Вісник Національного Авіаційного Університету

Науковий журнал "Proceedings of the National Aviation University" (“Вісник Національного авіаційного університету”), заснований у 1996 р., друкує оригінальні наукові статті, які містять результати експериментальних і теоретичних досліджень та не перебувають на розгляді для опублікування в інших віданнях.

Президією Вищої атестаційної комісії України журнал віднесено до наукових фахових видань у галузі технічних наук

Мова видання: англійська.


Вісник Національного Авіаційного Університету

Періодичність: 4 рази на рік.

Головний редактор: Ісаєнко Володимир Миколайович.
Заступник головного редактора: Харченко Володимир Петрович.
Відповідальний секретар: Авер'янова Юлія Анатоліївна.

Редактор: Кузьменко Наталія Сергіївна

Редакційна колегія
Етика публікацій та неналежна практика у публікаційному процесі
Контактна інформація

ICV 2016 (Index Copernicus):  87.98

GoogleScholar H10-index: 33

Impact-factor RINC 2016: 0,039

 

Розділи наукового журналу «Вісник НАУ»:

АЕРОКОСМІЧНІ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ТА КЕРУВАННЯ:

• авіоніка;
• автоматизовані системи управління;
• аеронавігаційне обслуговування польотів;
• безпека авіації;
• системи зв'язку, навігації та спостереження.

СУЧАСНІ АВІАЦІЙНО-КОСМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ:

• авіаційні двигуни;
• аеродинаміка;
• обслуговування авіаційної техніки;
• міцність та ресурс;
• матеріалознавство та триботехнології.

АЕРОПОРТИ ТА ЇХ ІНФРАСТРУКТУРА:

• аеропорти;
• промислове та цивільне будівництво.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ:

• інформаційно-вимірювальні системи;
• інформаційно-комп'ютерні технології;
• обробка сигналів.

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ХІМОТОЛОГІЯ:

• хімічні науки;
• хімотологія.

БІОТЕХНОЛОГІЇ

ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ:

• економіка та управляння авіатранспортними підприємствами;
• інноваційно-інвестиційна діяльність на транспорті;
• економіка, менеджмент, маркетинг, підприємництво;
• світове господарство та міжнародні економічні відносини;
• організація авіаційних перевезень.

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

ПРАВО

Анонси

 

Індекси DOI для авторів нашого журналу

 
Відтепер кожній статті опублікованій у науковому журналі “Proceedings of the National Aviation University” (починаючи з 2014 року) присвоюється індекс DOI  
Опубліковано: 2016-05-12 Детальніше...
 

Введено додаткові вимоги до оформлення статей

 

Шановні автори!

Оскільки пріоритетним завданням наукового журналу «Proceedings of the National Aviation University» є входження до двох найавторитетніших у світі реферативних баз даних Scopus та Web of Science, редакція вводить нові (додаткові) вимоги до оформлення статей.

 
Опубліковано: 2016-03-17 Детальніше...
 
Більше анонсів...


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ