ДІАЛЕКТИЗМИ В ТВОРЧОСТІ ПРОЗАЇКА ЛЕОНІДА КУЛІША

Світлана ЛИТВИНСЬКА

Анотація


У статті досліджено проблеми взаємодії літературної мови і діалектів. Подано теоретичні засади вивчення специфіки вживання діалектизмів в українській художній літературі. Узагальнено погляди науковців на поширене нині явище використання письменниками у своїх творах діалектного мовлення. Дослідження підтвердило наявність двох способів використання діалектизмів у текстах художніх творів. Особливість літературно-діалектної взаємодії простежено в прозових творах письменника Л. Куліша. З’ясовано, що письменник вдало використовував слова місцевого діалекту міста Сквира (Київщина). Це лексичні, фонетичні, морфологічні, синтаксичні діалектизми.  Використання діалектизмів посилювало художньо-емоційний вплив на читачів.


Ключові слова


діалект; діалектизм; лексика; літературна мова; суржик; художня література; художній твір

Посилання


Бевзенко С. (1980) Українська діалектологія. Київ, 1980.

Гриценко П. Ю. (2004) Діалектизм. Українська мова. Енциклопедія. Київ. Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана. С. 146–147.

Горохв’янюк І. В. (2014) Нове «старе» джерело вивчення подільського діалекту. Діалекти в синхронії та діахронії: загальнословянський контекст. Київ. КММ. С. 135–136.

Ґрещук В. В. (2009) Студії з українського мовознавства. Вибрані праці. Івано-Франківськ. Місто НВ.

Єрмоленко С. Я. (2008) Говіркове багатоголосся сучасної української прози. Українознавство. Число 1. С. 198–205.

Жилко Ф.Т. (1955) Нариси з діалектології української мови. Київ

Жовтобрюх М. А. (1973) Проблеми взаємодії української літературної мови і територіальних діалектів. Мовознавство. №1. С. 3–15.

Зеленько А. С. (1982) Про деякі функції діалектизмів у мові художньої літератури. Культура слова. Вип. 22. С. 39–41.

Кобилянський Б. (1977) Українська літературна мова в її взаємодії з територіальними діалектами. Київ.

Козачук Г. О. (1971) Діалектизми в сучасній прозі. Рідне слово. Вип. 5. С. 52–56.

Куліш Леонід (1986) Теплий іній. Повість, оповідання. Київ. 271 с.

Матвіяс І. Г. (2008) Відображення особливостей говорів у мові української художньої літератури. Мовознавство. № 6. С. 3–12.

Ніколаєнко І. О. (2010) До питання про «олітературення» діалектів Лінгвістика : зб. наук. пр. № 3 (21). Ч. 1. С. 223–227.

Плівачук К.В. (2015) Літературна Сквирщина. Навчальний посібник для учнів 5-11 класів. Біла Церква. С. 77–83.

Цимбалюк В.І. (2000) Народна говірка Поросся. Колиска українського народу. Київ. С. 130–132.

Яворський А. Теоретичні засади вивчення діалектизмів у мові художньої літератури. Лінгвостилістичні студії. Вип. 2. С. 230–236.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована