Аналіз досвіду організації та обгрунтування концепції розвитку розумних міст

Автор(и)

  • Юрій Миколайович Ковальов Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука, Київ, Україна,

DOI:

https://doi.org/10.18372/2415-8151.22.15392

Ключові слова:

smart city, системний підхід, SWOT-аналіз, теорія самоорганізації складних систем, концепція розвитку розумних міст

Анотація

У статті проаналізовано переваги та недоліки сучасних розумних міст (smart city), а також викладено концепцію їх розвитку.Мета. Досвід проектування, будівництва та експлуатації розумних міст, як зведених з «нуля», так і реалізованих у вигляді впровадження окремих технологій, дає великий обсяг даних для системного аналізу їх переваг і недоліків. У свою чергу, результати такого аналізу мають бути враховані при науковому обґрунтування концепції розвитку розумних міст. Метою публікації є представлення результатів системного аналізу досвіду організації smart city та обґрунтування концепції розвитку розумних міст. Методологія. Дослідження проведено на основі системного підходу у декілька етапів. Для визначення сильних та слабких сторін розумних міст відносно внутрішніх і зовнішніх факторів використано метод SWOT-аналізу, результати якого використовуються для обґрунтування концепції розвитку розумних міст. За основу такої концепції узяте уявлення про місто, як складну відкриту динамічну систему, формалізовану з позицій теорії самоорганізації складних систем, а також біонічні аналогії функціонування міста та живих істот. Результати. Проаналізовано дані, які характеризують параметри розумних міст. Виявлено їх переваги та недоліки. Встановлено, що вони мають системний характер і проявляються на всіх рівнях організації міського середовища. Розроблено концепцію розвитку розумних міст. Концепція сформульована у вигляді п’яти загальних положень, принципів організації і узгодження рівнів міського середовища, а також двох додаткових положень, що відносяться до методів оцінювання та оптимізації середовища.Наукова новизна. На основі системного підходу та теорії самоорганізації складних систем вперше розроблено концепцію розвитку розумних міст.Практична значущість. Зібрані дані щодо розумних міст можуть бути використані при проведенні різноманітних аналітичних, маркетингових і статистичних досліджень. Результати SWOT-аналізу можуть застосовуватися для обґрунтування концепцій та стратегій впровадження розумних технологій як у традиційне міське середовище, так і при будівництві розумних міст з «нуля».Запропонована концепція розвитку розумних міст може бути використана при визначенні доцільності та мети будівництва такого міста (району, вулиці тощо), впровадження окремих технологій, запобігання та виправлення помилок, оцінювання та оптимізації міського середовища.

Біографія автора

Юрій Миколайович Ковальов, Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука, Київ, Україна,

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри промислового дизайну та комп’ютерних технологій

Посилання

Cardullo P, Di Feliciantonio C., Kitchin R. The Right to the Smart City. Emerald Group Publishing, 2019 г. – 232 p.

Frost & Sullivan Report Predicts 26 New Smart Cities By 2025. URL: https://www.analyticsinsight.net/frost-sullivan-report-predicts-26-new-smart-cities-by-2025/ (дата звернення: 03.01.2021)

Greenfield A. (2013) Against the smart city (The city is here for you to use) Do projects, 2013.-147 p

Kovalyov Y., Mkhitaryan N., Nitsyn A. Self-organization of the human mind and the transition from paleolithic to behavioral modernity. [Manusript] / Yury N. Kovalyov, Nver. M. Mkhitaryan, and Alexander Yu. Nitsyn. IGI Global International Publisher of Progressive Information Science and Technology Research, USA, Pennsylvania, 2020. - p.492

Lehmann S. (2010). “Green urbanism: formulating a series of holistic principles”. URL: https://journals.openedition.org/sapiens/1057?file=1 (дата звернення: 13.01.2021).

Jensen E. Response Paper: Why if there are so many examples of «eco-cities» do we still question their feasibility? URL: https://justjensen.co/why-if-there-are-so-many-examples-of-eco-cities-do-we-still-question-their-feasibility/ (дата звернення: 05.11.2020)

New Songdo City. URL: https://www.kpf.com/projects/new-songdo-city (дата звернення: 17.05.2017).

New Urbanism/ URL: http://www.newurbanism.org (дата звернення: 03.10.2020).

Shmelova T. Optimization of performance of UAVs flights in smart-town / T. Shmelova, V. Lazorenko, O. Burlaka // АВІА-2019: ХІV міжнар. наук.-техн. конф., Київ, 19-21 квітня 20179 р. : тези доповідей. – К. : Національний авіаційний університет, 2019. – С. 11.53-11.59

Smart city standards and publications. URL: https://www.bsigroup.com/en-GB/smart-cities/Smart-Cities-Standards-and-Publication/ (дата звернення: 05.01.2021).

Sustainable cities and communities- ISO 37106 summary Guide. URL: https://www.bsigroup.com/en-GB/smart-cities/iso-37106-guide/ (дата звернення: 05.01.2021).

Unmanned Aerial Vehicles in Civilian Logistics and Supply Chain Management. Chapter 5 Automated System of Controlling Unmanned Aerial Vehicles Group Flight /Tetiana Shmelova, Dmitriy Bondarev - International Publisher of Progressive Information Science and Technology Research, USA, Pennsylvania. – November, 2019. – P. 167-204

В Эмиратах достраивают главный город будущего. ФОТО, ВИДЕО. URL: https://novosti-n.org/ukraine/read/134088.html (дата звернення: 12.04.2020).

Грабовецький Б.Є. Методи експертних оцінок: теорія, методологія, напрямки використання : монографія / Б. Є. Грабовецький. – Вінниця : ВНТУ, 2007. – 171 с.

Интеллектуальные города (Умные_города, Smart_cities) URL: http://www.tadviser.ru/index.php (дата звернення: 12.01.2020).

Кампус Института науки и технологии Масдара. URL: https://archi.ru/projects/world/6856/kampus-instituta-nauki-i-tekhnologii-masdara#slider-12. (дата звернення: 12.04.2020).

Ковальов Ю.М., Бадеян Г.В., Плоский В.А. Інноваційна оптимізація: експериментальний метод удосконалення технологічних систем / Ю.М. Ковальов, Г.В. Бадеян, Плоский В.А. // Прикл. геом. та інж. графіка. К.: КНУБА, 2001. - Вип.69

Ковальов Ю.М. Методика оцінки рекреаційних можливостей парків (на прикладі ботанічного саду імені М.М. Гришка) / Ю.М. Ковалев, И.В. Шинкарчук, В.В. Калашникова //Архітектура та екологія: проблеми міського середовища, 2012.-№7.-С.95-103

Ковалев Ю.Н. Решение задач организации комфортной среды обитания на основе теории самоорганизации сложных систем // Теорія та практика дизайну, 2014.-Вип. 5.-С.52-63

Ковальов Ю.М. Емоційний хай-тек: концепція і реалізація (на прикладі ОКЦНН у м.Ужгороді) / Ю.М. Ковалев, А.О. Савон, А.В. Сліпенька. // Міське середовище – 21 ст. Архітектура. Будівництва. Дизайн: Тези доповідей 2 Міжнародного науково-практичного конгресу, м.Київ, 15-18 березня 2016 р.– К.: ЦП «Компроміс», 216. — С.176-178

Ковальов Ю.М., Дроздовська Т.О. Розумне середовище: тенденції, дослідження, оцінювання, навчання // Актуальні проблеми сучасного дизайну. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 23 квітня 2020 р. – Киїїв, КНУТД, 2020, т.2.-с.195-201

Методология программы «Зеленые города». Заключительный отчет. 16. Мая.2016 г.-120 с. URL: www.ebrd.com (дата звернення: 07.04.2017).

Мхитарян Н.М., Бадеян Г.В., Ковалев Ю.Н. Эргономические аспекты сложных систем: монографія. / Н.М.Мхитарян, Г.В. Бадеян, Ю.Н Ковалев. К.: Наукова думка, 2004.-599 с.

5 самых умных городов мира и технолoгии, которые они используют. URL: https://robo-hunter.com/news/5-samih-umnih-gorodov-mira-i-smart-tehnologii-kotorie-oni-ispolzuyt11521 (дата звернення: 12.03.2020).

ТОП-10 «умных городов» мира. URL: https://www.architime.ru/specarch/top_10_smart_city/smart_city.htm (дата звернення: 12.01.2019)

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті