Використання необроблених мінералів у виробах із бісеру – сучасний тренд декоративного мистецтва

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18372/2415-8151.25.16796

Ключові слова:

мінерали, камені, оправа, ювелірне мистецтво, прикраси, бісероплетіння, техніка, концепція, вироби, бісер, стрази, філософія, декоративне мистецтво, мистецтво

Анотація

Однією із найцікавіших течій сучасного ювелірного та декоративного мистецтва є використання у виробах мінералів природних форм — необроблених взагалі або частково оброблених. Здебільшого до таких прийомів звертаються самостійні митці та невеликі ювелірні майстерні, натомість масове виробництво прикрас базується на усталених тенденціях однаково огранених каменів. Митці, які виготовляють прикраси із бісеру, перейняли цю тенденцію від художників-ювелірів. Для традиційних технік бісероплетіння до початку ХХІ століття залучення необроблених мінералів не здійснювалося; натомість саме міленіум став своєрідним початком до зародження нової тенденції. У всьому світі з’являються розкішні колекції, які перебувають на межі декоративного і ювелірного мистецтва. Розвиток мережі інтернет створив безмежні бази для навчання та натхнення, завдяки яким прийоми роботи із необробленими мінералами в поєднанні з бісером стали загальновідомими. Звернення до мінералів природних форм демонструє зміну світогляду митців — від прагнення максимально прилаштувати природний матеріал під свої потреби до уміння знайти художню концепцію виробу, яка б максимально розкривала красу матеріалів без штучного втручання у їх форму та фактуру.
В даній статті проаналізовано принципи використання мінералів природних форм у виробах із бісеру. Такі візуальні концепції втілюють потужний змістовний пласт: ідеї екологізації, усвідомлення потужності стихій та, водночас, беззахисності природи, набувають все більшого поширення у цивілізованому світі. Варварське споживання природних ресурсів повільно поступається місцем відновлюванню. Водночас для української культури мистецтво бісероплетіння є одним із найвідоміших та найбільш знакових. Розглядаються історичні аспекти становлення бісероплетіння на вітчизняних теренах. Висвітлено таку проблематику, як виховна функція декоративного мистецтва. Мистецтво виготовлення прикрас, як одне із найбільш поширених й найбільш затребуваних у всьому світі, увібрало у себе своєрідну виховну функцію — демонстрацію краси природи у її дикому, неприборканому стан; а мистецтво виготовлення прикрас із бісеру демонструє пластичність й багатогранність цього матеріалу. Напочатку ХХІ століття набуває поширення напрям виготовлення оправ із бісеру у поєднанні з крупними скляними або мінеральними намистинами, перлинами, металом та ін.. На території України поступ залучення мінералів природних форм розпочався із запізненням, проте нині дана тенденція набула надзвичайного поширення. Ця стаття пропонує до розгляду вироби української майстрині «Baronessainred», яка створює бісерні прикраси із залученням різноманітних мінералів. Варто зазначити, що стаття є продовженням циклу статей, присвячених тенденції використання мінералів необроблених форм у ювелірному і декоративному мистецтві.

Біографії авторів

Софія Тарасівна Триколенко, Національний авіаційний університет

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри дизайну інтер’єру

Ігор Анатолійович Єлісєєв, Національний авіаційний університет

старший викладач кафедри дизайну інтер’єру

Посилання

Артюх Л., Балушок В., Болтарович З. Поділля. Київ : НКЦ Доля, 1994. 504 с.

Асєєв Ю., Баран В., Толочко П. Давня історія України. Київ : Поліграфкнига, 2000. Т. 3 : Слов’яно-Руська доба. 695 с.

Гнатюк Л.Р. Сакральність, міфологізм і символізм ширм, їх зв’язок з живописом та прийом ширми в ландшафтному дизайні Китаю / Дін Ян, В.В. Товбич, Г.Л. Ковальська, Л.Р. Гнатюк // Теорія та практика дизайну. Збірник наукових праць. – Вип. 22. – К.: НАУ, 2019. –C.28–40.

Cox B. Fashionable: An Illustrated History of the Bizarre and Beautiful. Weldon Owen, 2012. 256 p.

Карпов В.В. Нейроарт у контексті творчості: дип. освіт. рівня магістр: 023 образотворче мистецтвтивне мистецтво, реставрація / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.-Київ, 2019. 85 с.

Карпов В.В., Сиротинська Н.І., Бондик О.В. Ейдетика художньої творчості людини в контексті нейроарту // Український мистецтвознавчий дискурс : колективна монографія / За заг. ред. д.і.н. В.В. Карпова. Рига: Izdevnieciba Baltia Publishing, 2020. С. 168 - 183.

Cornelius S. Hurlbut, Cornelis Klein (1985). Manual of Mineralogy, 20th ed., John Wiley & Sons, New York, p 285—286

Cotterell A., Storm R. The Ultimate Encyclopedia of Mythology. London : Hermes House, 1999. 512 p.

Козак Д., Крижинський С., Толочко П. Давня історія України. 2-ге вид. Київ : Либідь, 1995. 224 с.

Крвавич Д., Стельмащук Г. Український народний одяг ХVІІ – початку ХІХ ст. в акварелях Ю. Глоговського. Київ : Наук. думка, 1988. 272 с.

Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. — Д. : Донбас, 2004. — Т. 1 : А — К. — 640 с.

Morris N. Atlante dell’Antico Egitto. Novara : Instituto Geografico De Agostini, Fabbri, 2001. 216 p.

Овчаренко Е. Модний бісер і витончена емоція. Я-UA Культура. URL: https://i-ua.tv/culture/26783-modnyi-biser-i-vytonchena-emotsiia (дата звернення: 19.04.2022).

Триколенко С. Т. Застигла природа в творчості майстерні «Воображаріумм» / Софія Тарасівна Триколенко // Науковий вісник Національного музею історії України. Збірник наукових праць. / Софія Тарасівна Триколенко. – Київ, 2019. – С. 541–556.

Триколенко С. Т. Краса неприборканої стихії - природні форми мінералів у ювелірному мистецтві / Софія Тарасівна Триколенко. // Збірник матеріалів Х міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та особливості видобутку, обробки і використання природного каміння». - Державний гемологічний центр України. - Київ, 2021. – С. 41–45

Триколенко С. Т. Краса стихій світобудови – необроблені форми мінералів у ювелірному мистецтві / С. Триколенко // Теорія та практика дизайну: зб. наук. праць. К.: НАУ, 2021. Вип. 23. С.7-15

Триколенко С. Т. Проблема усвідомлення українським суспільством вартості авторських виробів декоративно-ужиткового мистецтва як один із чинників занепаду українського мистецтва / С.Т. Триколенко //Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство /Київський національний університет культури і мистецтв. – Київ, 2021. – С. 70 – 72

Триколенко С. Т. Природні мотиви у творчості молодих ювелірів / С. Т. Триколенко // Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад–доуніверситетська підготовка–вищий навчальний заклад: зб. наук. праць матеріалів III Всеукраїнської науково-практичної конференції, 27 квітня 2017 р., м. Київ, Національний авіаційний університет/наук. ред. НП Муранова.–К.:–НАУ, 2018.–С. 264-266

Триколенко С. Уява природи безмежна – краса необроблених каменів у творчості майстерні «Воображаріумм» / Софія Триколенко // Коштовне та декоративне каміння / Софія Триколенко. – Київ: ДГЦУ, 2018. – С. 21–24.

Федорчук О. Минуле і новітнє української культури: огляд VIІ Всеукраїнської виставки «Бісер: Вчора. Сьогодні. Завтра» / Олена Федорчук // Народрзнавчі зошити / Олена Федорчук. – Львів, 2019. – С. 770–774.

Федорчук О. Художні вироби з бісеру в українському народному мистецтві: походження та розвиток традиції. Народознавчі зошити. 2011. № 4. С. 691–703.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-28

Номер

Розділ

02 Культура і мистецтво