КОМПЛЕКСНЕ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ТВЕРДИХ ВІДХОДІВ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ

О.М. Максьом, Г.М. Франчук

Анотація


 Розглянуто можливі способи використання вторинних  ресурсів, що призводять до зниження витрат первинної сировини, поліпшення  діючих і створення нових технологій  використання найважливіших  видів вторинних ресурсів, та перехід до маловідходних і безвідходних технологій виробництва продукції разом  з  переходом до замкнутих циклів ресурсоспоживання, а також інші заходи, спрямовані на значне зниження техногенного впливу відходів на довкілля.


Посилання


Братчиков В., Виговская А., Мищенко В. Управление промышленными отходами. Кн. 2. – Учеб. посо-бие. – Х.: РИП «Оригинал», 2000. – 168 с.

Закон України «Про відходи» від 5.03.1998 p. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 36–37. – С. 242.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утво-рення, оброблення та утилізації відходів від 31.08.1998 р. № 1360». – К.: Незалежне агентство еко-логічної інформації.

Программа действий: Повестка дня на XXI век и другие документы конференции в Рио-де-Жанейро в популярном изложении. – Женева: Центр за наше об-щее будущее, 1993. – С. 9.

Крхамбаров Я.Н., Кузьменкова A.M., Шапиро М.А. Санитарная очистка городов. – М.: Основа, 1968.

Bio Cycle, journal of composting and recycling. Stehouwer, R.C. June 1995. Soil Science Fundamentals: Part III. 5(6):46-52.

Франчук Г.М., Малахов Л.В., Півторак Р.М. Екологічні проблеми довкілля. – К.: КМУЦА, 2000. – 180 с.

Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення. ДсанП:Р2.2.7.029-99. – К : УНГЦ, МОЗ України, 1999. – 23 с.

Проект ДБН А.2.2-2003, Розд. 2.6 та Розд. 3.22–3.24, Директива ЄС Про захоронення відходів на полігоні 1999/31/EC, Додат. 1, розд. 3. – К.: Держав-ний комітет України з питань житлово-комунального господарства, 2004.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ