Формування додаткових структурних модулів медично-реабілітаційних центрів політравми у воєнний час

Автор(и)

  • Тетяна Юріївна Красножон Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури https://orcid.org/0000-0003-1365-1948

DOI:

https://doi.org/10.18372/2415-8151.25.16782

Ключові слова:

архітектурно-конструктивні рішення, сучасні конструктивні системи, пневматичні конструктивні системи, легкі металеві конструкції, архітектурно-просторова організація, формування додаткових структурних модулів, гнучке планування, трансформативно-адаптаційне перетворення простору, бойова хірургічна та терапевтична травми, медично-реабілітаційні центри політравми

Анотація

У даній статті розглянуто формування додаткових структурних модулів медично-реабілітаційних центрів політравми у воєнний час на базі наявних установ даного типу, на об’ємно-просторове вирішення котрих безпосередньо впливають обрані архітектурно-конструктивні системи.
Архітектура медично-реабілітаційних центрів політравми у воєнний час вимагає організації додаткових структурних модулів на основі введення нових будівельних об’ємів на територію закладу та адаптацію існуючих функціональних блоків установи до нових вимог медико-технологічного процесу виходячи зі змін у переважаючих типах ушкоджень, що характеризуються множинними, поєднаними та комбінованими ураженнями із вираженим проявом синдрому взаємного погіршення.
У ході дослідження було встановлено, що структура бойової хірургічної та терапевтичної травм має тенденцію до зміни з часом, що обумовлено розвитком озброєння та особливостями характеру ведення бойових дій, тому архітектура додаткових структурних модулів медично-реабілітаційних центрів політравми вимагає попередньої гнучкості в архітектурно-просторовому плануванні лікувально-реабілітаційного середовища, що здатне швидко адаптуватися до нових вимог медицини воєнного часу. Розглянуто основні етапи еволюції формування медично-реабілітаційних установ для учасників бойових дій.
Під час аналізу архітектурно-конструктивних систем закладів охорони здоров’я, зокрема медично-реабілітаційних центрів, були виявлені основні конструктивні вимоги до формування нових будівельних об’ємів додаткових структурних модулів, а також встановлені основні фактори, що впливають на трансформативно-адаптаційне перетворення наявного простору функціональних блоків установи.
На основі проведеного аналізу архітектурно-конструктивних систем установ даного типу були надані рекомендації щодо формування додаткових структурних модулів медично-реабілітаційних центрів політравми у воєнний час на базі існуючих установ за двома напрямами: організація окремих будівельних об’ємів та адаптація існуючих функціональних блоків
Отже, згідно до поставленої мети дослідження, що полягає у визначенні особливостей архітектурно-просторової організації додаткових структурних модулів медично-реабілітаційних центрів політравми у воєнний час на основі архітектурно-конструктивних рішень, автором було проаналізовано теоретичне підґрунтя дослідження, охарактеризовано специфіку бойової хірургічної та терапевтичної травми, що є безпосередньо превалюючим типом уражень під час бойових дій, виявлено основні конструктивні вимоги та встановлено основні фактори впливу на архітектурно-просторову організацію додаткових структурних модулів медично-реабілітаційних центрів політравми

Біографія автора

Тетяна Юріївна Красножон, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

Аспірант кафедри теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв
Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, м. Київ, Україна

Посилання

Белозеров Г.М., Джурко В.В., Клименко Г.Я., Попов В.И., Сереженко Н.П. Реабилитация участников боевых действий: История, современное состояние, перспективы развития. Экология человека: Социальные аспекты здоровья и реабилитация. 2004. Вип. 4. С. 40-45.

Волков С.В. Методика формирования гибких зданий. Строительство и архитектура. 1970. № 7. С. 14-17.

Волков С.В. Научно-исследовательские здания с гибкой структурой. Архитектура СССР. 1972. № 5. С. 48-52.

Гайда І.М. Медико-соціальне обґрунтування удосконалення системи медичної реабілітації військовослужбовців на регіональному рівні : дис. ... канд. мед. наук. : 14.02.03. Ужгород, 2018. 180 с.

Гоцеридзе Г.Г., Сафонов А.Г. Современные больницы за рубежом. Опыт проектирования и строительства больниц в капиталистических странах. Москва: Издательство литературы по строительству, 1970. 264 с.

Грашин А.А. Дизайн детской развивающей предметной среды: учеб. пособ. для студентов дизайн. и архитектур. специальностей. Москва: Архитектура-С, 2008. 296 с.

ДБН В.2.2-10-2001. Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я [Чинні від 2001-04-01 ]. К. : Держбуд України. 164 с.

ДБН В.2.2-18:2007. Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення [Чинні від 2007-07-01]. К. : Мінбуд України, 39 с.

Казмірчук А.П., Галушка А.М., Ричка О.В. Аналіз санітарних втрат у ході проведення антитерористичної операції на сході України. Проблеми військової охорони здоров’я: зб. наук. праць УВМА. 2017. Вип. 42(1). С. 29-44.

Красножон Т.Ю. Використання пневматичних конструкцій для формування додаткових підрозділів медично-реабілітаційних центрів політравми у військовий час. SCIENTIA Proceedings of the III International Scientific and Theoretical Conference: зб. наук. праць. 2022. Том 3. С. 77-78.

Красножон Т.Ю. Особливості гнучкої об’ємно-просторової організації внутрішнього середовища медично-реабілітаційних центрів політравми. Scientific Collection «InterConf». 2022. Вип. 109. С. 376-383.

Маренков К.А. История развития архитектуры реабилитационных учреждений для военнослужащих. Проблемы архитектуры и градостроительства. 2016. Вып. 2(118). С. 126-130.

Медицинская реабилитация в спорте: Руководство для врачей и студентов / Под общ. ред. Сокрута В.Н., Казакова В.Н. Донецк : Каштан, 2011. 620 с.

Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні : Закон України 06.10.2005 № 2961-IV (Редакція станом на 13.04.2022). Верховна Рада України (ВВР). 2006. № 2-3. ст. 36.

Семенов В.Г. Функционально-пространственная трансформация больше-пролетных зданий : автореф. дис. … канд. арх. наук. : Москва, 1979. 22 с.

Супрунович Ю.О. Об’ємно-просторова організація торговельних комплексів на основі реновації промислових будівель : дис. ... канд. арх. наук. КНУБА, Київ. 2007.

Федорова М.С, Холодова Л.П. Ключевые этапы в истории развития норм для проектирования военных госпиталей. Архитектон : известия вузов. 2014. Вып. 47. С. 142-149.

Хоменко І.П., Король С.О., Халік С.В., Шаповалов В.Ю., Єнін Р.В., Герасименко О.С., Тертишний С.В. Клінічно‐епідеміологічний аналіз структури бойової хірургічної травми при проведенні антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на сході України. Ukrainian journal of military medicine. 2020. №2. С. 5-13

Шерешевский И.А. Учеб. пособие для техникумов: Конструирование гражданских зданий. Москва: Архитектура-С, 2014. 176 с.

Штолько В.Г. Исследования архитектурно-конструктивных решений тентовых покрытий : дис. ... канд. арх. наук. КИСИ, Київ. 1967.

Krasnozhon Tetiana, Main stages of formation of rehabilitation centers of politraum : матеріали ХХ Міжнар. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених POLIT.Challenges of science today, 1-3 квітня 2020р. К.: НАУ. С. 44-45.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-28

Номер

Розділ

19 Архітектура та будівництво