Том 31, № 1 (2007)

Зміст

Охорона навколишнього середовища

МОДЕЛЬ ОБҐРУНТУВАННЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ВИГОДИ ВІД УПРОВА-ДЖЕННЯ CNS/ATM ТЕХНОЛОГІЙ КЕРУВАННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ PDF
В.П. Бабак, Д.Г. Бабейчук, О.І. Запорожець 3-9
ПРОГНОЗУВАННЯ НАСЛІДКІВ РАДІАЦІЙНОГО ЗАРАЖЕННЯ У РАЗІ АВАРІЇ НА РАДІАЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТАХ PDF
В.І. Применко, В.А. Лук’янчиков, А.В. Лук’янчиков 10-13
МОДЕЛЮВАННЯ РАДІОЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ГІРСЬКИХ ЕКОСИСТЕМАХ, ХАРАКТЕРНИХ ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
В.П. Петрусенко, Ю.О. Кутлахмедов 14-17
ЗМІНА ЕКОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПРИРОДНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ ПІД ВПЛИВОМ АВІАТРАНСПОРТНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Г.М. Франчук, Я.В. Загоруй 18-24
ОЦІНЮВАННЯ ТРИБОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК БІОДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА НА ОСНОВІ РІПАКОВОЇ ОЛІЇ ТА ЙОГО СУМІШЕЙ З МІНЕРАЛЬНИМ ДИЗЕЛЬНИМ ПАЛИВОМ PDF
С.В. Бойченко, В.М. Криворотько, О.С. Голубов 25-27

Інформаційні технології

З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ КУТОВИХ ВИМІРЮВАНЬ PDF
Ю.В. Куц, Л.М. Щербак 28-35
РОЗРОБЛЕННЯ ЗМІН ГЕОМЕТРИЧНОГО МАКЕТА ВИРОБУ, РОЗРОБЛЕНОГО ЗАСОБАМИ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ PDF
С.Г. Кєворков, В.М. Синєглазов 36-43
ОБҐРУНТУВАННЯ ВЗАЄМООДНОЗНАЧНОСТІ ДВООЗНАКОВОГО СТРУКТУРНОГО ПОДАННЯ ДВІЙКОВИХ ДАНИХ У ПОЛІАДИЧНОМУ ПРОСТОРІ PDF
О.К. Юдін 44-48
АНАЛІЗ ЗАХИЩЕНОСТІ SPANNING-TREE PROTOCOL PDF
Б.Я. Корнієнко, С.О. Сулима 49-54
МОДУЛЮВАННЯ СВІТЛОСИГНАЛЬНИХ ВОГНІВ АЕРОДРОМА В ІМІТАТОРАХ ВІЗУАЛЬНОГО ОТОЧЕННЯ АВІАЦІЙНИХ ТРЕНАЖЕРІВ PDF
Ю.М. Квач 55-57
СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ОПЕРАТОРНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ПРОЦЕСІВ І СИГНАЛІВ БЕЗ ОБЧИСЛЕННЯ ІНТЕГРАЛІВ ЛАПЛАСА PDF
Ю.О. Єгоршин, О.Ю. Красноусова 58-62
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ОДНОЧАСНОГО ГЕНЕРУВАННЯ З КАСКАДНИМ ГЕНЕРАТОРОМ PDF
В.Є. Романюк, С.В. Єнчев 63-66
ОЦІНЮВАННЯ ДЕГРАДАЦІЇ СТІЙКОСТІ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В ЧАСІ PDF
Б.Є. Журиленко 67-69
МЕТОД ОЦІНКИ СТЕПЕНЯ РЕЛЕВАНТНОСТІ ТЕСТОВОЇ ВІДПОВІДІ В КОМП’ЮТЕРНИХ НАВЧАЛЬНИХ СИСТЕМАХ PDF
L.N. Badorina 70-72

Аерокосмічні системи моніторінгу та керування

БАГАТОАЛЬТЕРНАТИВНА КЛАСИФІКАЦІЯ СИТУАЦІЙ ПОВІТРЯНОГО СТАНУ У ВИПАДКУ, КОЛИ ЩІЛЬНОСТІ РОЗПОДІЛУ ЙМОВІРНОСТІ ВІДОМІ НЕТОЧНО PDF
І.В. Остроумов, О.Г. Кукуш, В.П. Харченко 73-77
СИНТЕЗ АДАПТИВНОГО КЕРУВАННЯ РУХОМ ДИСКРЕТНОЇ НЕМІНІМАЛЬНО-ФАЗОВОЇ СИСТЕМИ PDF
В.М. Азарсков, Л.С. Житецький, О.А. Сущенко 78-84
ДОСЛІДЖЕННЯ АНАЛІТИЧНОГО МЕТОДУ ОЦІНЮВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ ПОТЕНЦІЙНО КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ В ПОВІТРЯНОМУ РУСІ PDF
В.M. Васильєв 85-90
ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ МОЖЛИВОЇ ВИДИМОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ ДОРОЖНЬОЇ ОБСТАНОВКИ PDF
Г.Т. Горохов, Ю.Е. Чаруха 91-95
ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ У ПРОСТОРІ ІНТЕРФЕРОМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ PDF
Ю.В. Пепа, Т.О. Затикян 96-98
МІЖПЛАНЕТНІ ПІЛОТОВАНІ ПОЛЬОТИ У РОЗРІЗІ 4-Ї КОСМІЧНОЇ ПРОГРАМИ УКРАЇНИ PDF
В.М. Азарсков, С.Т. Поліщук 99-102
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ЖИВУЧОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ПІЛОТАЖНО-НАВІГАЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛІТАКА PDF
В.І. Бажан, В.М. Казак 103-106

Сучасні авіаційно-космічні технології

ПРОГНОЗУВАННЯ ВІДМОВ І ОПТИМІЗАЦІЯ ПОТРЕБИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ АВІАКОМПАНІЇ PDF
А.Г. Кучер, Мустафа А. Мустафа 107-112
ОБГРУНТУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ PDF
М.П. Матійчик, Г.М. Михайлов, Г.М. Юн 113-117
ОПТИМІЗАЦІЯ ІЄРАРХІЧНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ВИРОБІВ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ PDF
І.О. Мачалін 118-122
АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗРАХУНКУ ХАРАКТЕРНИХ ШВИДКОСТЕЙ ЗЛЬОТУ ПАСАЖИРСЬКОГО ЛІТАКА PDF
О.В. Наумов 123-125
ВИХРЕУТВОРЮВАЧІ ЯК ЗАСІБ ПОЛІПШЕННЯ АЕРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛІТАКА PDF
А.Ф. Махмуд 126-129
LVQ-МЕРЕЖА ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ АВІАЦІЙНИХ ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ PDF
П.Ш. Абдуллаєв, А.Д. Мірзоєв, О.С. Якушенко 130-133
ВИЗНАЧЕННЯ ВІБРАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛОПАТКИ ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ БЕЗКОНТАКТНИМ МЕТОДОМ PDF
О.Г. Кучер, В.В. Харитон 134-138
КОМПЛЕКСНИЙ МЕТОД ДІАГНОСТУВАННЯ ТУРБОГВИНТОВИХ ДВИГУНІВ PDF
С.В. Єнчев, С.Ю. Гуз, Майкл Олалі, А.П. Вознюк 139-141
ЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ДІАГНОСТУВАННЯ ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВОКОНТУРНОГО ДВИГУНА З УРАХУВАННЯМ ПЕРЕМЕЖОВАНИХ ПОШКОДЖЕНЬ ЙОГО ПРОТОЧНОЇ ЧАСТИНИ PDF
О.П. Стьопушкіна, О.В. Попов, М.В. Корсуненко, І.А. Слєпухіна 142-145
ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ СИЛОВИХ УСТАНОВОК КОМБІНОВАНИМ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ТЕСТОВИМ МЕТОДОМ PDF
Ю.М. Чоха, О.П. Федорчук 146-148
СИСТЕМА ДІАГНОСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОМОТОРІВ У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ PDF
В.Ю. Кучерук, О.П. Войтович 149-152
АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ЕЛЕКТРИЧНИМ З ВОЛОКНИСТИМ ДІЕЛЕКТРИЧНИМ НАПОВНЮВАЧЕМ PDF
В.В. Гаража, Динь Тан Хынг 153-158
ВПЛИВ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ НА ФАЗОВИЙ СКЛАД І МІКРОСТРУКТУРУ ЗРАЗКІВ СИСТЕМИ FE–MO–C PDF
О.М. Заславський, Т.А. Веліканова 159-162

Аеропорти та їх інфраструктура

ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ ВИСОТНОГО ДОМОБУДУВАННЯ НА ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ РИЗИКОЗАХИСНИХ ДІЙ PDF
Ю.В. Верюжський, Є.А. Бакулін 163-170
ПРОГНОЗУВАННЯ ВИТРАТ ВОДИ НА РІЧКАХ ЗАКАРПАТТЯ ПІД ЧАС СТИХІЙНИХ ЛИХ PDF
А.О. Бєлятинський, В.О. Большаков 171-173
АНАЛІЗ СТУПЕНЯ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ТА АВТОМАТИЗАЦІІ ПРОЦЕСУ ПРОЕКТУВАННЯ PDF
М.С. Барабаш, А.В. Дзюба 174-177
ПРОБЛЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ СУЧАСНИХ СВІТЛОСИГНАЛЬНИХ СИСТЕМ АЕРОДРОМУ PDF
С.С. Дев'яткіна 178-180
МЕТОДИКА ПРОЕКТУВАННЯ ТЕРМІНАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ В АЕРОПОРТУ «БОРИСПІЛЬ» З УРАХУВАННЯМ ЗОВНІШНІХ УДАРНО-ДИНАМІЧНИХ ВПЛИВІВ PDF
В.Ю. Гирич 181-184
ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНОГО СТАНУ ПЛАСТИНИ, ПІДКРІПЛЕНОЇ ДВОМА ПРЯМОКУТНИМИ РЕБРАМИ PDF
Т.В. Доник 185-188

Фізико-математичні науки

БАГАТОТОЧКОВА ЗАДАЧА ДЛЯ ІНТЕГРОДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ З ЧАСТИННИМИ ПОХІДНИМИ, НЕ РОЗВ’ЯЗНИХ СТОСОВНО СТАРШОЇ ПОХІДНОЇ PDF
І.С. Клюс 189-191


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ