Екзистенція деконструктивізму в архітектурі історичного середовища

Автор(и)

  • Михайло Олександрович Астанін Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури https://orcid.org/0000-0002-7561-1274

DOI:

https://doi.org/10.18372/2415-8151.25.16762

Ключові слова:

авангард, деконструктивізм, експресіонізм, історичне середовище, конструктивізм, макропростір та мікропростір міста, міський ландшафт, неоавангард, неоконструктивізм, неоекспресіонізм, середовищний підхід

Анотація

в статті проаналізовано проблему співіснування різностильових споруд. Досліджуються архітектурні споруди, побудовані на початку ХХІ століття в історичних межах центрів европейських столиць. Розглянуто реалізовані проекти всесвітньовідомих архітекторів Бернарда Чумі, Захі Хадід, Жана Нувеля, Ренцо Піано. Виявлено вплив споруд на оточуюче історично сформоване середовище та соціальну реакцію, яку визвали ці споруди. Оглянуто та проаналізовано міський ландшафт на предмет присутності деконструктивістських споруд в найдавніших містах-столицях: Афінах, Римі, Парижі та Лондоні. Зафіксовано характерні особливості, спільні та відмінні риси цих споруд. Зазначено, що на початку ХХ століття активно обговорювались та визивали багато суперечливих думок питання співіснування та взаємовпливу давніх і новітніх для свого часу архітектурних споруд, значення та сенс зберігання сформованих архітектурних комплексів історичної забудови.
Підкреслюється проблема існування на протязі ХХ та ХХІ століть гострих дискусій та суперечок навколо містобудівних аспектів. Ця сфера вивчається фахівцями і науковцями, які дають рекомендації, що до рішень такого складного питання. На всесвітніх форумах урбаністами приймаються міжнародні положення і правила забудови історичних міст. Проаналізовано архітектурні споруди, що з`явились в часи панування мотивів деконструктивізму в світовій архітектурній стилістиці і середовище, в якому вони з’явились, на яке вони почали впливати і яке впливає на них в зворотньому порядку. Виведено загальні висновки, що ландшафт та ментальність мешканців міст диктують умови впровадження авангардної архітектури яка може сприйматись як антифонова, але іконічність її образів нав’язливо привертає увагу. Розвиток технологій та інноваційність виступають в якості рушійної сили архітектури, а естетика значущих об’ємів вирішується в складних скульптурних формах.

 

Біографія автора

Михайло Олександрович Астанін, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

аспірант кафедри теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв

Посилання

Анти-архитектура и деконструкция. Никос А. Салингарос. 2004. Кабинетный ученый. Русский. 2016. Переводчик Татьяна Быстрова, Е. Дуйловская. - 296 с.; 4-е издание.

Архітектура: Корот. словник-довідник / А.П. Мардер, Ю. М. Євреїнов, О. А. Пламеницька та ін,; За заг. ред. А. П. Мардера. - К. : «Будівельник», 1995. – 335 с.: іл.

Гланси, Джонатан (2007 р.). «Архитектура, искусство дизайн, культура». Акрополь сейчас. Лондон.

Криворучко О.Ю. Суть і місце деконструктивізму в архітектурі ХХ століття. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури. Львів. 2008.

Прибєга Л.В. Охорона та реставрація об’єктів архітектурно-містобудівної спадщини України: методологічний аспект. - Монографія. - К.: Мистецтво, 2009. - 304 с., іл.

Памятникознавство: правова охорона культурних надбань: зб.док/упоряд.: Л.В.Прибєга (кер.проекту) [та ін.]-К.: Ін-т культурології Акад.мистец. України, 2009. - 416с.

Салингарос Никос Ангелос «Архитектурный каннибализм в Афинах». Православие Today.org. (2007 р.).

Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. Збірник /Відпов. Ред. М.М. Дьомін. – К., КНУБА, 2019. – Вип.54. – 480 с. Українською та російською мовами. Скорик Л.П. Містобудівний масштаб як категорія архітектурно-просторової цілісності міського центру с.332-339

Уруссофф Николай (2007 р.). «Где боги жаждут давно утерянных сокровищ». Нью-Йорк Таймс.

Хьюм, Кристофер «Современность усиливает античность». Торонто Стар. (2009 р.).

Черкес Б.С. Архітектура сучасності: остання третина ХХ – початок ХХІ століть: навч.посібник. – 2-ге вид. / Б.С. Черкес, С.М. Лінда. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 384.

Salingaros, Nikos A. “Anti-Architecture and Deconstruction” Fourth Edition ISBN 978 3937954 103 © 2010 UMBAU-VERLAG & Nikos A. Salingaros.

http://www.architectmagazine.com/cultural-projects/new-acropolis-museum--athens--greece.aspx-Architect Magazine”

http://www.coop-himmelblau.at/

https://www.interior.ru/design/6485-zhan-nuvel-pyat-myslej-o-soblazne-i-o-vrede-speshki.html

https://www.maxxi.art/

http://www.rieger-orgelbau.com/en/news/paris-f-philharmonie-de-paris/

https://www.svoboda.org/a/24890387.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-28

Номер

Розділ

19 Архітектура та будівництво