ВПЛИВ ЗВАЛИЩ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДЕЙ

Г.І. Архіпова, Ю.О. Галушка

Анотація


 Розглянуто вплив звалищ твердих побутових відходів, які розміщені поблизу населених пунктів, на здоров’я людей. Проаналізовано зарубіжні дослідження у цьому напрямі.


Ключові слова


забруднення; звалища; побутові відходи; полігони; шкідливий вплив

Посилання


Огляд результативності природоохоронної діяльності: Україна // Серія оглядів результативності приро-доохоронної діяльності. – № 6. – Публікації Організації Об’єднаних Націй. – Нью-Йорк, Женева, 2000. – 132 с.

Мітрясова О.П. Хімічні основи екології: навч. посіб. / О.П. Мітрясова. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 1999. – 192 с.

Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2006 році. – К.: Вид-во Раєвського, 2007. – 164 с.

Екологічний атлас Києва. – К.: ТОВ “Агентство Інтермедіа”, 2003. – 60 с.

Мороз О. Економічні аспекти вирішення екологічних проблем утилізації твердих побутових відходів: моногр. / О. Мороз, А. Светух, О. Светух. – Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2003. – 110 с.

Управління відходами: вітчизняний та закордонний досвід: посіб. / за ред. О.І. Бондаря. – К.: Айва Плюс ЛТД, 2008. – 196 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ