ЛІТЕРАТУРНИЙ ПАРОДІЙНИЙ ДИСКУРС СМІХОВОЇ КУЛЬТУРИ ВІДРОДЖЕННЯ

Олег РОДНИЙ

Анотація


Установлено, що в епоху Відродження пародіювання позбавляється своєї середньовічної структури - «перевернутого» відтворення ціннісної ієрархії - і стає одним з найважливіших аспектів художнього мислення, що прагне узгодити «готові» смисли й форми традиціоналістської культури з усвідомленням універсальності людської природи. Саме в епоху Відродження відбулася світоглядна революція, яка висунула принципово нову систему ціннісно-світоглядних установок, які ґрунтувалися на засадах комічного.

Ключові слова


пародія; сміх; Відродження; лицарський роман; рецепція; двійництво; жанрова ієрархія; комічне

Посилання


Андреев М.Л. Литература Италии. Темы и персонажи / М.Л. Андреев. – М. : РГГУ, 2008. – 415 с.

Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная

культура средневековья и Ренессанса / М.М. Бахтин. – М. :

Художественная литература, 1965. – 517 с.

Мамонова В.А. Мультикультурализм: разнообразие и

множество /В.А. Мамонова // Credonew. – 2007. – № 2.– С. 169 –182.

Пико дела Мирандолла. Речь о достоинстве человека /

Мирандолла Пико // История эстетики. Памятники мировой

эстетической мысли : в 5-ти т. – [ред. кол. л. ред. М. Ф.

Овсянников]. – М., 1962. – 1968. – Т.1. – С. 506 – 514.

Пинский Л.Е. О комическом у Рабле / Л.Е. Пинский //

Вопросы литературы. – 1959. – №5. – С.172 – 195.

Пинский Л.Е. Реализм эпохи Просвещения / Л.Е. Пинский. – М. : Государственное издательство худ. литературы, 1961. – 368с.

Фрейденберг О.М. Происхождение пародии /

О.М.Фрейденберг // Уч. записки Тартусского университета. – вып. 308. Труды по знаковым системам. – Тарту, 1973. – С. 490 – 497.

Хайдеггер М. Время картины мира / М. Хайдеггер // Время и бытие. – М., Республика, 1993. – С. 56 – 75.

Шестаков В.П. Проблемы изучения эстетического наследия Ренессанса [Текст] / В.П. Шестаков // Проблема наследия в теории искусства. – М. : Искусство, 1984. – С.119 – 143.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована