Благоустрій вугільних кар’єрів

Автор(и)

  • Лілія Романівна Гнатюк Національний авіаційний університет https://orcid.org/0000-0001-5853-9429
  • Марія Ігорівна Білоног Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології та медицини», кафедра біології рослин https://orcid.org/0000-0001-5320-7775

DOI:

https://doi.org/10.18372/2415-8151.24.16300

Ключові слова:

шахти, ландшафтні парки, кар’єри, вугільна промисловість, громадські парки, реконструкція, рекреакція, промисловий туризм

Анотація

Мета: Полягає у дослідженні проблеми ландшафтної рекультивації відпрацьованих територій вугільної промисловості України та пропозиціями варіантів їх вирішення. Окрім цього, дослідити екологічний вплив покинутих кар’єрів та з’ясувати способи його мінімізації та запропонувати шляхи трасформації колишніх місць видобутку покладів на культурні та громадські місця.
Результати. Виявлено, що сьогодні в країні 65 міст, основною роботою в яких залишається шахта. Для вирішення проблем, що потенційно виникають після закриття шахти, пропонується влаштовувати на місцях колишніх шахт громадські ландшафтні парки, які згодом перетворювалися б на соціокульнурні осередки. До цих міст може бути застосована концепція «Зелена інфраструктура» (GI), щоб подолати розрив між традиційним землекористуванням та забудовою міст, з одного боку, та сталим міським розвитком, з іншого. Проаналізовано досвід інших країн, а зокрема Німеччини, Польщі, Великої Британії. Досліджено специфіку зонування та озеленення таких територій.
Наукова новизна. Полягає у пропозиціях трансформації сьогодні закинутих місць в різноманітні громадські ландшафтні парки.
Практична значущість. В часи, коли багато країн відмовляються від видобування і закривають шахти, важливо дати можливість працевлаштуванням людям, для яких це було основним видом доходу та подумати про майбутнє місць, зруйнованих внаслідок цієї галузі промисловості. Окрім цього, це вирішує проблему дефіциту вільних від забудови та незайнятих під сільське господарство природних ландшафтів поблизу великих міст, великим поширенням порушених територій. Вивчення результатів впливу технологізації промислового виробництва сучасного індустріального міста потребує креативних пропозицій на ринку туристичних послуг України щодо ознайомлення туристів з унікальними об’єктами промислових дестинацій.

The goal is to study the problem of the coal industry in Ukraine and proposals for solutions. In addition, investigate the ecological impact of abandoned quarries and find out ways to minimize it and propose ways to transform the former mining sites into cultural and public places.
Results. It has been established that today there are 65 cities in the country, in which the main work remains the mine. To solve this problem, it is proposed to establish public landscape parks on the sites of former mines, which would then turn into socio-culinary centers. The experience of other countries, in particular Germany, Poland, Great Britain, is analyzed. The specificity of zoning and landscaping of such territories has been investigated. At a time when many countries are abandoning mining and closing mines, it is important to give employment opportunities to people for whom this was their main source of income and to think about the future of the places destroyed by this industry. In addition, this solves the problem of a shortage of natural landscapes free from buildings and unoccupied for agriculture near large cities, a large spread of disturbed territories. The study of the impact of technologization of industrial production of a modern industrial city requires creative proposals on the tourist services market of Ukraine to familiarize tourists with the unique objects of industrial destinations.
This article focuses on human activities that have greatly influenced our environment. This paper discusses the mining industry, which reflects the activities that have caused and continue to cause change on earth. It has been investigated that, after operation, it is important to turn these industrial and abandoned sites into places of architectural and environmental value.
Quarries can be transformed into large public parks, botanical gardens, natural areas of significant environmental value, auditoriums, tourist buildings, infrastructure, shopping malls, cemeteries and many other recreation areas. In addition to giving new life to «dead» territory, this aspect affects the economics of quarry location and land consumption policy.

Посилання

Катя Таленто, Мігель Амадо, Хосе Карлос Куллберг. Кар’єри: Від покинутих до оновлених місць, 2020

Мішель Деше. Метаморфози ландшафтів шахт (Germany): Нові використання та нові образи шахтних районів, 2020

Вероніка Луцька. Як трансформувати міста з вугільною промисловістю? Досвід Польщі, Німеччини та Великої Британії, 2020

Вергунов А.П., Денисов М.Ф., Ожегов С.С. Ландшафтне проектування. Архитектура-С. Москва. 1991

Л. О. Овчаренко. Екологічне і туристично-рекреаційне планування міста в контексті стійкого розвитку вугледобувного регіона (на прикладі м. Донецька).

Овчаренко Л.А. Напрямки розвитку рекреації та туризму в м. Донецьку // Вестник ДонГУУ. Донецк. 2014.

Кобанець Л.А. Напрямки стратегічного розвитку рекреаційної діяльності та туризму в м. Донецьк// Вестник ДІТБ. Донецк. 2007.

Ивченко Л.А., Лебезова Э.М. Про можливості використання териконів у збільшенні теристичнї привабливості Донецького регіону // Вестник ДІТБ. 2012.

Соня Ковінен. Стале використання колишніх шахтних земель., 2017

Пітер Вірт, Цзян Чанг, Ральф-Уве Сирбе, Вольфганг Венде, Тінхао Ху. Зелена інфраструктура: планування концепту для трансформацій колишніх вугледобувних міст, 2018

Богуслава Грегорова, Павло Хроночек, Дана Томецова, Маріо Молокач, Володимир Чех. Перетворення шахтних міст в туристичному напрямку та їх стійкість на прикладі Словаччини, 2020

Світлана Галата. Замість сміттєзвалища – поле для гольфа, 2021.

Пономарьова Анастасія. Добропілля – поствугільне майбутнє, 2017

Ден Мартін. Перетворення кар’єрів на парки, 2012

О. Березко. Ландшафте облаштування територій. О. М. Берёзко. – Минск : БГТУ, 2014. – 91 с.

Aliberti, L. Preadattamento e Trasformabilità Dei Siti Alterati Da Attività Estrattiva. Ph.D. Thesis, Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di Architettura, Progettazione architettonica e tecnologie innovative per la sostenibilità ambientale XXVII ciclo, Naples, Italy, 2015. [in Italian]

Антропогенні ландшафти, людські дії та процеc реконструкції, 2017.

Оцінка екосистем тисячоліття. Екосистеми та добробут людини: синтез; Island Press: Вашингтон, Округ Колумбія, США, 2005 рік.

Гнатюк Л.Р. Основи Ландшафтної архітектури. / Гнатюк Л.Р., Косик О.І. //– К.: КОМпринт, 2020. – 390 с.

Гнатюк Л. Роль мистецтва та символу у формуванні сакрального простору. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Науково-технічний збірник. — Вип. 58. — К.: КНУБА, 2020. — C. 32–47. DOI: 10.32 347/2077-3455.2020.58.32-47

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-22

Номер

Розділ

20 Садово-паркове мистецтво