АВІАЦІЙНІ КАТАСТРОФИ ТА ПОДІЇ У США В 23-му СОНЯЧНОМУ ЦИКЛІ

Sergii Polishchuk, Yuriy Chynchenko, Fedor Shishkov

Анотація


 Проаналізовано вплив чинників космічної погоди на надійність функціонування авіаційної техніки та ініціювання виникнення авіаційних катастроф. Показано вплив чинників космічної погоди на різноманітні сегменти авіаційного комплексу в рік їх екстремальних значень. Доведено, що індекс збурення геомагнітного поля Землі найбільш корелює з кількістю авіаційних подій у США в 23-му сонячному циклі.


Ключові слова


авіаційна катастрофа; втрата радіозв’язку; геомагнітний шторм; космічна погода; планетарний індекс збурення геомагнітного поля Землі; потік високоенергетичних частинок; радіаційний шторм; числа Вольфа

Посилання


A Remarkable Period of Space Weather October-November 2003. Available from Internet: .

Johansson, K.; Dyreklev, P.; Granbom, B. Space Weather Effects on Aircraft Electronics.  Second workshop on AI Applications in Solar-Terrestrial Physics in Lund, July 29-31, 1997.

Сидякин, В.Г.; Темурьянц, Н.А.; Макеев, В.Б.; Владимирський, Б.М. Космическая экология.  Київ: Наукова думка, 1985.–176 с.[Sidiakin, V.G.; Temuriants, N.A.; Makeev, V.B.; Vladimirovski, B.M. 1985. Space ecology. Kiev. Naukova dumka. 176 p.] (in Russian).

Поліщук, С.Т. Оцінювання впливу сонячної активності на можливість виникнення авіаційних катастроф у 1944 – 2009 рр. //Вісник НАУ.  2010.– № 2(43). – С. 58–61.[Polishchuk, S.T. 2010. Valuation of solar activity impact on possibility of aviation accidents appearance in 1944–2009 years.  Proceedings of the NAU. N 2 (43): 58–61.] (in Ukrainian).

Statistic of aviation accident. Available from Internet: .

Statistic of space weather parameters. Available from Internet: .


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ