ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ РЕГРЕСІЙНИХ МОДЕЛЕЙ

Н. Білак, Н. Лукашенко, Ю. Якуба

Анотація


Запропоновано лінійну та нелінійну регресійні моделі

, в яких ураховані рівняння тренду та індекси сезонності, для проведення аналізу стану обсягу пасажироперевезень і його прогнозування, а також алгоритм формування цих моделей на підставі аналізу статистичних даних. Шукані моделі є початковим етапом для синтезу більш складних моделей, що нададуть змогу спрогнозувати стан обсягу пасажироперевезень (рівень доходів авіакомпанії) з вищою точністю та часовою актуальністю.

Ключові слова


діяльність авіаційного підприємства; індекс сезонності; коефіцієнт кореляції; критерій Фішера; лінійна та нелінійна регресійні моделі; методи прогнозування; рівняння тренду; середня похибка моделі

Посилання


Макаренко Т.І. Моделювання та прог-

нозування у маркетингу: навч. посіб. /

Т.І. Макаренко. – К.: Центр навчальної літе-

ратури, 2005. – 160 с.

Статистичний збірник «Транспорт і

зв’язок України – 2008» / за ред.. Н.С. Вла-

сенко. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне

агентство», 2009. – 281 с.

Кремер Н.Ш. Эконометрика: учеб. для

вузов / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко. – М.:

ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 311 с.

Шмойлова Р.А. Практикум по теории

статистики: учеб. пособие / Р.А. Шмойлова,

В.Г. Минашкин, Н.А. Садовникова. – М.:

Финансы и статистика, 2006. – 416 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ