Рослини для біофільного дизайну в зеленому будівництві

Автор(и)

  • Тетяна Іванівна Кривомаз Київський національний університет будівництва і архітектури https://orcid.org/0000-0002-4161-9702
  • Оксана Василівна Тищенко Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології та медицини», кафедра біології рослин https://orcid.org/0000-0002-5709-1252
  • Ісмет Емільович Сулейманов Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології та медицини», кафедра біології рослин https://orcid.org/0000-0003-2201-4983

DOI:

https://doi.org/10.18372/2415-8151.25.16801

Ключові слова:

біофільний дизайн, зелене будівництво, побудоване середовище, урбаністичний простір, екологічна безпека, кліматичні зміни

Анотація

Досліджено шляхи використання рослин для біофільного дизайну в зеленому будівництві. Мета. Визначити актуальні напрямки практичного застосування принципів біофільного дизайну в контексті зеленого будівництва фахівцями у галузях будівництва, архітектури та садово-паркового господарства для покращення побудованого середовища та урбанізованого простору.
Методологія. Інноваційні технології зеленого будівництва та принципи біофільного дизайну.
Результати. Проаналізовано сучасні напрямки розвитку зеленого будівництва і біофільного дизайну та виявлено сфери перетину обох концепцій. Вони тісно пов’язані із захистом здоров’я та безпеки людей, підвищенням якості та комфорту побудованого середовища, збереженням довкілля. Обидві технології також передбачають функціональне та естетичне використання рослин. Оцінено перспективи та ризики застосування рослин на урбанізованих територіях. Встановлено перспективні напрямки розвитку біофільного дизайну в узгодженні з концепцією зеленого будівництва.
Наукова новизна. Визначено спільні соціальні, екологічні та економічні переваги зеленого будівництва та біофільного дизайну. Встановлено, що внаслідок застосування цих технологій підвищується комфортність проживання навіть в умовах підвищеної щільності на урбанізованих територіях. Виявлено перспективні напрямки біофільних методик в узгодженні з міжнародною тенденцією зеленої трансформації міст внаслідок пандемічних загроз.
Практична значущість. Наведено переліки видів рослин для покращення мікроклімату та очищення повітря урбаністичних просторів, для вертикального озеленення інтер’єрів та екстер’єрів. Охарактеризовано закономірності впливу рослин на здоров’я та самопочуття людей. Рекомендовано керуватись вимогами функціональності та безпеки, дотримуватись раціонального балансу між місцевими рослинами та видами з інших регіонів на користь перших.

Біографії авторів

Тетяна Іванівна Кривомаз, Київський національний університет будівництва і архітектури

докт. техн. наук, професор

Оксана Василівна Тищенко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології та медицини», кафедра біології рослин

к.б.н., доцент

Посилання

Гой Б. В., Катола Х. О. Розвиток поняття “зеленої архітектури” в сучасному проектуванні та будівництві. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Архітектура. 2015. № 816. С. 99-108.

Дадіверіна Л. М., Комишня А. В. Інженерні, економічні, соціальні та екологічні переваги зеленої покрівлi. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. 2018. № 5. С. 60–65.

Калюх Ю. І., Фаренюк Г. Г., Іщенко Ю. І. Концепція «зеленого будівництва» та її застосування при проектуванні та розрахунках геотехнічних конструкцій. Наука та будівництво. 2020. № 2. С. 19–43.

Кривомаз Т.І., Варавін Д. В. Шляхи підвищення екобезпеки урбанізованого середовища у зв’язку з пандемією Covid-19. Екологічна безпека та природокористування. 2020. Вип. 4. С. 41-55.

Кривомаз Т.І., Варавін Д. В., Сіпаков Р. В., Кузьмішина Р. С. Оцінка впливу систем вентиляції на мікробіологічну безпеку та мікрокліматичні умови приміщень. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. 2020. Вип. 35. С. 49-57.

Кривомаз Т.І., Карпенко Н. С. Зелені стандарти для покращення офісної діяльності в нових умовах. Екологічна безпека та природокористування. 2020. Вип. 2. С. 5-21.

Кривомаз Т.І., Савченко А.М. Зниження впливу будівельної галузі на кліматичні зміни шляхом впровадження принципів зеленого будівництва. Екологічна безпека та природокористування. 2021. № 37 (1). C. 55-68.

Протопопова В. В., Шевера М. В. Інвазійні види у флорі України. Група високо активних видів. Geo & Bio. 2019. Т. 17. С. 116-135. DOI: https://doi.org/10.15407/gb.2019.17.116 (дата звернення: 10.01.2022).

Сердюк В. Р., Франишина С. Ю. Світовий досвід реалізації стандартів “зеленого” будівництва. Нові технології в будівництві. 2017. № 32. С. 49–53.

Тимошенко Е. А., Савицкий Н. В. Перспективы сертификации жилых зданий по “зеленым” стандартам в Украине. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. 2016. № 4. С. 26–34. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpabia_2016_4_5 (дата звернення: 10.01.2022).

Ткаченко Т. М. Адаптаційний потенціал фітоценозу енергозберігаючих зелених покрівель. Екологiчна безпека та природокористування. 2015. № 3 (19). С. 27–32. URL: http://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/597 (дата звернення: 10.01.2022).

Brown M., Brajkovic J., Loder A., Calabrese E., Andreucci M.-B., Stasiskiene Z. Mind the Green Gap — Access to biophilia shouldn’t be a luxury. Wellness & Biophilia Symposium. BRE. Watford, 2019. URL: https://files.bregroup.com/downloads/Biophilia-Symposium-Programme-Presentations.pdf (дата звернення: 10.01.2022).

Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM). URL: https://www.breeam.com (дата звернення: 10.01.2022).

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB, German Sustainable Building Council). URL: https://www.dgnb.de (дата звернення: 10.01.2022).

Fleming R., Roberts S. H. Sustainable Design for the Built Environment. London-NewYork: Routledge Taylor&Francis Group, 2019. 341 p.

Haas E. M., van Bohemen H. D. The green building envelope: Vertical greening. Sieca Repro, 2011. 270 p. URL:http://repository.tudelft.nl/assets/uuid:1e38e393-ca5c-45af-a4fe31496195b88d/The%20Green%20Building%20Envelope%20def.pdf (дата звернення: 10.01.2022).

Ikei H., Komatsu M., Song C. R., Himoro E., & Miyazaki Y. The physiological and psychological relaxing effects of viewing rose flowers in office workers. Journal of Physiological Anthropology. 2014. 33(6). P. 1-5. DOI: https://doi:10.1186/1880-6805-33-6 (дата звернення: 10.01.2022).

Kellert S. R. Dimensions, elements, and attributes of biophilic design. Biophilic design: the theory, science, and practice of bringing buildings to life. 2008. P. 3-19.

McLennan J. F. The Philosophy of Sustainable Design. The future of architecture. Missouri, Kansas City: ECOtone Publishing, 2004. 285 р.

Patrick Blanc — Vertical Gardens. Inexhibit. URL: https://www.inexhibit.com/case-studies/patrick-blanc-vertical-gardens/ (дата звернення: 10.01.2022).

Ryan C. O., Browning W. D. Biophilic design. Sustainable Built Environments. 2020. P. 43-85.

Söderlund J., Newman P. Improving mental health in prisons through biophilic design. The Prison Journal. 2017. Т. 97. №. 6. P. 750-772.

Sowa J., Kamińskа H. Biophilic design — selected case studies from Poland. Wellness & Biophilia Symposium. BRE. Watford, 2019. URL: https://www.bregroup.com/wp-content/uploads/2019/06/Jerzy.pdf (дата звернення: 10.01.2022).

The Leadership in Energy & Environmental Design (LEED). URL: https://www.usgbc.org/leed (дата звернення: 10.01.2022).

Timur O. B., Karaca E. Vertical Gardens. Intech. 2013. Pp. 587-621. URL: http://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/45441.pdf (дата звернення: 10.01.2022).

Tyrväinen, L., Ojala, A., Korpela, K., Lanki, T., Tsunetsugu, Y., Kagawa, T. The influence of urban green environments on stress relief measures: A field experiment. Journal of Environmental Psychology. 2014. 38. P. 1-9.

UN Climate Change Conference (COP26) URL: https://ukcop26.org (дата звернення: 10.01.2022).

United Nations (UN). URL: https://www.un.org (дата звернення: 10.01.2022).

Vertical Garden Patrick Blanc. Projects | Vertical Garden Patrick Blanc. URL: https://www.verticalgardenpatrickblanc.com/realisations (дата звернення: 10.01.2022).

World Green Building Council (WGBC) URL: http://www.worldgbc.org/what-green-building (дата звернення: 10.01.2022).

World Health Organization (WHO). URL: https://www.who.int (дата звернення: 10.01.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-28

Номер

Розділ

20 Садово-паркове мистецтво