Priority principles for creating graphical models of design objects.

Authors

  • S. Berdynskykh

DOI:

https://doi.org/10.18372/2415-8151.10.11122

Keywords:

Design graphics, graphical modeling, graphical element, objective properties of shapes, visual image, design object.

Abstract

The article defines the basic principles of graphics design objects. The role and modeling variations in the process of creating and shaping the artistic representation of products, analysis of the main properties of the graphical model for the transmission of objective and emotional properties of the image forms. Since the project schedule is one of the graphic communications species considered its distinctive resources and capabilities. Established rules and principles of the image, allowing the most efficient to identify certain properties of any object.

References

Агеев В. Н. Семиотика / В. Н. Агеев. – М.: Весь Мир, 2002. – 256 с.

Бердинських С. О. Выразно - змистовні якості формалізованих елементів і форм проектної графіки [Текст] / С. О. Бердинських // Концепція сучасної мистецько-дизайнерської освіти України в умовах євроінтеграції // Збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції професорсько-викладацького складу і молодих учених в рамках VIII Міжнародного форуму «Дизайн-освіта 2015», м. Харків, 15–16 жовтня 2015 року / За загал. ред. Даниленка В. Я. – Харків: ХДАДМ, 2015. – С. 7 – 11.

Бердинських С. О. Композиція графічного простору в репрезентативних завданнях проектування [Текст] / С. О. Бердинських // Сучасні проблеми геометричного моделювання: збірник праць XVII Міжнародної науково-практичної конференції, 02–05 червня 2015 р. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – С. 14–22.

Боумен У. Графическое представление информации / У. Боумен; [пер. с англ.]. – М. : Мир, 1971. – 225 с.

Зайцев К. Г. Графика и архитектурное творчество / К. Г. Зайцев. – М.: Стройиздат, 1979. – 160 с.: ил.

Куликов А. Д. Введение в методику графического художественно - композиционного моделирования / А. Д. Куликов. – Казань: КГАСА, 1999. – 80 с.

Яковлєв М. І. Геометричні принципи художнього формотворення : Рукопис дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.01.03 – Технічна естетика / М. І. Яковлєв. – К. : 1999. – 415 с.

Published

2016-05-25

Issue

Section

Статті