ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У СВІТЛІ ПРОБЛЕМИ АДЕКВАТНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДІВ АНГЛОМОВНОЇ НАУКОВОЇ ПРОЗИ, ОПУБЛІКОВАНИХ У ЖУРНАЛІ «СВІТ НАУКИ»)

Оксана КОНДРАТЬЄВА

Анотація


У статті розкриваються головні причини й умови застосування трансформації згортання англійських речень, лексико-граматичних конструкцій з неособовими дієслівними формами та словосполучень в українські синтаксичні одиниці нижчого рівня мови на основі аналізу перекладів наукових текстів.

Ключові слова


згортання пропозицій; науковий текст; адекватність; переклад

Посилання


Аполлова М. А. Specific English : Грамматические трудности перевода / М. А. Аполлова. - М. : Международные отношения, 1977. - 136 с.

Бархударов Л. С. Язык и перевод : Вопросы общей и частной теории перевода /Л. С Бархударов. - М. : Международные отношения, 1975. - 235 с.

Гарбовский Н. К. Теория перевода / Н. К. Гарбовский. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 2004. - 544 с.

Зорівчак Р. П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія / Р.П. Зорівчак. - Львів : Вид-во при ЛДУ «Вища школа», 1983. - 176 с.

Засєкін С. В. Психолінгвістичні аспекти перекладу : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / С.В. Засєкін. - Луцьк : ВІЕМ, 2006. - 144 с.

Карабан В.І. Попередження інтерференції мови оригіналу в перекладі (вибрані граматичні та лексичні проблеми перекладу з української мови на англійську) : Навчальний посібник / [В.І. Карабан, О.В. Борисова, Б.М. Колодій, К.А. Кузьміна] ; за ред. проф. В.І. Карабана. - Вінниця : Нова книга, 2003. - 205 с.

Комиссаров В. Н. Общая теория перевода : Учебное пособие / В. Н. Комиссаров. - М. : ЧеРо, 1999. - 136 с.

Рецкер Я.И. Курс перевода с английского языка на русский для 3, 4, 5 курсов переводческого факультета. Ч.1 / Я.И. Рецкер. -М. : МГПИИЯ им. М. Тореза, 1973. - 182 с.

Роганова З. Е. Перевод с русского на немецкий / З. Е. Роганова. - М. : Высшая школа, 1971. - 203 с.

Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии / А. Е. Кибрик ; [пер. с англ. под ред. В. Д. Мазо]. -М. : Издательская группа «Прогресс» : Универс, 1993. - 655 с.

Черняховская Л. А. Перевод и смысловая структура / Л. А. Черняховская. - М. : Международные отношения, 1976. - 262 с.

ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

Cornell E. A. The Bose-Einstein condensate / E. A. Cornell // Scientific American. - March, 1998. - P. 40-45.

Jain R. K. Vessels of Death or Life / R. K. Jain, P. F. Carmeliet // Scientific American. - December, 2001. - P. 28-33.

Nemeroff Ch. B. The Neurobiology of Depression / Ch. B. Nemeroff // Scientific American. - June, 1998. - P. 42-49.

Padian K. The Origin of Birds and Their Flight / K. Padian, L. Chiappe // Scientific American. - February, 1998. - P. 38-47.

Rawls J. Political Liberalism / J. Rawls. - Columbia University Press, 1993. - 381 p.

Sobel A. Television's Bright New Technology / A. Sobel // Scientific American. - May, 1998. - P. 70-77.

Джейн Р. Життєдайні смертоносні судини / Р. Джейн, П. Кармеліт; [пер. з англ.] // Світ науки. - 2002. - № 2-3 (13-14) - С.

-59.

Корнелл Е. Е. Конденсат Бозе-Ейнштейна / Е. Е. Корнелл; [пер. з англ.] // Світ науки. - 1998. - № 3. - С. 22-27.

Немерофф Ш. Б. Нейробіологія депресії / Ш. Б. Немерофф; [пер. з англ.] // Світ науки. - 1999. - № 2 (5). - С. 34-42.

Педіан К. Як виникли і почали літати птахи / К. Педіан, Л. Чіаппе; [пер. з англ.] // Світ науки. - Червень, 1998. - С. 22-31.

Ролз Дж. Політичний лібералізм / Дж. Ролз ; [пер. з англ.]. - К. : Основи, 2000. - 382 с.

Собель А. Нова технологія телебачення / А. Собель; [пер. з англ.] // Світ науки. - 1999. - № 1(4). - С. 44-51.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована