ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗКИСНЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛІВ У РІДКОМУ НІКЕЛІ МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОРУШІЙНИХ СИЛ

Н.О. Шаркіна

Анотація


 Отримано термодинамічні дані для систем NiOM (MIVb- − VIb- метали) методом електрорушійних сил з твердим оксидним електролітом. Установлено, що ряд металів знижує активність кисню, що зумовлено їх сильною спорідненістю з киснем. Показано, що продуктами розкиснення найчастіше є стабільні оксиди відповідних металів.


Ключові слова


активність і розчинність кисню; константи розкиснення; метод ЕРС; параметри взаємодії; розкиснювальна здатність

Посилання


Шаркіна Н.О. Термодинаміка рідких сплавів систем Ni – O та Ni – O – M / Н.О. Шаркіна, В.Г. Кудін, В.С. Судавцова // Вісник Київського університету. – 1995. – Вип. 33. – С. 153–157.

Chiang T. The Activity Coefficient of Oxygen in Binary Liquid Metal Alloys / T Chiang., Y.A. Chang // Met.Trans. B. –1976. – Vol. 7, N 4. – P. 453–467.

Wagner C. The activity coefficient of oxygen and other nonmetallic elements in binary liquid alloys as a function of alloy composition / C. Wagner // Acta. Met. – 1973. –21, N 9. – P. 1297–1303.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ