Комплекси безпілотних повітряних суден: ергодизайнерські показники

Автор(и)

  • Анатолій Львович Рубцов Український НДІ дизайну та ергономіки Національного авіаційного університету https://orcid.org/0000-0002-7992-8236
  • Володимир Олександрович Свірко Український НДІ дизайну та ергономіки Національного авіаційного університету https://orcid.org/0000-0002-6482-6827
  • Іван Вікторович Остроумов Національний авіаційний університет https://orcid.org/0000-0003-2510-9312

DOI:

https://doi.org/10.18372/2415-8151.25.16794

Ключові слова:

комплекси безпілотних повітряних суден, ергодизайнерські показники якості, ергодизайнерські вимоги до основних складників КБПС, ергодизайнерські принципи та методи проектування та експлуатації КБПС, психофізіологічні вимоги

Анотація

На основі аналізу сучасного стану та напрямків розвитку різноманітних безпілотних авіаційних систем, а також багаторічних досліджень авторів в галузі ергодизайну подібних систем у статті розглянуті та обґрунтовані питання розроблення системи уніфікованих ергодизайнерських показників основних складників комплексів безпілотних повітряних суден (КБПС). Стаття присвячена розгляду проблеми формування заходів з підвищення ефективності, безпечності та комфортності експлуатації КБПС, базованому на цільовому застосуванні ергодизайнерських принципів і вимог до проектування та експлуатації безпілотних повітряних суден, а також розроблення системи ергодизайнерських показників і методик їхнього оцінювання під час проектування, експлуатації та створення нових зразків КБПС.
Публікація базується на доведеній і обґрунтованій авторами у ряді робіт необхідності врахування факту того, що нові зразки КБПС повинні створюватись за функційним принципом проектування процесів, а не виробів. Адже суб’єктивним критерієм якості КБПС з позицій ергодизайну є відчуття у операторів функційного комфорту, коли складники технічної структури сприймаються як комплекс функційних і предметно-просторових засобів, що створюють комфортні і безпечні умови діяльності персоналу, а у складі КБПС є ефективні технічні засоби для здійснення цієї діяльності. Отже, авторами запропоновано такий підхід до створення КБПС, за якого ергодизайн розглядається не лише як прогресивна методологія створення та виробництва високоякісної наукомісткої продукції, а насамперед як науково-проектна діяльність, відмінна від традиційного проектування виробів. У широкому розумінні мета такого підходу полягає у забезпеченні ефективності КБПС у всіх сферах застосування, що досягається шляхом синергії на різних етапах життєвого циклу КБПС насамперед таких показників, як ефективність, безпечність та комфортність. Перший крок у цьому напрямку — визначення і обґрунтування переліку ергодизайнерських показників якості основних складників КБПС. Тому ціль публікації у її широкому розумінні — є дослідження ролі людського чинника у створенні та експлуатації КБПС і розроблення системи уніфікованих ергоди­зайнерських показників їхнього оцінювання.

Біографії авторів

Анатолій Львович Рубцов, Український НДІ дизайну та ергономіки Національного авіаційного університету

Старший науковий співробітник

Володимир Олександрович Свірко, Український НДІ дизайну та ергономіки Національного авіаційного університету

Кандидат психологічних наук, директор Український НДІ дизайну та ергономіки Національного авіаційного університету

Іван Вікторович Остроумов, Національний авіаційний університет

Доктор технічних наук,професор, професор кафедри АНС

Посилання

Методологія ергодизайнерського оці­нювання комплексів безпілотних повітряних суден/Монографічне видання/А.Л.Рубцов,В.О. Свірко, М.П. Матійчик, В.П. Харченко, Т.Ф. Шмельова – Київ: НАУ, 2021. 219 с.

В. Дружинін, І. Остроумов, А. Рубцов, В. Свірко, Т. Ударцева. Авіаційні системи: ергодизайнерське забезпечення проектування та експлуатації. Київ: НАУ, 2021. 200 с.

Принципи і вимоги ергодизайну до комплексів безпілотних повітряних суден та їх унормування: звіт з НДР: НАУ, К., 2019. 218 с. № ДР 0118U003370.

Розробка методів та процедур дизайн-ергономічного оцінювання експлуатаційних характеристик комплексів безпілотних повітряних суден: звіт з НДР: НАУ, К., 2021. 242 с. № ДР 0119U100547.

Дослідження та формування принципів та методів ергодизайнерського проектування, ергодизайнерських вимог до забезпечення ефективності експлуатації авіаційних систем: звіт з НДР: НАУ, К., 2021. 139 с. № ДР 0121U114093.

ДСТУ 9067:2021 Дизайн і ергономіка. Комплекси безпілотних повітряних суден. Правила оцінювання рівня якості. К., ДП «УкрНДНЦ». 2021. 4с.

ДСТУ 8958:2019 «Дизайн і ергономіка. Робочі місця дистанційних пілотів безпілотних повітряних суден. Номенклатура показників якості». К., ДП «УкрНДНЦ». 2021. 8с.

ДСТУ 3963-2000 Дизайн і ергономіка. Класифікація і номенклатура дизайнових та ергономічних показників якості побутових машин та приладів. К., ДП «УкрНДНЦ». 2000. 9с.

ДСТУ 4055-2001 Дизайн і ергономіка. Номенклатура дизайнових та ергономічних показників якості продукції виробничо-технічного призначення. К., ДП «УкрНДНЦ». 2001. 16с.

А.Рубцов, В.Свірко, І.Остроумов. Принципи ергодизайнерського забезпечення проектування авіаційних систем та заходи з їх реалізації // Теорія і практика дизайну: збірник наукових праць. К.:НАУ, 2021. Вип.24. с.97-105

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-28

Номер

Розділ

02 Культура і мистецтво