Особливості використання методів моделювання транспортних потоків на вулично-дорожній мережі міста

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18372/2415-8151.25.16787

Ключові слова:

вулично-дорожня мережа, місто, транспортний потік, транспортний засіб, моделювання

Анотація

Мета дослідження полягає в проведенні аналізу методів моделювання транспортних потоків на вулично-дорожній мережі міст, виявленні проблем щодо їхнього використання та впровадження в сучасних умовах
розвитку й функціонування міст та життєдіяльності населення; узагальненні результатів підходів щодо існуючих моделей руху транспортних потоків по
вулично-дорожній мережі міст. У дослідженні виконано опис та аналіз задач, що вирішуються за допомогою використання методології теорії транспортних потоків та дозволяють покращити умови руху транспортних засобів по магістральних вулицях міста. Здійснено обґрунтування функціональної класифікації математичних моделей транспортних потоків, де були розглянуті моделі прогнозу завантаження транспортної мережі, моделі динаміки транспортного потоку, моделі оптимізації функціонування транспортної мережі.
У статті подано та розглянуто напрямки вдосконалення системи управління транспортними потоками в цілому по вуличній мережі всього міста, а також розглянуто наукові концепції та теоретичні положення з розподілення транспортних засобів по вулично-дорожній мережі, які дозволять в режимі реального часу вирішувати задачі оптимального управління транспортними потоками.
Проведене дослідження дозволило виконати аналіз існуючих методів моделювання транспортних потоків на вулично-дорожній мережі міст і розробити загальну концепцію їхнього впровадження в систему управління міським вуличним рухом. Отриманий науковий результат є підґрунтям для подальших теоретичних і прикладних досліджень, які направлені на розробку інтелектуальної системи управління вуличним рухом.

Біографії авторів

Олександр Васильович Степанчук, Національний авіаційний університет

д.т.н, професор

Олександр Іванович Лапенко, Національний авіаційний університет

д.т.н, професор

Оксана Сергіївна Чернишова, Національний авіаційний університет

к.т.н., доцент

Посилання

Степанчук О.В. Автомобільний транспорт і екологічні проблеми міст/ Степанчук О.В., Степанчук І.М. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. 2004. № 6. С.88—92.

Семенов В. Математическое моделирование динамики транспортных потоков мегаполиса/ В.В. Семенов // М., Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша, Препринт № 34, 2004. — 44 с.

Гасников А.В. и др. Введение в математическое моделирование транспортных потоков: учеб. пособие / Гасников А.В., Кленов С.Л., Нурминский Е.А., Холодов Я. А., Шамрай Н.Б. под ред. Гасников А.В. — М.: МФТИ, 2010. 362 с.

Наумова Н.А. Теоретические основы и методы управления транспортными потоками средствами мезоскопического моделирования: Диссертация доктора технических наук: 05.22.10 / Наумова Наталья Александровна: Волгоградский государственный технический университет. Волгоград, 2015. 331 с.

Доля В.К. и др. Транспортные потоки и противозаторные мероприятия на сети города/ В.К. Доля, А.О. Лобашов, А.В. Прасоленко, С.Б. Дульфан/ Вісник Донецької академії автомобільного транспорту: Наук. журнал/Донецьк, ДААТ, Вип.3, 2012. С. 12-16.

Bando, M., Hasebe, H., Nakayama A., Shibata, A. and Sugiyama, Y. (1995) Dynamical Model of Traffic Congestion and Numerical Simulation. Physical Review E р.51.

Brilon, W. and Hartmann, D. (2004) Fortentwicklung und Bereitstellung eines bundeseinheitlichen Simulationsmodells für Bundesautobahnen. Research project FE01/157/2001/IRB for the Bundesanstalt für Straßenwesen (Federal Highway Research Institute, Germany), in cooperation with the Ruhr-University Bochum. Germany.

Gazis, D.C., Herman, R. and Rothery, R.W. (1961) Non-linear Follow-the-Leader Models of Traffic Flow. Operations Research 9, No.4.

Hoefs, D.H. (1972) Untersuchung des Fahrverhaltens in Fahrzeugkolonnen. Straßenbau und Straßenverkehrstechnik 140.

Michaels, R. M. (1963). Perceptual factors in car following. Proceedings of the Second International Symposium on the Theory of Road Traffic Flow. Paris: OECD, 44-59.

Sparmann, U. (1978) Spurwechselvorgänge auf zweispurigen BAB- Richtungsfahrbahnen. Straßenbau und Straßenverkehrstechnik 263.

Theis, C. (1997) Modellierung des Fahrverhaltens an Autobahnanschlussstellen.

Stepanchuk O., Bieliatynskyi A., Pylypenko O. (2020) Modelling the Bottlenecks Interconnection on the City Street Network. In: Popovic Z., Manakov A., Breskich V. (eds) VIII International Scientific Siberian Transport Forum. TransSiberia 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1116. Springer, Cham-P.889-898.

Степанчук О.В. Методи створення і ведення транспортно-екологічного моніторингу у містах України/ Степанчук О.В., Рейцен Є.О. // Містобудування та територіальне планування: Науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2004. Вип.18. С.178-185.

Гук В.И. Элементы теории транспортных потоков и проектирования улиц и дорог: Учеб. пособие/ В.И. Гук. К.: УМК ВО, 1991. 255 с.

Якимов М. Р. Транспортное планирование: создание транспортних моделей городов: монография / М. Р. Якимов. М.: Логос, 2013. – 188 с.

Лобашов О.О. Теоретичні основи формування транспортних потоків в крупних містах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук : спец. 05.22.01 “Транспортні системи”/ О.О. Лобашов. — Харків, 2011. 40 с.

Швецов В. И. Математическое моделирование транспортных потоков / В. И. Швецов. // Автоматика и телемеханика. 2003. С. 3–46.

Яцкив И. В. Использование возможностей имитационного моделирования для анализа транспортных узлов [Електронний ресурс] / И. В. Яцкив, Е. А. Юршевич, Н. В. Колмакова – Режим доступу до ресурсу: http://www.gpss.ru/immod05/s3/yackiv/.

Степанчук О.В. Ефективні методи розподілення транспортних потоків на вулично-дорожній мережі в сучасних умовах / Степанчук О.В., // Вісник Інженерної академії України. К., 2013. Вип.3-4. – С.171-174.

John G. Wardrop. Some Theoretical Aspects of Road Traffic Research. / Wardrop J. G. Proceedings of the Institution of Civil Engineers, 1952. – Part II, Volume I, pp. 325-362.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-28

Номер

Розділ

19 Архітектура та будівництво