Том 50, № 1 (2012)

Зміст

Аерокосмічні системи моніторінгу та керування

МОДЕЛЮВАННЯ СУПУТНИКОВОГО АВІАЦІЙНОГО ЗВ’ЯЗКУ PDF
В. Харченко, Ю. Барабанов, A. Греков 5-13
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ СОЦІОНІКИ ДЛЯ КОМПЛЕКТУВАННЯ ГРУП ФАХІВЦІВ АЕРОНАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ PDF
В. Харченко, Т. Шмельова, Ю. Сікірда, А. Землянський 14-21
ЛЮДИНА-ОПЕРАТОР У МАЙБУТНІЙ СИСТЕМІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ PDF
В Харченко, С. Рудас 22-25
СИСТЕМНИЙ МЕТОД ІМЕРСУВАННЯ ТА ВІРТУАЛІЗАЦІЇ «МІРНИХ» СИСТЕМ У РЕАЛЬНИЙ ПРОЦЕС PDF
С. Павлова, B. Павлов, В. Чепіженко 26-31
МЕТОДЫ НАИЛУЧШЕГО РЕШЕНИЯ РЕГРЕССИОННЫХ ЗАДАЧ PDF
С. Радченко 32-39
ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ РЕГРЕСІЙНИХ МОДЕЛЕЙ PDF
Н. Білак, Н. Лукашенко, Ю. Якуба 40-45
СИНТЕЗ РЕГУЛЯТОРА З ДВОМА СТУПЕНЯМИ ВІЛЬНОСТІ ДЛЯ СИСТЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ PDF
О. Сущенко 46-55
ОЦІНКА ІНТЕНСИВНОСТІ ТУРБУЛЕНТНОСТІ В ДОКРИТИЧНОМУ РЕЖИМІ ОБОРОТНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ РІДКИХ ГІДРОМЕТЕОРІВ PDF
Ю. Авер’янова, А. Аверьянов 56-60
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПИЛОТИРОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО СУДНА ПО КРИТЕРИЮ ЗАДАННОЙ ТРАЕКТОРИИ ПОЛЕТА PDF
И. Кузнецов 61-65
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ ПОБУДОВИ СХЕМИ ЗАХОДУ НА ПОСАДКУ ТИПУ «ІПОДРОМ» PDF
М. Богуненко, А. Хоменок 66-73
СИНТЕЗ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ВІБРОАКУСТИЧНИМ ВИПРОМІНЮВАННЯМ ГНУЧКОЇ КОНСТРУКЦІЇ PDF
В. Макаренко 74-80

Аеропорти та їх інфраструктура

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЕКТУВАННЯ ТРАС ВОДОСТОКІВ PDF
А. Бєлятинський, Є. Угненко, Н. Сорочук 233-236
ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ ВІТРУ ДЛЯ ВИШУКУВАНЬ І ПРОЕКТУВАННЯ АЕРОДРОМІВ ТА ВЕРТОДРОМІВ PDF
А. Бєлятинський, Є. Угненко, О. Панченко, Ю. Ульянов, В. Місайлов 237-241
МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ФАСАДУ БУДІВЛІ НА ФОРМУВАННЯ ЗВУКОВОГО ПОЛЯ PDF
Ю. Шевченко, О. Береговий, В. Паращанов 242-247
НАЦІОНАЛЬНА СИМВОЛІКА ЯК ЕЛЕМЕНТ ПОЛІСЕМАНТИЧНОЇ СФЕРИ В ДИЗАЙНІ ІНТЕР’ЄРІВ АЕРОВОКЗАЛІВ PDF
B. Зеленкова 248-252

Інформаційні технології

МОДЕЛЮВАННЯ В СЕРЕДОВИЩІ NETCRACKER PROFESSIONAL 4.1 ПЕРЕДАЧІ ADS-B ПОВІДОМЛЕНЬ ЧЕРЕЗ СУПУТНИКОВИЙ КАНАЛ КОМУНІКАЦІЇ ІRІDІUM PDF
В. Харченко, Ю. Барабанов, A. Грехов, М. Іваненко, Р. Лобанов 81-86
МЕТОДОЛОГІЧНІ СПОСОБИ СТРУКТУРУВАННЯ БАЗИ ЗНАНЬ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ СКЛАДНОГО АВІАЦІЙНОГО ОБ’ЄКТА PDF
Ю. Чоха, Є. Сапелюк 87-91
КЛАСИФІКАТОР СТАНУ ВИРОБІВ ІЗ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ АДАПТИВНОЇ РЕЗОНАНСНОЇ ТЕОРІЇ PDF
В. Єременко, П. Шегедін, А. Переїденко 92-100
СПОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ БАГАТОШЛЯХОВОЇ БЕЗПЕЧНОЇ МАРШРУТИЗАЦІЇ В БЕЗПРОВОДОВІЙ МЕРЕЖІ MPLS PDF
Ю. Кулаков, В. Лукашенко, А. Левчук 101-105
РОЗРОБЛЕННЯ ФОРМАЛІЗОВАНИХ ЗАПИТІВ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ РЕЛЕВАНТНИХ ВЕБ-ФОРУМІВ ТА ДИСКУСІЙ PDF
О. Тимовчак-Максимець, А. Пелещишин 106-111
МЕТОД КОМП’ЮТЕРНО-ЛІНГВІСТИЧНОЇ ВАЛІДАЦІЇ ІНТЕРНЕТ-ІМЕН КОРИСТУВАЧІВ ВЕБ-СПІЛЬНОТИ PDF
С. Федушко, Ю. Сєров, У. Ярка 112-117

Сучасні авіаційно-космічні технології

АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ СИСТЕМ У ЦИВІЛЬНІЙ СФЕРІ PDF
В. Харченко, Д. Прусов 118-130
МОДИФІКАЦІЯ ЗВ’ЯЗУЮЧОГО ЕДТ-69Н ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЛАСТИКІВ PDF
В. Краля, О. Джоган, О. Костенко 131-138
Прогнозування втомної довговічності за допомогою структурно-чутливого індикатора пошкодження
Mikhail Karuskevich 139-143
ВИХРОВА ТЕЧІЯ ВСЕРЕДИНІ ГЛИБОКОЇ СФЕРИЧНОЇ ЛУНКИ PDF
В. Воскобійник 144-150
ВПЛИВ СКІНЧЕННОСТІ ГАБАРИТІВ ОБ’ЄКТА КОНТРОЛЮ НА ВНЕСЕНИЙ ІМПЕДАНС ВИХРОСТРУМОВОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА PDF
О. Закревський 151-156
ОЦІНЮВАННЯ МАСШТАБУВАННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ПАРАЛЕЛЬНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДУ ВЕЛИКИХ ВИХОРІВ PDF
Є. Шквар 157-156
УРАХУВАННЯ КОНВЕКТИВНИХ ПОТОКІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ПАЛИВІ ПІД ЧАС ЙОГО ВІДСТОЮВАННЯ В РЕЗЕРВУАРАХ PDF
С. Пузік, А. Гвоздецький 167-171

Охорона навколишнього середовища

ОЦІНКА АВІАЦІЙНИХ ПОДІЙ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ОПЕРАЦІЙ В АЕРОПОРТУ PDF
О. Запорожець, І. Государська 172-181
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ОЧИЩЕННЯ НАФТОВМІСНИХ СТІЧНИХ ВОД PDF
С. Бойченко, О. Кучер, Л. Павлюх 182-188
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА МЕШКАНЦІВ ПРИБЕРЕЖНИХ ЗОН ЧОРНОГО МОРЯ PDF
Г. Білявський, А. Голод 189-195
БАГАТОФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ТОКСИЧНОСТІ ҐРУНТУ НА ТЕРИТОРІЯХ ПОБЛИЗУ АЕРОПОРТУ PDF
Г. Франчук, В. Гроза, С. Маджд 196-201
МОЛЮСКИ В РАДІОЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ПРІСНОВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ PDF
Д. Гудков, О. Дзюбенко, О. Проценко, Л. Чепіга 202-208
ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ВИРОЩУВАННЯ ТЮТЮНУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ PDF
Г. Архіпова, Ю. Макаренко 209-212
ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКУВАННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Г. Архіпова, Д. Проценко, О. Тройченко 213-215
ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА В КАДАСТРОВІЙ ОЦІНЦІ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ PDF
Т. Козлова, Ю. Носенко 216-224
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПЕРЕХРЕСТЯ В НАУКАХ ПРО ЗЕМЛЮ PDF
Н. Бахова 225-232

Хімічні технології, хімотологія

ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗПЛАВІВ ПОДВІЙНИХ СИСТЕМ MgO – Al2O3, MgO – SiO2, MgO – CaF2, Al2O3 – SiO2, Al2O3 – CaF2, SiO2 – CaF2 PDF
В. Судавцова, І. Гончаров, В. Галініч, Д. Міщенко, В. Кудін, М. Шевченко, Н. Шаркіна 253-257
ПОВНИЙ ЛУЖНИЙ ГІДРОЛІЗ НЕКОНДИЦІЙНОГО ПЕСТИЦИДНОГО ПРЕПАРАТУ ДИМЕТОАТ З ОТРИМАННЯМ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ ПРОДУКТІВ PDF
А. Ранський, Р. Петрук 258-265

Професійна освіта

РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДИСПЕТЧЕРА-ІНСТРУКТОРА У ПРОЦЕСІ ТРЕНАЖЕРНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ PDF
О. Петращук, Л. Немлій 266-270
ВИКОРИСТАННЯ ОНТОЛОГІЙ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ОПЕРАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
О. Буров, О. Царик 271-275
ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ АКАДЕМІЧНОГО АВІАЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ВИМОГАМ ДО БАЗОВОГО НАВЧАННЯ ЗА EASA PART-66 ТА EASA PART-147 PDF
О. Орлов, В. Зімін, О. Тризна 276-283


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ