Функціонально-типологічний аналіз розвитку автобудинків

Автор(и)

  • Тетяна Анатоліївна Цимбалова Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпро, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18372/2415-8151.22.15401

Ключові слова:

будинки на автомобільних транспортних засобах, кемпери, трейлери, каравани, «спалки» у вантажівках, трейлерні парки, рекреаційні парки

Анотація

У статті висвітлено проблему розвитку житлового середовища, влаштованого на автомобільних транспортних засобах. Аналіз останніх досліджень і публікацій за темою мобільної архітектури виявив окремі розробки, пов’язані із регіонально-типологічними особливостями (роботи Панфілова О. В., Тиманцевої Н. Л., Воробйова В. В., Ткача Д. І., Челнокова О. В.).Мета. Виявлення особливостей формування автомобільних житлових технологій на основі аналізу історичного досвіду та сучасної  практики застосування.Методологія. Дослідження побудоване на комплексному підході: опрацюванні літературних джерел стосовно генезису формування автомобільного житла та аналізі сучасного стану житлової автоіндустрії. Результати. Опрацьовано історичні передумови формування житла, влаштованого на базі автомобільного шасі та існуючий досвід створення автобудинків. Проаналізовано функціонально-типологічний аспект практики використання автодомівок та парків пересувного житла у контексті соціально-міграційних процесів. Виявлено, що у якості автомобільних житлових осередків використовуються самохідні транспортні засоби (кемпери, кунги) та буксирувані причепи (трейлери, каравани); також, житлові приміщення можуть бути передбаченими у конструктивному дизайні кабін вантажівок (зони для відпочинку водіїв). Як висновок, встановлено зв’язок між функціонально-планувальними перевагами автобудинків та поширеним застосуванням їх під час міграційно-трудової та рекреаційно-туристичної діяльності.Наукова новизна. Розглянуто конструктивно-технологічні особливості автомобільних житлових осередків та виявлено основні типи.Практична значущість. Запропоновано в умовах постіндустріальної Української держави використання автомобільних житлових технологій для популяризації туристичного бізнесу.

Біографія автора

Тетяна Анатоліївна Цимбалова, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпро, Україна

Кандидат архітектури, доцент кафедри архітектурного проектування та містобудування

Посилання

Андрианов Б. В. Взаимодействие кочевых культур и древних земледельческих цивилизаций в свете концепции о хозяйственно-культурных типах. Сб. под ред. Массона В. М. Алма-Ата, 1989. С. 8-21.

Бессонова С. С. О скифских повозках. Древности степной Скифии. Київ, 1982. С. 102-117.

Бондаренко О. И. Принципы формирования системы краеведческих маршрутов Днепропетровского региона. Строительство, материаловедение, машиностроение: зб. наук. праць. Днепропетровск, 2015. Вып. 81. С. 64-71.

Воробьев В. В., Козак Я. Д. Кинематические пространственные структуры в градостроительстве. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури: зб. наук. праць. Дніпропетровськ, 2010. № 12. С. 38-45.

Зосимов Г. И. Пространственная организация города. Москва, 1976. 117 с.

Ковальчук І. Є. Інноваційні технології у туристичному бізнесі. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки». Львів, 2017. С. 692-693.

Массон В. М. Номады и древние цивилизации: динамика и типология взаимодействий. Алма-Ата, 1989. 463 с.

Національний стандарт Україны «Будинки мобільні (інвентарні). Загальні технічні умови» ДСТУ Б В.2.2– 22:2008

Панфилов А. В. Особенности формирования мобильного жилища для временного пребывания (конец XX – начало XXI в. ) автореф. дис. … канд. арх.: 05.23.21. Москва, 2013. 22 с.

Пясинская экспедиции. URL: http://www.e-reading.mobi/chapter.php/1014682/10/Urvancev_-_Taymyr (дата звернення: 25.06.2018).

Рылев Ю. 6000 изобретений XIX-XX веков, изменившие мир. Москва, 2012. 432 с.

Тиманцева Н. Л. Принципы моделирования жилой среды в экстремальных условиях обитания: автореф. дис. … канд. арх.: 05.23.21. Москва, 2010. 21с.

Ткач Д. И. Системная начертательная геометрия. Днепропетровск, 2011. 356 с.

Фронтир. URL: h ttp://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/51014 (дата звернення: 27.06.2017).

Цимбалова Т. А. Мобільне житло як функціонально-типологічний різновид сучасного житлового будівництва: автореф. … канд. арх.: 18.00.02. Харків, 2019. 22 с.

Челноков А. В., Корниенко Д. А. Метод формообразования в дигитальной архитектуре. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури: зб. наук. праць. Дніпропетровськ, 2013. № 6. С. 25-29.

Anforderungen an Ausstattung und Struktur von Mobilheim- und Freizeitparks. Bonn, 2018. URL: http://www.southernnevadahealthdistrict.org/de/permits-and-regulations/mobile-home-recreational-parks-plan-review/ (дата звернення: 25.07.2020).

CEN – Wohnraumnormung. Deutschland. 1990. URL: https: // www.civd/de/technik/europa (дата звернення: 25.07.2017).

Liikenneministeriö on antanut 26 päivänä maaliskuuta 1982 annetun ajoneuvoasetuksen (233/82). Helsinki, 1982. URL: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1990/19901207 (дата звернення: 10.06.2017).

Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles, CPLM c B93. Manitoba, 2018. URL: https://www.canlii.org/fr/mb/legis/lois/cplm-c-b93/derniere/cplm-c-b93.html (дата звернення: 21.07.2020).

Manufactured Home Construction and Safety Standards Act, U.S. HUD, Code of Federal Regulations. 2001. URL: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2001-title24-vol1/content-detail.html (дата звернення: 20.06.2017).

State Law reference — On-site inspections to ensure compliance with codes. Florida, 1980. URL: https://library.municode.com/fl/hallandale_beach/codes/code_of_ordinances?nodeId (дата звернення: 24.07.2020).

Selon le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, article R.111-33. France. 2007. URL: http://www.mobil-home.com/legislation-residence-mobile.html (дата звернення: 9.06.2017).

Sharp Richard Euguene. Criteria for planning a mobile home park development in rural areas. Masters Theses. 5277. The University of Missouri-Rolla. Rolla, 1969. URL: https://scholarsmine.mst.edu/masters_theses/5277 (дата звернення: 27.07.2020).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті