Том 47, № 2 (2011)

Зміст

Аерокосмічні системи моніторінгу та керування

РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ PDF
Максим Георгійович Луцький, Володимир Петрович Харченко, Дмитро Олександрович Бугайко 5-14
РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ МІЖ ПОВІТРЯНИМИ КОРАБЛЯМИ МАНЕВРУВАННЯМ КУРСОМ ПОЛЬОТУ PDF
В. Харченко, Д. Васильєв 15-20
КОРЕЛЯЦІЯ БЕЗПЕКИ КЕРУВАННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ З РІВНЕМ МОВНОЇ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ АВІАДИСПЕТЧЕРІВ PDF
В. Харченко, Ю. Зайцев, С. Рудас, Г. Аргунов 21-26
МЕТОД ГАРАНТОВАНОГО ОЦІНЮВАННЯ ОБЛАСТІ ПОВНІСТЮ КЕРОВАНОГО СТАНУ СКЛАДНОЇ НЕЛІНІЙНОЇ ДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ PDF
С. Павлова, B. Павлов, В. Чепіженко 27-32
ВИМІРЮВАННЯ КООРДИНАТНИХ ВИЗНАЧЕНЬ ГЛОБАЛЬНОЇ НАВІГАЦІЙНОЇ СУПУТНИКОВОЇ СИСТЕМИ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ PDF
В. Мелкумян, Т. Малютенко 33-38
МЕТОДОЛОГІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ МОДЕЛЕЙ ДИНАМІКИ РУХОМОГО ОБ’ЄКТА ТА СТОХАСТИЧНИХ ФАКТОРІВ, ЩО ЗБУРЮЮТЬ ЙОГО СТАБІЛІЗАЦІЮ PDF
Л. Блохін, Н. Білак 39-43
ОЦІНЮВАННЯ ЗАГРОЗ ТА РИЗИКІВ НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ АВІАДИСПЕТЧЕРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЧІТКИХ МНОЖИН PDF
Ю. Чинченко 44-49
АНАЛІЗ ОСОБЛИВОГО ВИПАДКУ В ПОЛЬОТІ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕРЕЖЕВОГО ГРАФІКА PDF
Т. Шмельова, О. Бондар, І. Якуніна 50-54
МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКУ ВТРАТИ ЦІЛІСНОСТІ СУПУТНИКОВОЇ НАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ GALILEO PDF
О. Сушич, І. Приходько 55-58
ОСОБЛИВОСТІ СИНТЕЗУ АНАЛОГОВИХ УЗГОДЖЕНИХ ФІЛЬТРІВ PDF
Т. Шкварницька 59-62
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ СИСТЕМ СТАБІЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ PDF
О. Сущенко 63-68
МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ ВИПАДКОВОГО МНОЖИННОГО ДОСТУПУ З МНОЖИННИМИ ЗАЯВКАМИ PDF
О. Дишлюк 69-76

Інформаційні технології

АНАЛІЗ ЗАХОДІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ УНІВЕРСИТЕТУ В МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГОВИХ СИСТЕМАХ PDF
В.П. Харченко, О.В. Іванкевич, В.Ю. Вахнован 77-82
ОПТИМІЗАЦІЯ КЕРУВАННЯ ЧЕРГАМИ ЗАПИТІВ У СИСТЕМАХ «КЛІЄНТ–СЕРВЕР» PDF
В. Боровик 83-87
НЕЙРОМЕРЕЖНА СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ ВИРОБІВ АВІАЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ PDF
В. Єременко, А. Переїденко, В. Роганьков 88-95
МЕТОД ЗМІСТОВНОГО АНАЛІЗУ ТЕКСТОВИХ ВІДПОВІДЕЙ У СИСТЕМАХ ТЕСТУВАННЯ ЗНАНЬ PDF
Л. Бадьоріна, І. Замаруєва 96-100
АДАПТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З УПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Ю. Задонцев 101-104

Сучасні авіаційно-космічні технології

МЕТОДОЛОГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В ІНТЕГРОВАНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ PDF
А. Бєлятинський, Аль-Маайя Ахмад Халіф 105-109
ВИМОГИ ДО ДІАГНОСТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИ НЕРУЙНІВНОМУ КОНТРОЛІ ВТОМИ ЕЛЕМЕНТІВ АВІАЦІЙНИХ КОНСТРУКЦІЙ PDF
М. Карускевич, О. Корчук, Т. Маслак, С. Щепак, А. Капустинський 110-114

Аеропорти та їх інфраструктура

ПРОПУСКНА СПРОМОЖНІСТЬ СИСТЕМИ ДВОХ ПАРАЛЕЛЬНИХ ЗЛІТНО-ПОСАДКОВИХ СМУГ З УРАХУВАННЯМ РІЗНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛЬОТІВ ЛІТАКІВ НА АЕРОДРОМІ PDF
В. Золотоперий 115-119

Охорона навколишнього середовища

ПРИНЦИПИ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ АЕРОІОННОГО СКЛАДУ ПОВІТРЯ У ПРИМІЩЕННЯХ PDF
О. Запорожець, В. Глива, О. Сидоров 120-124
ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД У РАЙОНІ КИЄВА PDF
Т. Дудар, А. Зосимович 125-130
ВПЛИВ ХРОНІЧНОГО ІОНІЗУЮЧОГО ОПРОМІНЕННЯ НА ПРОРОСТАННЯ ТА СХОЖІСТЬ НАСІНИН ОЧЕРЕТУ ЗВИЧАЙНОГО PDF
Д. Гудков, Н. Шевцова, А. Явнюк 131-136
ТЕПЛОВА МОДЕЛЬ ТЕЛЕЦЬКОГО ОЗЕРА PDF
Н. Бахова 137-147
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ СИСТЕМ ТРАНСПОРТУ РАДІОНУКЛІДІВ У ЛОКАЛЬНІЙ АГРОЕКОСИСТЕМІ PDF
І. Матвєєва 148-154

Хімічні технології, хімотологія

ФЕРМЕНТАТИВНА АКТИВНІСТЬ ВИЩОГО БАЗИДІАЛЬНОГО ГРИБА GRIFOLA FRONDOSA PDF
А. Бухало, О. Дуган, М. Максимюк, В. Ліновицька 155-161
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕСС ОБЕЗФЕНОЛЮВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ СТОКІВ PDF
В. Трачевський, О. Никитюк 162-165

Професійна освіта

USEFUL ENGLISH LANGUAGE TEST IN AVIATION
Olena Petrashchuk 166-169
ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ МАЙБУТНІХ ПІЛОТІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ І ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Т. Плачинда 170-175
ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ PDF
Л. Добровольська 176-180
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНЖЕНЕРІВ РАДІОЗВ’ЯЗКУ PDF
В. Приступа 181-187
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ АВІАЦІЙНИХ ДИСПЕТЧЕРІВ ДО ВЕДЕННЯ РАДІООБМІНУ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ PDF
О. Питель 188-192
ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК ФАКТОРА БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ PDF
Л. Печена 193-198


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ