Том 25, № 3 (2005)

Зміст

Інформаційні технології

ВПЛИВ ПОВЕРХНЕВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МЕТАЛОКЕРАМІЧНИХ ШАРІВ НА АКУСТИЧНУ ЕМІСІЮ PDF
В.П. Бабак, С.Ф. Філоненко, В.М. Стадниченко 3-6
ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ БАГАТОКАНАЛЬНИХ СИСТЕМ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ PDF
С.М. Дудковський, В.М. Синєглазов 7-13
СКОРОЧЕННЯ АПАРАТНИХ ВИТРАТ У МАТРИЧНИХ СУМАТОРАХ У КОДІ «M з N» НА ОСНОВІ СПЕЦІАЛЬНИХ АЛФАВІТІВ PDF
І.А. Жуков, В.О. Гуменюк 14-17
КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ВІДБОРУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ PDF
В.В. Корнійчук 18-22
МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ЙМОВІРНОСТІ СПРАЦЬОВУВАННЯ ІНФРАЧЕРВОНИХ ПОВІДОМЛЮВАЧІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХ МІСЦЕРОЗТАШУВАННЯ В УМОВАХ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
І.М. Васюхіна, К.С. Кузнєцова 23-26
ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ ФІЛЬТР ДЛЯ АНАЛОГОВИХ ІНТЕРФЕЙСІВ ПРОМИСЛОВИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ PDF
І.А. Бороденко, Ю.В. Куц, Д.П. Орнатський 27-32

Аерокосмічні системи моніторінгу та керування

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВИЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ PDF
В.П. Харченко, В.О. Кучеренко, А.А. Семенов 33-37
МОДЕРНІЗОВАНИЙ АЛГОРИТМ ТА РЕЗУЛЬТАТИ СИНТЕЗУ СИСТЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ КРЕЙСЕРСЬКОГО РУХУ ЛІТАКА PDF
Л.М. Блохін, Н.В. Білак 38-42
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КУРСУ В РЕЖИМІ ПОПЕРЕДНЬОГО ГОРИЗОНТУВАННЯ PDF
О.А. Сущенко 43-46
НОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКА ІНФОРМАТИВНОСТІ АЕРОДРОМНОГО СВІТЛОСИГНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ПІД ЧАС ПОЛЬОТІВ У СКЛАДНИХ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ УМОВАХ PDF
П.В. Попов 47-53
ВИЗНАЧЕННЯ ПРИХОВАНИХ ПРИЧИН ПОХОДЖЕННЯ ПОМИЛОК, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАЦІЙНИХ ОПЕРАТОРІВ PDF
O.Є. Луппо, О.М. Алєксєєв 54-56
ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОЗАХИЩЕНОСТІ РАДІОЗВ’ЯЗКУ PDF
О.Г. Водчиць, В.П. Ясинецький, Р.В. Бойко 57-59
МЕТОД МОНІТОРИНГУ ПОЛЬОТНИХ ДАНИХ ДЛЯ ПІЛОТАЖНОГО ТРЕНАЖЕРА PDF
I.П. Сердюк 60-63

Сучасні авіаційно-космічні технології

МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ PDF
С.О. Дмитрієв, В.І. Бурлаков, О.І. Юрченко 64-68
ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ РОБОТИ ТЕХНІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ПРИ ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ PDF
В.І. Бурлаков, Р.М. Салімов, М.В. Корсуненко 69-72
СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ PDF
Боузаієнне Меккі бен Салем 73-78
ЗАСТОСУВАННЯ КЕРОВАНОГО ВЕКТОРА ТЯГИ НА ДИРИЖАБЛЯХ PDF
В.П. Гусинін, А.В. Гусинін 79-84
МЕТОД ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПРОЕКТНИХ ПАРАМЕТРІВ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ PDF
Ю.К. Зіатдінов, А.С. Климова 85-90
МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ ЗНАХОДЖЕННЯ ПОКАЗНИКА ЯКОСТІ НА ЗАДАНОМУ ІНТЕРВАЛІ PDF
С.Р. Стефанський 91-94
ЗМУШЕНІ ПОПЕРЕЧНІ КОЛИВАННЯ БАЛКИ З УРАХУВАННЯМ СИЛ ОПОРУ PDF
В.В. Астанін, М.М. Бородачов, М.І. Савченко 95-98
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ АБРАЗИВНОГО ЗНОСУ ПОВЕРХОНЬ МАТЕРІАЛІВ З УРАХУВАННЯМ ДЕФОРМАЦІЇ PDF
О.А. Вишневський, О.С. Давидов 99-103
ДИНАМІКА ВТРАТИ ГАЗОДИНАМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ В ОСЬОВОМУ КОМПРЕСОРІ PDF
Л.Г. Волянська 104-107
ВПЛИВ ДЕЗАКТИВУВАЛЬНИХ ОБРОБОК НА ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРОЗІЙНОЇ СТІЙКОСТІ ТА ВТОМИ СТАЛІ 08КП І АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ Д16АТ PDF
М.В. Карускевич, О.Б. Кириленко, О.Ю. Корчук, О.В. Пантелеєв 108-111
НАКОПИЧЕННЯ ПОШКОДЖЕНЬ І РУЙНУВАННЯ КРИСТАЛІТІВ АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ PDF
О.Ю. Корчук 112-116
ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОПУСКОВОГО КОНТРОЛЮ ОКРЕМОГО ЕТАПУ ПОЛЬОТУ ПОВІТРЯНОГО СУДНА ЗА ДАНИМИ БОРТОВИХ ПАРАМЕТРИЧНИХ РЕЄСТРАТОРІВ PDF
О.І. Малежик, В.А. Радченко, М.В. Куклінський 117-120
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗМІЦНЕННЯ ВІБРАЦІЙНО-ВІДЦЕНТРОВОЮ ОБРОБКОЮ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС PDF
О.Д. Клименко, Е.Л. Селезньов 121-124
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ТРУБЧАСТИХ ЗМІЙОВИКІВ ТЕПЛООБМІННИХ АПАРАТІВ З ВНУТРІШНІМИ ПОТОКАМИ НЕОДНОРІДНОЇ РІДИНИ PDF
Є.Ю. Толбатов, В.Ю. Гирич 125-128
УДОСКОНАЛЕННЯ СУЧАСНОЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ БАЗИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИБОСИСТЕМ КОВЗАННЯ В НЕСТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ PDF
С.П. Шимчук 129-131
ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИХ АГРЕГАТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ ВІБРАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ PDF
Е.П. Ясиніцький, М.Б. Налісний 132-136
МЕТОДИКА ОПЕРАТИВНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ЗМІНИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ВУЗЛІВ ПРОТОЧНОЇ ЧАСТИНИ ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНА PDF
Ю.М. Чоха 137-139
АЕРОАКУСТИЧНІ ПРОЦЕСИ ВИТІКАННЯ ГАЗУ З ВІДСІКУ ЧЕРЕЗ ЗАЗОР PDF
В.Д. Доник 140-143

Аеропорти та їх інфраструктура

ІНТЕРНЕТНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ ОЦІНЦІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У БУДІВНИЦТВІ PDF
Э.К. Завадскас, А. Каклаускас, А. Андрушкявичюс, М. Витейкиене 144-150
МЕТОДИ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК ПРИ АВТОМАТИЗОВАНОМУ ПРОЕКТУВАННІ НЕТИПОВИХ КОНСТРУКЦІЙ PDF
М.С. Барабаш, Т.В. Тугай 151-155
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ ПАЛЬ У ФУНДАМЕНТОБУДІВНИЦТВІ PDF
В.Б. Кашка, В.М. Першаков 156-159
МОДЕЛЮВАННЯ ВИПРОМІНЮВАННЯ ШУМУ БАЛКОЮ PDF
А.І. Zaporozhets, V.І. Tokarev, Werner Hufenbaсh, Shtefen Marburg, Olaf Taeger, Nils Modler, Martin Dannemann 160-163
МОНІТОРИНГ СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ЗОНИ АЕРОПОРТУ НА ПІДСТАВІ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ АТМОСФЕРНИХ ОПАДІВ PDF
Г.М. Франчук, А.М. Антонов, С.М. Маджд, Н.В. Рахімбердіна 164-167
МОДЕЛЮВАННЯ І ПРОГНОЗ ЗАБРУДНЕНОСТІ ҐРУНТІВ НА ТЕРИТОРІЇ АЕРОПОРТУ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ PDF
Г.М. Франчук, А.М. Антонов, С.М. Маджд, Я.В. Загоруй 168-172
МОДЕЛЮВАННЯ РАДІОЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ МЕТОДОМ КАМЕРНИХ МОДЕЛЕЙ НА ПРИКЛАДІ СЕЛА У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ PDF
І.В. Матвєєва, В.Р. Заїтов, Ю.О. Кутлахмедов, В.М. Ісаєнко, В.М. Криворотько 173-176
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЄМНОСТІ АЕРОПОРТУ PDF
К.І. Кажан 177-181
ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР І НЕЙТРАЛІЗАТОР «ГАММА - 7.Н» PDF
Л.Д. Дубровін, О.О. Козлітін 182-183
ДИНАМІЧНІ РЕЖИМИ ОСВІТЛЕННЯ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ PDF
І.А. Зеленков, Н.О. Вакула 184-187
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ АКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ В ЧАСТОТУ PDF
Є.К. Батуревич, М.О. Петрище 188-191
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ РЕАКТИВНИХ ПАЛИВ PDF
О.Л. Матвєєва, Т.В. Михалевська 192-196

Хімічні технології, хімотологія

ГЛИБОКЕ ОКИСНЕННЯ ТЕТРАХЛОРМЕТАНУ ТА ГЕКСАХЛОРЕТАНУ НА ГЕТЕРОГЕННИХ КАТАЛІЗАТОРАХ PDF
Т.А. Гаєвська, Є.С. Бурлаченко, Н.Л. Красільнікова, С.М. Плескун, С.В. Іванов, Ю.В. Білокопитов 197-200
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СКЛАДУ ТА КИСЛОТНОСТІ ПОВЕРХНІ ТИТАНАЕРОСИЛІВ НА КАТАЛІТИЧНУ АКТИВНІСТЬ НАНЕСЕНОГО V2O5 PDF
А.В. Руднєва, К.М. Хоменко, Н.Д. Коновалова, В.О. Зажигалов, В.В. Брей, Ю.В. Білокопитов 201-205
СИНТЕЗ СТРУКТУРОВАНИХ Pd-Al2O3-КАТАЛІЗАТОРІВ ВІДНОВЛЕННЯ ОКСИДІВ АЗОТУ МЕТАНОМ PDF
С.О. Соловйов, О.В. Мохначук 206-210
МЕЗОПОРИСТІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ ОКСИДІВ ОЛОВА ТА ВАНАДІЮ PDF
О.В. Швець, Л.М. Заруба, А.Ю. Мишастий, В.Г. Ільїн 211-216
ПЕРЕТВОРЕННЯ ОКСИДУ АЗОТУ(І) НА ЦЕОЛІТНИХ ТА ЦИРКОНІЙОКСИДНИХ КАТАЛІЗАТОРАХ PDF
С.М. Орлик, Т.М. Бойчук 217-221

Стратегія економічного розвитку

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ РИНКУ РЕКЛАМНОЇ ПРОДУКЦІЇ PDF
К.В. Кузьменко 222-226


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ