Авангардний модернізм в сакральній архітектурі Центральної Європи

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18372/2415-8151.25.16777

Ключові слова:

формоутворення, сакральний простір, сакральна архітектура, традиція, архітектурний модернізм, символ, мистецтво

Анотація

Проаналізовано знакові храми ХХ ст. — храми Фолькера Гіенке (Церква Айгена, 1990–1992, Еннсталь, Австрія), Йозефа Гочара (костел св. Вацлав, 1926–1927, Прага) та Аладара Аркайа (Церква Пресвятого Серця Ісуса, 1932–1933, Будапешт), які згадуються разом як приклади авангардної модерністської сакральної архітектури Центральної Європи.
Представлено антропософську теорію архітектури, яка припускала що світ і людина пронизані різними типами духовних сил, які завдяки формам об’єктів видимого світу можуть бути зміцнені або послаблені. Репрезентовано розуміння гармонії форм у формотворенні сакрального простору, а також використання їх антиіндивідуалістичного потенціалу для відродження соціальних та релігійних спільнот.
Розглянуто архітектуру сакральних споруд, зведених за принципом класицистичної архітектури. Визначено, що форми, створені Фолькером Гіенке, Йозефом Гочаром та Аладаром Аркайем, не належать до жодної із «мов» архітектурного виразу, які були створені дотепер.
Представлено погляд на таємничу природу з’єднання людей у суспільстві – близький до видів зв’язків, що пов’язують релігійні громади, а також концепція архітектури як мосту між небом і землею, яка також змінила підхід до будівлі як виключно матеріального об’єкта.
Проаналізована форми сакральної споруди та способу організації інтер’єрів, що дозволило зробити висновок, що ідеї відродження єдності навколишнього ландшафту, схильність використовувати місцеві матеріали (насамперед камінь), але також більш загальне, філософське ставлення, що дозволяє розглядати архітектуру як елемент, який пов’язує сили космосу з життям людини, що поєднує вірян різних конфесій.
Розглянуто використання метафоричної мови архітектури засноване на світі візуальних людських виробів та їх іконографічних відмінних рисах. Виявлено необхідність враховувати взаємозв’язок між певними формами та повідомленнями, що через них передаються у формотворенні сакрального простору.
Також представлено спробу адаптувати принципи модернізму до потреб формотворення сакрального простору. З’ясовано, що проблеми формації нового стилю виникли внаслідок змін у самій архітектурі, та труднощі у визначенні його характерних рис — внаслідок змін в історіографії. Виявлено тенденції формотворення сакрального простору у ХХ ст.

Біографія автора

Лілія Романівна Гнатюк, Національний авіаційний університет

к.арх., доцент, завідувачка кафедри дизайну інтер'єру Факультету архітектури, будівництва та дизайну

Посилання

Fabrizio Brentini, Bauen für Kirche. Katholischer Kirchenbau des 20. Jahrhun - derts in der Schweiz, Edition SSL [Schweizerische St. Lukasgesselschaft], Luzern 1994.

Fabrizio Brentini, Vom neuen Grundriss zum Gesamtkunstwerk. Kirchenbau in der Schweiz nach dem Zweiten Weltkrieg, [w:] St ock 2003, s. 182–191.

Hermann Baur, Fritz Metzger, Kirchenbauten, Echter, Würzburg 1956.

Inge Linder-Gaillard, The Aestetics of Contemporary French Catholic Churches: Fortresses of Resistance?, [w:] Aesthetics аs a religious factor in Eastern and Western Christianity, red. Wil van den Bercken, Jonathan Sutton, „Eastern Christian studies” 6, Peeters, Leuven 2005, s. 225–239.

Ferdinand Pfammatter, Betonkirchen, Benziger Verlag, Einsiedeln–Zürich– Köln 1948.

Jacek Purchla (red.), Wolf Tegethoff (red.), Naród, styl, modernizm. Materiały międzynarodowej konferencji pod patronatem Comité international d’histoire de l’art (CIHA), zorganizowanej przez Zentralinstitut für Kunstgeschichte w Monachium oraz Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie (6–12 września 2003 roku), Kraków, Monachium 2006.

Colin Rowe, Neo„Classicism” and Modern Architecture II, [w:] Colin Rowe, Mathematics of the Ideal Villa and other Essays, The MIT Press, Cambridge (Mass.) 1982, s. 119–138.

Gnatiuk L. AESTHETICS SHAPING SACRED SPACE/ Gnatiuk L., Terletska M. // Theory and practice of design. Collection of scientific papers. – Issue 11. Technical aesthetics. – К.: NAY, 2017. – C. 42–56. DOI: 10.18372/2415-8151.11.11874

Gnatiuk L. Optical Illusions in Sacral Space // Defining the Architectural Space. The Truth and Lie of Architecture: XIX International conference. – Cracow University of Technology. – Cracow, 2020. P. 7-19. DOI: 10.23817/2020.defarch.4-1 ISBN 978-83-7977-533-0

Гнатюк Л. Роль мистецтва та символу у формуванні сакрального простору. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Науково-технічний збірник. – Вип. 58. – К.: КНУБА, 2020. – C. 32–47. DOI: 10.32 347/2077-3455.2020.58.32-47

Edwin Heathcote, Iona Spens, Church builders, Academy Editions, London––Chichester 2001. s. 25–101.

Liliia Gnatiuk, Metal and iron construction in sacral space shaping / L. Gnatiuk, H. Novik, M. Melnyk // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. - 2020. - V. 953(1). - P. 10 DOI: 10.1088/1757-899X/953/1/012078 ISSN: 1757-8981

. Joseph M. Siry, Frank Lloyd Wright’s Annie M. Pfeiffer Chapel for Florida Southern College: Modernist Theology and Regional Architecture, „Journal of the Society of Architectural Historians”, 63, 4, 2004, s. 498–539

Randall S. Lindstron, Creativity and contradiction. European churches since. 1970, American Institute of Architects Press, Washington D.C. 1988.

Steven J. Schloeder, Architecture in Communion. Implementing the Second Vatican Council through Liturgy and Architecture, Ignatius Press, San Francisco 1998.

William Durandus (Gulielmus Durantis, Guillaume Durand), The Symbolism of Churches and Church Ornaments: T.W. Green, Leeds 1843. reprint: New York 1973.

Wolfgang Jean Stock, Europäischer Kirchenbau 1950–2000, Prestel, München–Berlin–London–New York 2003.

Гнатюк Л.Р. Протиріччя у формуванні художнього образу сакрального простору в архітектурі ХХ століття. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Науково-технічний збірник. –Вип. 56. – К.: КНУБА, 2020. –C. 17–31. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.56.17-31

Гнатюк Л.Р. Традиції трансформації готичних форм в сакральній архітектурі кінця ХІХ – початку ХХ століття. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Науково-технічний збірник. – Вип. 57. – К.: КНУБА, 2020. –C. 26–42. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.57.26-42

Гнатюк Л.Р. Створення духовної атмосфери сакрального простору. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2021. – Вип. 59. – C. 16–27. DOI: 10.32347/2077-3455.2021.59

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-28

Номер

Розділ

19 Архітектура та будівництво