Формування внутрішнього середовища торгівельного закладу з урахуванням корпоративної естетики

Автор(и)

  • Тетяна Вячеславівна Малік Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва та дизайну імені Михайла Бойчука https://orcid.org/0000-0001-7986-3957
  • Ольга Анатоліївна Шкляр Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва та дизайну імені Михайла Бойчука https://orcid.org/0000-0001-7356-9327

DOI:

https://doi.org/10.18372/2415-8151.24.16295

Ключові слова:

внутрішнє середовище, торгівельний заклад, бренд-бук, Сільпо, тематичні магазини, трансформація середовища, модульні меблі, формування магазину, автоматизація, інновації, технології, стилістика

Анотація

У даній статті розглянуто поняття внутрішнього середовища компанії, торгівельний заклад, корпоративна естетика (бренд-бук), формування середовища торгівельного закладу на прикладі магазину Сільпо у тематичному вишуканому форматі, це новий формат організації інтер’єру магазину. На сьогоднішній час це актуальний напрямок розвитку дизайну в галузі торгівлі, адже він по статистиці впливає на кількість продажів товару. Це новий та постійно зростаючий напрямок у формуванні внутрішнього середовища, він не має кордонів, обмежень творчого й креативного потенціалу, розвиток напрямку в створенні магазину-трансформеру.
Мета: визначити вплив дизайну магазину на його взаємодію з покупцем та вплив на продажі, ефективність розвитку в напрямку трансформації інтер’єрного простору.
Методика. Встановлено методом аналогій та порівняння, а саме аналіз минулих років та сьогодення, вітчизняного та зарубіжного досвіду.
Результати. З’ясовано ефективність дизайнерських магазинів у зацікавленні аудиторії й приваблення нових покупців. В статі наведено приклади успішного використання дизайну в торгівельних закладах й результат підвищення продажів.
Наукова новизна. Вперше було розглянуто можливість створення магазину з змінним дизайном за рахунок сучасних технологій й з мінімальною участю людини. Дизайн магазину побудований на основі театральних декорацій и змінного середовища 2 або 3 рази на рік.
Практична значущість. Отримані результати дають новий напрямок розвитку дизайну магазинів та створення магазинів трансформерів зі змінним внутрішнім середовищем впродовж року. Розвиток сучасного «розумного» дизайну торгівельних закладів.

This article discusses the concept of the internal environment of the company, a commercial institution, corporate aesthetics (brand book), the formation of the environment of a commercial institution on the example of the Silpo store in a thematic refined format, this is a new format of the store interior. Today it is an important area of ​​design development in the field of trade, because it statistically affects the number of sales of goods. This is a new and constantly growing direction in the formation of the internal environment, it has no boundaries, limitations of creative and creative potential, the development of the direction in the creation of a store-transformer.
Purpose: to determine the impact of store design on its interaction with the customer and the impact on sales, the effectiveness of development in the direction of transformation of the interior space.
Methodology. Established by the method of analogies and comparisons, namely the analysis of past years and present, domestic and foreign experience.
Results. The effectiveness of designer stores in attracting the audience and attracting new customers has been found out. The article gives examples of successful use of design in commercial establishments and the result of increased sales.
Scientific novelty. For the first time, the possibility of creating a store with a changeable design due to modern technologies and with minimal human participation was considered. The design of the store is based on theatrical scenery and a changing environment 2 or 3 times a year.
Practical significance. The obtained results give a new direction in the development of store design and the creation of transformer stores with a changing internal environment during the year. Development of modern «smart» design of trade establishments.

Посилання

Атмосферные явления: как выглядит новый дизайнерский Сильпо в ТРЦ Атмосфера (фотообзор) https://rau.ua/ru/experience/pochitat-na-vykhodnykh/silpo-v-trts-atmosfera/.

Вікіпедія/ визначення поняття/ Бренд-бук. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Брендбук.

Вікіпедія/ визначення поняття/ Сільпо. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сильпо.

Вікіпедія/ визначення поняття/ Сільпо торгова мережа. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Сільпо_(торгова_мережа).

Всесвіт Маленького принцав новому Сільпо в Щасливому. URL: https://allretail.ua/ru/news/70148-vselennaya-malenkogo-princa-v-novom-silpo-v-schastlivom.

Головна сторінка Сільпо/ Дизайнерські супермаркети. URL: https://silpo.ua/about/additional/dyzainerski-supermarkety

Головна сторінка Сільпо/ Дизайнерські супермаркети / Всесвіт мавки. URL: https://silpo.ua/about/press-center/press-releases/u-kiyevi-vidkrivsya-najbilshij-silpo-u-stili-vsesvitu-animacijnogo-filmu-mavka-lisova-pisnya.

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Будинки і споруди ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ ДБН В.2.2-23:2009 2009. С. 6

Інтер’єр магазину як складова успіху організації торговельного процесу. - http://www.rusnauka.com/33_OINXXI_2014/Economics/6_179280.doc.htm.

Інновації у сучасному дизайні предметно-просторового інтер’єру. http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/inovatsiji-u-suchasnomu-dyzajni-predmetno-prostorovoho-seredovyscha-inter-jeru.html.

Найбільший «Сільпо» стилізований артом зі Всесвіту Мавки. URL: https://www.google.com/search? Мавка Сільпо.

Прагматичний дизайн магазину продуктів Ebrosia Німеччина. URL: https://storeinteriors.ru/gastronom-ebrosia/

Современный интерьер продуктового магазина: богатство выбора в уютной обстановке. URL: https://storeinteriors.ru/sovremennyy-produktovyy-magazin-api/

Урядовий портал України URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/39919996.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-22

Номер

Розділ

02 Культура і мистецтво