results. The peculiarities of the architectural and planning organization of the CCA were determined, and a comparative characteristic was developed on the subject of changes in the approaches to the design of the CCA over the past few years. The impact of CCA on the sustainable development of the city is substantiated. Scientific novelty. The relevance and importance of the formation of a new format CCM in the city are substantiated. The new functions of the CCA as a complex object of educational, social and artistic urban space are highlighted. The evolution of the formation of institutions related to art was studied and the peculiarities of their functional and architectural and planning organization were revealed. Practical significance. Methodical recommendations for architectural and planning decisions of centers of culture and arts have been developed. The main results of this work can be used in the development of a regulatory framework for the architectural and planning organization of cultural and educational structures.

Author Biography

Olha Kostiuchenko, National Aviation University

Candidate of Architecture, Associate Professor of the Department of Architecture and Spatial Planning

References

Агєєва Г. М. Містобудівна та соціальна роль фізкультурно-спортивних зон закладів вищої освіти у контексті сталого розвитку / Г. М. Агєєва, М. О. Чернишева, К. В. Коробко // Теорія та практика дизайну. – 2021. – Вип. 23. – С. 5-20. DOI: 10.18372/2415-8151.23.16258

Генеральний план розвитку м. Києва та його приміської зони до 2025 року (проект). Департамент містобудування та архітектури КМДА : веб-сайт. URL: https://kga.gov.ua/generalnij-plan/genplan2025 (дата звернення: 28.01.2021).

ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій. – Чинні від 2019-10-01. – Київ: Мінрегіон України, 2019. – 177 с.

ДБН В.2.2-16:2019 Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади.

Дослідження Сприяння розвитку культури в Україні: дослідження зв’язків культурно-мистецької сфери та туристичної привабливості територій – Український культурний фонд Громадська організація "Європейський діалог". Львів – 2020.

Національна доповідь «Цілі сталого розвитку для дітей України» від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства соціальної політики України та Державною службою статистики України.

Розпорядження «Про схвалення Довгострокової стратегії розвитку української культури — стратегії реформ» від 1 лютого 2016 р. № 119-р, Київ.

Соціокультурні портреби особистості та діяльність центрів культури та дозвілля. Пантя А.С. – Матеріали IV міжнародної наукової конференції «Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір.» молодих вчених, аспірантів та магістрантів 3 – 4 листопада 2020 року.- с 125.

Сталий розвиток теріторій: проблеми та шляхи вирішення: матеріали міжнар.наук.-практ. конф.,Дніпропетровськ, 10-11 жовт.2014р./за заг.ред. О.Ю. Бобровскої. – Д.: ДРІДУ НАДУ,2014. – 320 с.

Сучасний сталий розвиток в сфері культури: зарубіжний досвід для України: монографія / Драгомирецька Н.М., Дружинін С.С., Думинська С.В., Жилавська Р.П., Ковальова Ю.В. / за заг.ред. д.держ. упр., професора Н. М. Драгомирецької. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2019. – 238 с. ISBN 978-966-394-106-6

«Структура та основні принципи діяльності клубного закладу культури», 2019р. Луганський обласний центр народної творчості. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників – вип. 81.

Типологічні особливості "корисного" архітектурного середовища / Н. М. Шебек //Архітектурний вісник КНУБА. – 2013. – Вип. 1.

Харчук О. О. Сталий розвиток: економічний, екологічний і соціальний аспект. Україна у глобальному світі : колективна монографія. Рига: Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. – С. 209-225.

Чернишева М. Концептуальні підходи до проєктування центру культури // Політ. Сучасні проблеми науки: тези доповідей ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої̈ освіти і молодих учених. – Національний авіаційний університет. – Київ, 2022. – С. 57-58.

«Як розвиваються мистецькі центри у світі?» інтернет-видання Хмарачос – https://hmarochos.kiev.ua/2014/11/21/yak-rozvivayutsya-mistetski-tsentri-povsomu-svitovi/

https://druisp.gov.ua/component/documents/11231:2xd4f56hj – сайт містобудівної документації Дружківської міської громади

Sustainable Development Goals for Culture on the 2030 Agenda [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://en.unesco.org/sdgs/

Published

2022-12-28

Issue

Section

АRCHITECTURE AND CONSTRUCTION