ФРАЗЕОТЕМАТИЧНЕ ПОЛЕ “ОДРУЖЕННЯ” В ІДЕОГРАФІЧНІЙ ПАРАДИГМІ ОБРЯДОВОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ

В’ячеслав Васильченко

Анотація


У статті розглянуто фрагмент ідеографічної парадигми українськоїобрядової фразеології – фразеотематичне поле “Одруження”; подано йогоструктуру – фразеосемантичні групи, які формуютьсяфразеосемантичними рядами і окремими фраземами; зазначено, що однимзі шляхів концептуалізації реципієнтної зони “Одруження” виступаютьпроцеси фразеологічного семіосизу, базою для яких стали назвиобрядодій; констатовано високу частотність реалем “вінець”, “рушник”,“гарбуз”, “голова”, “хліб” як конституентів фразеологізмів.

Ключові слова


модель; концептуалізація; обрядовий фразеологізм, реалема, реципієнтна зона; фразеосемантична група; фразеосемантичний ряд

Посилання


Журавлев А. Ф. Наивная этимология и “кабинетная

мифология” (Из наблюдений над мифологизмом А. Н. Афанасьева) / А. Ф. Журавлев // Язык как средство трансляции культуры. – М. : Наука, 2000. – С. 68–84.

Калашник В. С. Фразеосемантичне поле “зовнішній

вигляд людини” в східнослобожанських і степових говірках

Донбасу / В. С. Калашник // Лінгвістика. – 2009. – № 3 (18). – С. 68–77.

Калько В. В. Когнітивно-ономасіологічний аналіз назв

лікарських рослин в українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / В. В. Калько. – О., 2003. – 20 с.

Краснобаєва-Чорна Ж. В. Ідеографічна класифікація

фразеологічних одиниць у словнику фразеологічних термінів сучасної української мови / Ж. В. Краснобаєва-Чорна // Лінгв. студії : зб. наук. пр. – 2011. – Вип. 22. – С. 289–298.

Медведєв Ф. П. Українська фразеологія: Чому ми так

говоримо / Медведєв Ф. П. – Х. : Вища школа, 1978. – 232 с.

П’яст Н. Й. Формування тематичної групи “назви

посуду” в сучасній українській літературній мові [Електронный ресурс] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 “Українська мова” / Н. Й. П’яст. – К., 2003. – 19 с. – Режим доступу: http://disser.com.ua/contents/6632.html

Пятаева Н. В. Генетическая парадигма “Давать//дать >

брать > взять > иметь > нести > давать» в истории русского языка” [Електронный ресурс] : автореф. дис. на соиск. учен. степени доктора филол. наук : спец. 10.02.01 “Русский язык” / Н. В. Пятаева. – Уфа, 2007. – 48 с. – Режим доступу: http://www.dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-filologiya/a634.php


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована