Ecotourism in the territories and objects protected areas

Authors

  • Г.І. Архіпова
  • С.М. Ярова

DOI:

https://doi.org/10.18372/2306-1472.39.1720

Keywords:

екологічна освіта, екотуризм, природно-заповідний фонд, рекреація, фінансування

Abstract

 Considered is the problem of ecotourism on the territories and objects of the naturally reserved fund.

Author Biographies

Г.І. Архіпова

Кандидат технічних наук. Доцент кафедри екології Національного авіаційного університету.

С.М. Ярова

Магістр Національного авіаційного університету.

References

Нудельман М.С. Социально-экономические проблемы рекреационного природопользования. / М.С. Нудельман. – К.: Наук. думка, 1987. – 129 с.

Генсирук С.А. Рекреационное использование лесов. / С.А. Генсирук, М.С. Нижник, Р.Р. Возняк. – К.: Уро-жай, 1987. – 246 с.

Гетьман В.І. Екотуризм чи екологічний туризм: теорія і реальність / В.І. Гетьман // Рідна природа. – 2002. – № 3. – С. 24–29.

Олійник Я.Б. Екологічний туризм на теренах національних природних парків і біосферних заповідників України в міжнародний рік екотуризму та гір. / Я.Б. Олійник, В.І. Гетьман // Вісник. Географія. – К.: ВПЦ ”Київський університет”, 2002. – Вип. 48. – С. 5–11.

Гетьман В.І. Рекреаційна діяльність у межах природно-заповідного фонду / В.І. Гетьман // Заповідна справа в Україні / під заг. ред. М.Д. Гродзинського і М.П. Стеценка. – К.: Географіка, 2003. – С. 162 – 175.

Гетьман В.І. Основні завдання і проблеми розвитку екотуризму в національних природних парках і біос-ферних заповідниках України / В.І. Гетьман // Гори і люди (у контексті сталого розвитку): Матерiали Між-нар. конф. присвяченої Міжнар. року гір (м. Рахів, 14–18 жовтня 2002 р.). Т.1. – С. 304–313.

Екологія і закон: Екологічне законодавство України. − У 2-х кн. / відповід. ред. д-р юрид. наук, проф., засл. юрист України, акад. УЕАН В.І. Андрейцев. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – Кн. 2. – 576 с.

How to Cite

Архіпова, Г., & Ярова, С. (2009). Ecotourism in the territories and objects protected areas. Proceedings of National Aviation University, 39(2), 100–104. https://doi.org/10.18372/2306-1472.39.1720

Issue

Section

ENVIRONMENT PROTECTION

Most read articles by the same author(s)