Justification vzayemoodnoznachnosti dvooznakovoho structural representation of binary data in space poliadychnomu

Authors

  • О.К. Юдін НАУ, кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації

DOI:

https://doi.org/10.18372/2306-1472.31.1432

Abstract

 Reciprocation bi-indication  structural polyadic coding is proved.

Author Biography

О.К. Юдін, НАУ, кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації

канд. техн. наук, доц.

References

Блякнув Ю. Мережі ЕОМ: протоколи, стандарти, інтерфейси. – М.: Мир, 1990. – 506 с.

Методи стиску даних. Пристрій архіваторів, стиск зображень і відео / В. Ватолін, А. Ратушняк, М. Смирнов, В. Юкін – М.: ДІАЛОГ – МИФИ, 2002. – 384 с.

Зубарєв Ю. В., Дворкович В. П. Цифрова обробка телевізійних і комп'ютерних зображень.  М.: Мі-жнар. центр наук. й техн. інформ. 1997.  212 с.

Юдин А. К., Бараннік В. В. Представлення двійкових даних з обмеженим числом серій у поліадичному просторі // Авокадотехніка й технологія. – 2006. – № 2. С. 87 – 92.

How to Cite

Юдін, О. (2007). Justification vzayemoodnoznachnosti dvooznakovoho structural representation of binary data in space poliadychnomu. Proceedings of National Aviation University, 31(1), 44–48. https://doi.org/10.18372/2306-1472.31.1432

Issue

Section

INFORMATION TECHNOLOGY