МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТЕПЛОФІЗИЧНОГО СТАНУ ПОВЕРХНІ МАТЕРІАЛІВ ПІД ДІЄЮ ПОТОКУ КРИЖАНИХ ГРАНУЛ

Є.О. Бовсуновський, Г.М. Франчук

Анотація


 Розглянуто математичну модель теплофізичного стану поверхні матеріалу в зоні контакту з крижаною гранулою. На підставі розв’язку хвильового рівняння та аналізу енергетичного балансу процесу взаємодії виведено рівняння залежності температури поверхні в зоні контакту від швидкості потоку крижаних гранул.


Посилання


Черепанов Г.П. Механика хрупкого разрушения. – М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит.,1974. – 640 с.

Спринжер Дж. Эрозия при воздействии капель жидкости /Пер.с англ. С.В.Челомей. – М.: Машиностроение, 1981. – 200 с.

Эрозия /А.Эванс, А.Рафф, С.Видерхорн и др.; Под ред. К.Прис; Пер.с англ. Ю.В. Полежаева. – М.: Мир, 1982. – 464с.

Кувыркин Г.Н. Термомеханика деформируемого твердого тела при высокоинтенсивном нагружении. – М.: МГТУ, 1993. – 144 с.

Пир’єв Ю.О. Поширення хвиль у пружних середовищах з урахуванням зв’язаності фізико-механічних полів. – Л.: Світ, 1998. – 204 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ